Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U23 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:U23 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Inledning EU spelar en avgörande roll för frihet, fred och välstånd såväl för medlemsländerna som för resten av Europa. Det allt närmare samarbetet under efterkrigstiden har skapat den hittills mest

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi15 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Sammanfattning Målet för den ekonomiska politiken i bred bemärkelse skall vara att skapa förutsättningar för hög tillväxt, en god realinkomstutveckling och tillräckligt många nya

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m.

  Motion 1995/96:Fi10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m. Sammanfattning I denna motion påvisar vi hur regeringens nu framlagda förslag till nytt utjämningssystem endast är en variant av det av Lagrådet i våras som grundlagsstridigt

  Inlämnad
  1995-11-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU1 1995/96:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:79 Minderåriga i arbetslivet - skyddsregler vid arbete i arbetsgivarens hushåll

  Motion 1995/96:A1 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A1 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:79 Minderåriga i arbetslivet skyddsregler vid arbete i arbetsgivarens hushåll Vi instämmer i propositionens syfte, dvs. att justera lagstiftningen så att Sverige följer de internationella avtalen om skydd av minderåriga i arbetslivet.

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RFK2 Skrivelse från riksdagens förvaltningskontor med överlämnande av förslag från arbetsgruppen för utredning om registrering av ledamöternas ekonomiska intressen

  Motion 1995/96:K9 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:K9 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av förs. 1995/96:RFK2 Skrivelse från riksdagens förvaltningskontor med överlämnande av förslag från arbetsgruppen för utredning om registrering av ledamöternas ekonomiska intressen I förvaltningskontorets skrivelse redovisas ett förslag om ett för

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:KU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan

  Motion 1995/96:K1 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:K1 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan I propositionen lämnas principförslag till hur de ekonomiska och rättsliga relationerna mellan staten och Svenska kyrkan fortsättningsvis skall vara utformade. Enligt Moderata

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:KU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse

  Motion 1995/96:Fö1 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fö1 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse 1 Sammanfattning 3 2 Beslutsunderlaget 3 2.1 Inledning 3 2.2 Låt försvaret vara försvar 4 2.3 Den fortsatta beslutsprocessen 6 3 Säkerhetspolitiken 8 3.1 Det aktuella läget i stort 8 3.2 Rysslands

  Inlämnad
  1995-10-20
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  ----------------------------1995/96:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter