Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • En anständig kriminalpolitik

  Motion 1999/2000:Ju901 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju901 av Lundgren, Bo m En anständig kriminalpolitik 1 När statens hårda kärna vittrar sönder 1.1 Bakgrund Rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och att skydda människor mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Historiskt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1999/2000:JuU1 1999/2000:JuU15 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU6 1999/2000:JuU7 1999/2000:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Rikets styrelse, Presstödet

  Motion 1999/2000:K354 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K354 av Unckel, Per m Rikets styrelse, Presstödet Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Presstödet Presstödets syfte har angetts vara att bidra till att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden för att främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Trots att presstödet har varit

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FiU11 1999/2000:KU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kontrollmakten och den statliga revisionen

  Motion 1999/2000:K349 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K349 av Unckel, Per m Kontrollmakten och den statliga revisionen 1 Bakgrund Riksdagen har enligt grundlagen tilldelats en särskild kontrollmakt. Den omfattar konstitutionsutskottets granskning av regeringen, riksdagens JO-ämbetesgranskning, Riksdagens revisorers verksamhet, möjligheten

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:KU11 2000/01:KU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rikets styrelse, partistödet

  Motion 1999/2000:K334 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K334 av Unckel, Per m Rikets styrelse, partistödet Minskat stöd till politiska partier De politiska partierna har en stor och viktig uppgift att fylla i en demokrati. Avgörande för väljarnas förtroende för politiska partier är att partierna kan leva upp till väljarnas förväntningar

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Yttrandefrihet i etern

  Motion 1999/2000:K327 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K327 av Unckel, Per m Yttrandefrihet i etern Förbättrad yttrandefrihet i etern Efter decenniers kamp mot radio- och TV-monopolet införde den borgerliga regeringen 1993 privat lokalradio för att främja mångfald och yttrandefrihet. Syftet var att skapa en radioform fristående från politisk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En miljöpolitik för framtiden

  Motion 1999/2000:MJ736 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ736 av Lundgren, Bo m En miljöpolitik för framtiden 1 Sammanfattning I denna motion beskrivs grunderna i Moderata samlingspartiets miljöpolitik. Den allmänna miljösituationen i Sverige har på många områden förbättrats, bland annat tack vare teknikutveckling och ett förbättrat kunskapsläge

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:MJU1 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Medborgarmakt

  Motion 1999/2000:Sf617 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf617 av Lundgren, Bo m Medborgarmakt Sammanfattning Sverige behöver en politik som bryter utanförskap och maktlöshet, en politik som ger makten tillbaka till människorna. Kategoriseringen av människor måste upphöra. Varje individ måste ges möjlighet att efter sin förmåga förverkliga

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitik för framtiden

  Motion 1999/2000:Bo206 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo206 av Lundgren, Bo m Bostadspolitik för framtiden 1 Sammanfattning Bostaden är grundläggande för människors trygghet och välbefinnande. Det är centralt att människor ges möjlighet att välja den bostad som bäst passar det skede av livet man befinner sig i och den egna ekonomin. I

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU3 1999/2000:FiU1 1999/2000:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet

  Motion 1999/2000:A805 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A805 av Lundgren, Bo m Jämställdhet Sammanfattning Moderata samlingspartiet ser varje människa som en individ och inte som en del av ett kollektiv. Vi föreslår en ny inriktning av jämställdhetspolitiken så att den bidrar till att självständiga kvinnor och män själva kan forma sin tillvaro

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:AU6 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:NU13 1999/2000:SkU13 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 2000/01:KU6
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Sverige på väg

  Motion 1999/2000:T213 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T213 av Lundgren, Bo m Sverige på väg Sammanfattning Statens ansvar för landets vägar omfattar planering, projektering och förvaltning av det gemensamma vägkapitalet. Det är en uppgift som måste tas på stort allvar. Missköts den, undergrävs väsentliga förutsättningar för Sveriges utveckling.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:TU1 1999/2000:TU5 2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Grundskolan

  Motion 1999/2000:Ub227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub227 av Lundgren, Bo m Grundskolan 1 Sammanfattning Det svenska samhället håller på att delas upp i områden som präglas av stor framtidstro respektive betydande oro och resignation inför framtiden. Detta avspeglas inte minst i skolan. Förra året lämnade 5.000 elever grundskolan utan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU13 2000/01:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • En ny tid för Sverige

  Motion 1999/2000:Fi209 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi209 av Lundgren, Bo m En ny tid för Sverige En ny tid för Sverige Ett land för välfärd och frihet Det är en av svensk politiks främsta uppgifter att möta den globaliserade ekonomins möjligheter med styrka och självförtroende. En viktig del i denna uppgift är att uppnå en social

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • De offentligt ägda företagen

  Motion 1999/2000:N322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N322 av Lundgren, Bo m De offentligt ägda företagen 1 Sammanfattning Det finns sällan någon egentlig anledning för staten att genom ägande och styrande av företag konkurrera med privata näringsidkare. Ändå är detta ett vanligt förekommande fenomen, något som Moderata samlingspartiet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU13 2000/01:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Energipolitik för arbete och välstånd

  Motion 1999/2000:N228 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N228 av Lundgren, Bo m Energipolitik för arbete och välstånd Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av energipolitiken så att denna bidrar till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Staten skall inte detaljplanera och detaljreglera energisystemets

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1999/2000:BoU2 1999/2000:MJU15 1999/2000:NU12 1999/2000:NU15 1999/2000:NU3 1999/2000:SkU16 2000/01:LU7 2000/01:MJU3 2000/01:NU8
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • Europa

  Motion 1999/2000:U503 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U503 av Lundgren, Bo m Europa 1 Sammanfattning Inom kort övertar Sverige ordförandeskapet för EU:s ministerråd. Detta innebär ett ansvar att föra arbetet för hela unionen framåt. Ett ordförandeland måste arbeta för att fokusera på ett begränsat antal angelägna uppgifter. I den svenska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:FiU1 1999/2000:JuU17 1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • En värld utan gränser

  Motion 1999/2000:U220 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U220 av Lundgren, Bo m En värld utan gränser Inledning Den nya globaliseringen Världens folk har nu intensivare utbyte än någonsin tidigare. Ett halvt årtusende har visserligen gått sedan kontakter mellan jordens kontinenter började etableras, men dagens allt intensivare process berör

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FiU20 1999/2000:NU16 1999/2000:UU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter