Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:A48 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A48 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Bakgrunden Statistiska centralbyrån SCB redovisar för mars månad en öppen arbetslöshet på 8,4 procent. Härtill kommer 5,1 procent som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Storleken

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ----------------1996/97:AU13 1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Tillväxten är svag. De stora obalanserna på arbetsmarknaden samt mellan hushållsekonomin och den offentliga ekonomin

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring Sammanfattning Regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring riskerar att förvärra den redan rekordstora arbetslösheten. Såväl uppskovet med den bortre parentesen som

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

  Motion 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Innehåll 1 Sammanfattning Moderaterna yrkar avslag på den proposition som regeringen lägger fram på grundval av Socialdemokraternas energipolitiska uppgörelse med Centern och Vänsterpartiet. Regeringen

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Innehåll 1 Sammanfattning Socialtjänstlagen skall enligt vår uppfattning vara ett stöd och ett komplement till enskilda individers naturliga och självklara ansvar och rättighet att forma sina egna

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

  Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:95 Omstrukturering av AmuGruppen AB

  Motion 1996/97:A25 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A25 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:95 Omstrukturering av AmuGruppen AB Regeringen föreslår att AmuGruppen AB kvarstår som ett av staten helägt bolag, vilket också framöver skall drivas i form av en sammanhållen koncern. Något ytterligare ägartillskott bedöms inte

  Inlämnad
  1997-02-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:55 Kapitaltillskott till AmuGruppen AB

  Motion 1996/97:A19 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A19 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop.1996/97:55 Kapitaltillskott till AmuGruppen AB Regeringen föreslår att den finansiella basen i AmuGruppen AB förstärks med 600 miljoner kronor genom ett kapitaltillskott. Medlen skall anvisas på tilläggsbudget för budgetåret 1995/96 och

  Inlämnad
  1996-11-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt

  Motion 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt Sammanfattning I proposition 1996/97:16 föreslår regeringen vissa förändringar i arbetsrätten. Vi finner för vår del dessa förändringar helt otillräckliga för att möjliggöra tillkomsten av fler

  Inlämnad
  1996-11-13
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU4
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A11 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A11 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Inledning I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats hittills under mandatperioden och anger huvuddragen i den fortsatta inriktningen av insatserna. Vidare

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Sammanfattning Regeringens förslag syftar till att slå vakt om den socialistiska dogmen att bostäder skall ägas kollektivt. Kommuner som väljer att privatisera

  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen

  Motion 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen Sammanfattning Regeringens proposition med förslag till försöksverksamhet utgör enligt Moderata samlingspartiets uppfattning ett otillfredsställande beslutsunderlag. I flera viktiga avseenden

  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Sammanfattning Strukturella förändringar krävs De övergripande målen för den ekonomiska politiken skall vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen och en god reallöneutveckling.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Förnyelsen av Sverige

  Motion 1996/97:Fi201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi201 av Carl Bildt m.fl. m Förnyelsen av Sverige Sammanfattning Sverige är ett samhälle med stora möjligheter. Aldrig tidigare har de teknologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för medborgarna varit bättre. Globaliseringen av ekonomin och den nya tekniken har gjort världen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknads- och regionalpolitik

  Motion 1996/97:A304 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A304 av Per Unckel m.fl. m Arbetsmarknads- och regionalpolitik Motionen delad mellan flera utskott Inledning I motion 1996/97:A277 redovisar Moderata samlingspartiet sin politik för fler riktiga arbeten. Denna kan beskrivas på följande sätt: Massarbetslösheten är ett av Sveriges allvarligaste

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1996/97:AU1 1996/97:AU13 1996/97:AU2 1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Studentbostäder och offentliga tillfälliga arbeten

  Motion 1996/97:A278 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A278 av Per Unckel m.fl. m Studentbostäder och offentliga tillfälliga arbeten Regeringens förslag till tilläggsbudget för återstoden av budgetåret 1995/96 innehåller vissa åtgärder som är föranledda av den synnerligen allvarliga situationen på arbetsmarknaden. Förutom en satsning på 15

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:AU5 1996/97:FiU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • En modern arbetsmarknad för flera jobb

  Motion 1996/97:A277 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A277 av Carl Bildt m.fl. m En modern arbetsmarknad för flera jobb Sammanfattning Arbetslösheten är ett av Sveriges allvarligaste problem. Den drabbar enskilda människor ekonomiskt och socialt. Arbetslösheten undergräver samtidigt statens och kommunernas ekonomi. Socialdemokraterna har

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1996/97:AU1 1996/97:AU13 1996/97:AU4 1996/97:SkU15 1997/98:AU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter