Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting

  Motion 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting 1 Sammanfattning 2 2 Kommunerna kan bidra till tillväxt men saknar incitament 2 3 Förutsättningar för god kommunal verksamhet måste säkras. 3 4 Grundlagen skall

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition En stängning av Barsebäck skadar Sverige Inledning En förtida kärnkraftsavveckling får betydande konsekvenser för energiförsörjningen, miljön, hushållens ekonomi, investeringarna, industrisysselsättningen

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition InnehållSammanfattning Inledning De övergripande målen för den ekonomiska politiken bör vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen,

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision

  Motion 1998/99:K21 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K21 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Allmänt I propositionen följer regeringen i huvudsak den parlamentariska Kommunrevisionsutredningens förslag In 1997:10som även Moderaterna stod bakom. Detta innebär att vi kan instämma i flertalet

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:KU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

  Motion 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Behandling av personuppgifter inom telekommunika- tionsområdet Undantag från skyldigheten att utplåna uppgifter i polisens brotts- bekämpningsarbete Som ett led i Sveriges införlivande av teledataskyddsdirektivet

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:TU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel - rättvisa spelregler

  Motion 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Inledning Frihandel är, vid sidan av grundläggande marknadsekonomiska institutioner, äganderätt och rättsstat, den starkaste välståndsskapande kraft vi känner. För världens fattigaste länder är

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:NU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

  Motion 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Sammanfattning Regeringens proposition 1998/99:77 Förändrad omvärld omdanat försvar ger en felaktig inriktning av det som borde vara svensk säkerhetspolitik kombinerat med en mycket oklar bild

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

  Motion 1998/99:K12 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K12 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Bristen på långsiktighet Vid de senaste årens överläggningar i kyrka-statfrågan har två synpunkter givits allt större vikt:

  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:KU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:22 Sekretess för vissa uppgifter hos uppdragsmyndigheter m.m.

  Motion 1998/99:K7 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K7 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:22 Sekretess för vissa uppgifter hos uppdragsmyndigheter m.m. Sammanfattning I syfte att skydda uppdragsgivares ekonomiska intresse gäller i dag sekretess hos myndigheter för uppgifter som avser t.ex. provning, bestämning av egenskaper,

  Inlämnad
  1998-12-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:KU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kvalitet i högre utbildning och forskning

  Motion 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. m Kvalitet i högre utbildning och forskning Sammanfattning 2 Dagens utbildningspolitiska klimat 2 Kunskapsmiljöns strategiska betydelse 2 Centralisering och kunskapsförakt 4 Internationalisering och globalisering 5 Prioritera utbildningens kvalitet 6

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Tillväxt ger välstånd och trygghet

  Motion 1998/99:Fi208 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi208 av Carl Bildt m.fl. m Tillväxt ger välstånd och trygghet Innehåll 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Moderata samlingspartiet vill skapa en grund för en förnyelse av det svenska samhället baserad på enskilda människors initiativkraft och företagande i syfte att värna och utveckla

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:FiU1 1998/99:FiU25 1998/99:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • En tryggare vård med garanti och valfrihet

  Motion 1998/99:So222 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So222 av Carl Bildt m.fl. m En tryggare vård med garanti och valfrihet Inledning För att människor skall känna trygghet för sig och de sina måste de kunna lita på att sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Sjukvård skall ges på lika villkor. Alla medborgare skall ha samma rättigheter

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:SoU10 1998/99:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Val av jurymedlemmar

  Motion 1998/99:K248 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K248 av Per Unckel m.fl. m Val av jurymedlemmar Ett utslag i Europadomstolen innebär att vi måste ändra i det svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål. Förhållandet att svenska jurymedlemmar utses av en politisk sammansatt valkorporation gör att den av Europadomstolen inte anses opolitisk.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationaldagen som helgdag

  Motion 1998/99:K246 av Per Unckel (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K246 av Per Unckel m.fl. m Nationaldagen till helgdag Sammanfattning Vi lever i en alltmer internationaliserad värld. För Sveriges del har detta främst tydliggjorts genom medlemskapet i Europeiska unionen. Internationaliseringen syftar till ökat samarbete över nationsgränserna. För oss

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Antalet ordinarie ledamöter i utskotten

  Motion 1998/99:K245 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K245 av Per Unckel m.fl. m Antalet ordinarie ledamöter i utskotten Enligt 4 kap. 3 riksdagsordningen skall varje utskott i riksdagen bestå av udda antal ledamöter, dock lägst 15. Antalet ledamöter i utskotten fastställs av kammaren på förslag av valberedningen. Den nuvarande ordningen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Personuppgiftslagen

  Motion 1998/99:K234 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K234 av Per Unckel m.fl. m Personuppgiftslagen Bakgrund Skyddet för den personliga integriteten har alltid varit en viktig fråga för Moderata samlingspartiet. Genom folkrättsliga överenskommelser som Europakonventionen, som numera gäller som svensk rätt, liksom genom de EG- rättsliga

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunal näringsverksamhet

  Motion 1998/99:K223 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K223 av Per Unckel m.fl. m Kommunal näringsverksamhet Kommuner och landsting har under senare år börjat bedriva alltfler delar av sin verksamhet i privaträttslig form och dessutom näringsverksamhet på områden som inte kan anses ligga inom deras formella kompetens och naturliga verksamhetsområden.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Laglighetsprövning av kommunal verksamhet

  Motion 1998/99:K222 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K222 av Per Unckel m.fl. m Laglighetsprövning av kommunal verksamhet Grunden för kommuners och landstings verksamhet är att det finns stöd i lag för att driva verksamheten. Verksamheten måste alltså vara förenlig med den allmänna kompetensen som följer av 2 kap kommunallagen eller den

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Förbättrad yttrandefrihet i etern

  Motion 1998/99:K221 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K221 av Per Unckel m.fl. m Förbättrad yttrandefrihet i etern Förbättrad yttrandefrihet i etern Efter decenniers kamp mot radio- och TV-monopolet införde den borgerliga regeringen 1993 privat lokalradio för att främja mångfald och yttrandefrihet. Syftet var att skapa en radioform fristående

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m.

  Motion 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. m Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m. 1 Sammanfattning Rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Trygghet mot brott är en grundval

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  64
  Utskottsberedning
  --------------------------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU19 1998/99:JuU22 1998/99:JuU26 1998/99:JuU27 1998/99:SoU4 1998/99:UbU11 1999/2000:JuU17 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU9 1999/2000:KU17
  Riksdagsbeslut
  (64 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter