Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 1 Sammanfattning En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är en förutsättning för att vardagsliv och arbetsliv skall fungera, för att företag skall kunna växa och för

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K8 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K8 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för lagen 1996:1414 om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning t.o.m. Utgången av år 2006

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Ett aktivt och flexibelt försvar sammanfattning Under de närmaste åren kan vi förvänta oss betydande säkerhets- och försvarspolitiska förändringar i Östersjöregionen. Det handlar om förändringar

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU11 2001/02:FöU2 2001/02:FöU3 2001/02:FöU7 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Den högre utbildningen och forskningen

  Motion 2001/02:Ub546 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub546 av Bo Lundgren m.fl. m Den högre utbildningen och forskningen 1 Sammanfattning Moderaterna vill skapa förutsättningar för en högkvalitativ högre utbildning med mångfald, spets och bredd. Utbildningen skall locka så många som möjligt att studera och avlägga examen vid ett svenskt universitet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11 2001/02:UbU16 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Miljöpolitik för hälsa och välfärd

  Motion 2001/02:MJ209 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ209 av Bo Lundgren m.fl. m Miljöpolitik för hälsa och välfärd 1 Sammanfattning Miljösituationen i Sverige har i takt med teknikutvecklingen och en högre kunskapsnivå på flera områden radikalt förbättrats. Luftkvaliteten i städerna har stadigt blivit bättre, många sjöar och vattendrag,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Växande storstadsregioner berikar hela Sverige

  Motion 2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. m Växande storstadsregioner berikar hela Sverige 1 Sammanfattning En modern syn på de största storstadsregionerna bör utgå från de många möjligheter till utveckling för människor och företag som där erbjuds. En politik som bidrar till växande storstäder medför

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • En hållbar energipolitik

  Motion 2001/02:N213 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N213 av Bo Lundgren m.fl. m En hållbar energipolitik 1 Sammanfattning Det övergripande målet för energipolitiken skall vara en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning. De särskilda produktionsskatterna och subventionerna, som enbart utgör ett negativt ingrepp på energimarknadens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17 2001/02:NU3 2001/02:NU9 2001/02:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • Fler och växande företag

  Motion 2001/02:N211 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N211 av Bo Lundgren m.fl. m Fler och växande företag 1 Sammanfattning Sverige skall vara konkurrenskraftigt, attraktivt och stimulerande. Vi vill öka människors möjligheter att förverkliga sig själva och omvandla drömmar till verklighet. Politiken måste ge varje individ möjligheter att

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:NU1 2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Stat och kommun som konkurrent

  Motion 2001/02:N208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N208 av Bo Lundgren m.fl. m Stat och kommun som konkurrent 1 Sammanfattning Många företagare i hela landet tvingas dagligen konkurrera med myndigheter och statliga och kommunala bolag. Detta är djupt orättvist och leder till en osund svensk konkurrenssituation. Vi anser att staten, med

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:NU13 2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Presstödet

  Motion 2001/02:K425 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K425 av Per Unckel m.fl. m Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Presstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, 27:2 Presstöd för budgetåret 2002 215 029 000 kr. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Regeringskansliet

  Motion 2001/02:K398 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K398 av Per Unckel m.fl. m Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, 90:5 Regeringskansliet för budgetåret 2002 2 703 149 000 kr. 2. Riksdagen beslutar att anslaget för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1 2001/02:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Personlig integritet

  Motion 2001/02:K393 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K393 av Per Unckel m.fl. m Personlig integritet 1 Sammanfattning Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk demokrati genom att den möjliggör för medborgarna att ta del av allmänna handlingar. Den tekniska utvecklingen ökar hela tiden möjligheterna att utnyttja den medborgerliga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:KU17 2001/02:KU22
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • En skola med kunskap och fantasi

  Motion 2001/02:Ub233 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub233 av Bo Lundgren m.fl. m En skola med kunskap och fantasi 1 Sammanfattning När Stefan 9 år i augusti började sitt tredje år i grundskolan var han en av de mer än 120 000 elever i sin årskull i grundskolan. Sammantaget går drygt 1 000 000 barn i åldern 716 år i grundskolans mer än 5 000

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU4 2001/02:UbU6 2001/02:UbU7 2001/02:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , ,
 • Änkepensionen

  Motion 2001/02:Sf346 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf346 av Bo Lundgren m.fl. m Änkepensionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att änkepensionens övergångsregler skall återställas till vad som gällde före den 1 april 1997, fr.o.m. den 1 januari 2002. 2 Efterlevandepensioner De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Att bo och verka på landsbygden

  Motion 2001/02:Sk288 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk288 av Bo Lundgren m.fl. m Att bo och verka på landsbygden 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har ett tungt ansvar för många av de problem och brister som är särskilt tydliga på landsbygden och i glesbygden. Vägnätet har tillåtits förfalla. Höga skatter, inte minst för

 • Från monopol och beroende till mångfald och välfärd

  Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. m Från monopol och beroende till mångfald och välfärd 1 Sammanfattning Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är allt fler

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11 2001/02:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Kulturpolitiken

  Motion 2001/02:Kr205 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr205 av Bo Lundgren m.fl. m Kulturpolitiken 1 Sammanfattning En ny tid kräver en ny kulturpolitik. Sedan riksdagen 1996 senast fattade ett principbeslut om inriktningen av kulturpolitiken, d.v.s. för fem år sedan, har mycket hänt inom kulturen. Internet är snart var mans dagliga redskap,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1 2001/02:KrU10 2001/02:KrU13 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU17 2001/02:KrU19 2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utrikesförvaltningen

  Motion 2001/02:U344 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U344 av Per Unckel m.fl. m Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utrikesförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget för utrikesförvaltningen för 2002 65 000 000 kr mer än regeringen eller således

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sverige i Europa

  Motion 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet

 • Sverige i världen

  Motion 2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:NU15 2001/02:UFöU1 2001/02:UU11 2001/02:UU15 2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter