Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stärkt personlig integritet

  Motion 2002/03:K254 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K254 av Per Unckel m.fl. m Stärkt personlig integritet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Bakgrund 15 4 Gällande rätt 16 5 Offentlighetsprincipen 17 6 Registerlagstiftningen 17 6.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:KU27
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Kommunal näringsverksamhet

  Motion 2002/03:K243 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K243 av Per Unckel m.fl. m Kommunal näringsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förstärkt möjlighet för medborgarna att laglighetspröva verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting i enlighet med vad som anförs i motionen. Kommunal

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rikets styrelse, Regeringskansliet, utgiftsområde 1

  Motion 2002/03:K407 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K407 av Per Unckel m.fl. m Rikets styrelse, Regeringskansliet, utgiftsområde 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2003 4 640 433 000 kr. Motiv för våra förslag Regeringen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rikets styrelse, Presstöd, utgiftsområde 1

  Motion 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. m Rikets styrelse, Presstöd, utgiftsområde 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2003 209 029 000 kr. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:KU1 2002/03:KU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Bakgrunden Regeringen presenterar i proposition 1995/96:222 vissa förslag till åtgärder för att bekämpa arbetslösheten.

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Det råder bred enighet i samhället om att utbildning är en av de insatser som måste göras för att åstadkomma

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

  Motion 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Sammanfattning Denna motion sammanfattar vår politik för fler riktiga arbeten som i de konkreta förslagen återfinns i motion 1995/96:A49. Vi kommenterar

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. m Sysselsättningsåtgärder väckt med anledning av händelse av större vikt Sammanfattning Arbetslösheten i Sverige är rekordhög. Mycket tyder på att den under överblickbar tid kommer att öka ytterligare. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att främja

  Inlämnad
  1996-06-10
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag på budgetåret 1995/96, m.m. Regeringen framhåller i propositionen att utbildningspolitiken är av central betydelse

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Regeringens förslag till tilläggsbudget för återstoden av budgetåret 1995/96 innehåller

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Sammanfattning Den ekonomiska politiken sedan regeringsskiftet 1994 har i allt väsentligt

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m.

  Motion 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m. Allmänna synpunkter Förslaget att inrätta en sjätte AP-fondstyrelse med uppgift att förvärva aktier för 10 miljarder kronor har nära anknytning till de olika fondsocialistiska idéer som drevs av

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:NU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A27 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A27 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen Regeringen förslår i proposition 1995/96:148 en försöksverksamhet i vissa kommuner för att pröva nya samverkansformer i syfte att minska arbetslösheten. En friare användning

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

  Motion 1995/96:T51 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T51 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik Propositionen I proposition 1995/96:125 föreslår regeringen vissa åtgärder i syfte att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringen

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1995/96:TU19
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslår regeringen att ett landsting efter överenskommelse med kommunen får anordna även andra nationella program i gymnasieskolan utöver dem inom naturbruk

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

  Motion 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås bland annat att fastighetsskatt inte skall tas ut nästa år för bostäder i hus med värdeår 1997. Syftet med förslaget är att lindra de

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd

  Motion 1995/96:A24 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A24 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd Införlivande av EG-direktiv EG-direktivens syfte är att närma medlemsstaternas individuella lagstiftningar till varandra för att därigenom främja den inre marknadens funktion samt att genom tillämpande

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv

  Motion 1995/96:A20 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A20 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv I propositionen föreslår regeringen vissa förändringar i arbetstidslagen föranledda av rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Ändringarna innebär

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001

  Motion 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Sammanfattning Radio och televisionen tillhör våra viktigaste medier. Den tekniska utvecklingen har banat väg för en ny mångfald på medieområdet. Genom informationstekniken kommer

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1995/96:KrU12 1995/96:KU29
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. I arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation spelar den högre utbildningen en nyckelroll. Reformeringen av villkoren för den högre utbildningen och utbyggnaden av antalet platser

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter