Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av reglerna för reklam för olika medier i Sverige. Propositionen

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Sammanfattning Regeringens demokratiproposition är både otillräcklig och feltänkt. Otillräcklig är propositionen därför att dess förslag är ytliga och sannolikt till stor del verkningslösa. Feltänkt

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU24
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan

  Motion 2001/02:So34 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So34 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan 1 Sammanfattning Regeringens handlingsplan är en beskrivning av ett haveri. Det fanns stora förväntningar på handlingsplanen många drabbade anhöriga och ideellt engagerade personer hoppades på

  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , ,
 • Rätt till arv för judiska efterlevande (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. m Rätt till arv för judiska efterlevande väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i lag om Allmänna arvsfonden.

  Inlämnad
  2002-01-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ11 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ11 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi 1 Sammanfattning Regeringens proposition är undermålig. Trots att regeringen haft mycket lång tid på sig att förbereda ett förslag till svensk klimatstrategi har den inte förmått sig att komma fram till

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring av 7 kap. 4 12, 16, 17 och 18 tryckfrihetsförordningen i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår förslaget

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i 1 kap. 9 TF i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till 14 a tobakslagen i enlighet med

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU28 2002/03:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m.

  Motion 2001/02:K29 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K29 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att utvidga tillämpningsområdet för bestämmelsen om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 brottsbalken i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU23 2002/03:KU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Sammanfattning Regeringens förslag om tillståndsplikt för överlåtelse av kommunalt bostadsföretag utgör ytterligare ett exempel i raden av bristande respekt för den lokala demokratin och den grundlagsstadgade

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

  Motion 2001/02:K21 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K21 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om poströstning inför valet 2006. Riksdagen beslutar att brevröstningen skall göras generell för

  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:39 Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m.

  Motion 2001/02:N43 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N43 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:39 Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 42 2 Förslag till riksdagsbeslut 43 3 Propositionen 43 4 Staten som konkurrent 44 4.1 Den statliga portföljen 44 4.2 Skadligt att staten

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:NU7 2001/02:NU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: antidemokratisk verksamhet

  antidemokratisk verksamhet

  Interpellation 2001/02:25 av Unckel, Per (m)

  den 10 oktober Interpellation 2001/02:25 av Per Unckel m till statsrådet Britta Lejon om antidemokratisk verksamhet Den 29 mars detta år ställde Tomas Högström en fråga till demokratiministern angående ungdomsriksdagen, Urix. I programmet stod att läsa rubriker till olika seminarier varav ett hette Gatstenar och sammanträden

  Inlämnad
  2001-10-10
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.

  Motion 2001/02:Sk6 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk6 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen 2001/02:3 vad gäller förslaget om en begränsningsregel för fastighetsskatten. Riksdagen beslutar att fastighetsskatten

  Inlämnad
  2001-10-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 1 Sammanfattning En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är en förutsättning för att vardagsliv och arbetsliv skall fungera, för att företag skall kunna växa och för

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K8 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K8 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för lagen 1996:1414 om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning t.o.m. Utgången av år 2006

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Ett aktivt och flexibelt försvar sammanfattning Under de närmaste åren kan vi förvänta oss betydande säkerhets- och försvarspolitiska förändringar i Östersjöregionen. Det handlar om förändringar

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU11 2001/02:FöU2 2001/02:FöU3 2001/02:FöU7 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Den högre utbildningen och forskningen

  Motion 2001/02:Ub546 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub546 av Bo Lundgren m.fl. m Den högre utbildningen och forskningen 1 Sammanfattning Moderaterna vill skapa förutsättningar för en högkvalitativ högre utbildning med mångfald, spets och bredd. Utbildningen skall locka så många som möjligt att studera och avlägga examen vid ett svenskt universitet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11 2001/02:UbU16 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Miljöpolitik för hälsa och välfärd

  Motion 2001/02:MJ209 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ209 av Bo Lundgren m.fl. m Miljöpolitik för hälsa och välfärd 1 Sammanfattning Miljösituationen i Sverige har i takt med teknikutvecklingen och en högre kunskapsnivå på flera områden radikalt förbättrats. Luftkvaliteten i städerna har stadigt blivit bättre, många sjöar och vattendrag,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Växande storstadsregioner berikar hela Sverige

  Motion 2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. m Växande storstadsregioner berikar hela Sverige 1 Sammanfattning En modern syn på de största storstadsregionerna bör utgå från de många möjligheter till utveckling för människor och företag som där erbjuds. En politik som bidrar till växande storstäder medför

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • En hållbar energipolitik

  Motion 2001/02:N213 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N213 av Bo Lundgren m.fl. m En hållbar energipolitik 1 Sammanfattning Det övergripande målet för energipolitiken skall vara en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning. De särskilda produktionsskatterna och subventionerna, som enbart utgör ett negativt ingrepp på energimarknadens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17 2001/02:NU3 2001/02:NU9 2001/02:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,

Filter