Per Unckel (M)

Parti
Moderaterna
Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

  Motion 2000/01:K17 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K17 av Unckel, Per m med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunicering med enskild

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2000/01:K11 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K11 av Unckel, Per m med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till övergångsbestämmelser punkten 3 i förslag till lag om ändring i lagen 1992:72 om koncessionsavgift

  Inlämnad
  2001-05-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:KU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi33 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Att kunna räcka till en modern familjepolitik 1 Sammanfattning I ett modernt samhälle måste det ges goda möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Det är avgörande för både kvinnor och

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi28 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi28 av Unckel, Per m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till tilläggsbudget avseende anslaget 27:2 Presstöd i enlighet med vad som anförs i motionen. Motiv för vårt beslut Regeringen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi24 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning En fungerande rättsstat är garanten för en samvaro människor emellan präglad av humanism och ömsesidig respekt. I dagens Sverige sviker rättsstaten sina medborgare. Särskilt

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi17 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen godkänner

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  --------------------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr1 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr1 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 1 Sammanfattning För Moderata samlingspartiet är det självklart att public service- uppdraget, eller statens uppdrag inom etermedierna, måste ändras i takt med att det totala mediautbudet

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet

  Motion 2000/01:K8 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K8 av Unckel, Per m med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ytterligare tre års förlängning av försöksverksamheten inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen. Bakgrund I proposition 2000/2001:84 föreslår

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

  Motion 2000/01:So51 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So51 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. En ny socialpolitik för att bryta bidragsberoende och utanförskap 1 Sammanfattning I denna motion presenteras riktlinjer för en socialpolitik som bryter bidragsberoende och utanförskap. Motionen är vårt svar

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  --------------------------------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan

  Motion 2000/01:K4 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K4 av Unckel, Per m med anledning av prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att kravet på regeringens medgivande för direktexport av kommunala tjänster och kravet på regeringens tillstånd för

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So31 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:36 i dess helhet. 2 Inledning Riksdagen har att ta ställning till ett förslag från regeringen om att förbjuda sjukvård och därmed också

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner

  Motion 2000/01:Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk5 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:12. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga inkomstskatten. Inledning

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • tobaksreklam

  Interpellation 2000/01:42 av Unckel, Per (m)

  den 18 oktober Interpellation 2000/01:42 av Per Unckel m till justitieminister Thomas Bodström om tobaksreklam I juli 1998 antog ministerrådet EG-direktivet 98/43/EG, om förbud mot direkt och indirekt tobaksreklam. Före direktivets antagande framfördes det från flera håll att direktivet stod i direkt strid med svensk

  Inlämnad
  2000-10-18
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Änkepensionen

  Motion 2000/01:Sf213 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf213 av Lundgren, Bo m Änkepensionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att änkepensionens övergångsregler skall återställas till vad som gällde före den 1 april 1997, fr.o.m. den 1 januari 2001. Efterlevandepensioner De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landsbygdens möjligheter

  Motion 2000/01:N385 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N385 av Lundgren, Bo m Landsbygdens möjligheter 1 Sammanfattning Den svenska ekonomin går för närvarande bra. Sverige upplever en period med god tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. I glädjen över att utvecklingen ser så ljus ut är det lätt att glömma bort att

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  55
  Utskottsberedning
  ----------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU18 2000/01:MJU16 2000/01:MJU2 2000/01:MJU3 2000/01:NU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU16 2000/01:SkU19 2001/02:MJU18 2001/02:MJU23 2001/02:TU2 2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (55 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Ett land som lockar

  Motion 2000/01:N266 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N266 av Lundgren, Bo m Ett land som lockar Sammanfattning I motionen förespråkas en politik som, väl genomförd, ökar människors möjligheter att förverkliga sig själva och omvandla drömmar till verklighet. Detta i ett Sverige som vi vill skall vara konkurrenskraftigt, attraktivt och stimulerande.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:AU1 2000/01:KrU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet

  Motion 2000/01:Fi208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi208 av Lundgren, Bo m Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som i motionen anförs avsnitt 62. Riksdagen godkänner beräkningen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • En kunskapsnation i världsklass

  Motion 2000/01:Ub260 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub260 av Lundgren, Bo m En kunskapsnation i världsklass Sammanfattning Kunskap är makt uttrycket har aldrig haft större aktualitet än nu. Kunskap ger varje människa möjlighet att utvecklas, växa och skapa sig den tillvaro hon eller han vill ha. Den som har kunskap har också makt över

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13 2000/01:UbU2 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • En frigörelse av skolan

  Motion 2000/01:Ub258 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub258 av Lundgren, Bo m En frigörelse av skolan Sammanfattning Den svenska skolan måste frigöras från politisk klåfingrighet om den skall kunna möta höga kvalitetskrav. De senaste åren har kvalitetsbristerna i skolan blivit allt tydligare, liksom svårigheterna för den kommunala skolan

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter