Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

  • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

    Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,

    Inlämnad
    1998-04-29
    Förslag
    22
    Utskottsberedning
    -----------1997/98:SoU24
    Riksdagsbeslut
    (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Det är bara fler och växande företag som kan skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Regeringen har dock misslyckats med att göra de förändringar som behövs för att företagen

    Inlämnad
    1998-04-29
    Förslag
    14
    Utskottsberedning
    -------1997/98:FiU27
    Riksdagsbeslut
    (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda

    Inlämnad
    1998-04-29
    Förslag
    14
    Utskottsberedning
    -------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
    Riksdagsbeslut
    (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1997/98:Fi24 av Lars Tobisson och Per Unckel (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Fi24 av Lars Tobisson och Per Unckel m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning I vårpropositionen anmäler regeringen en nationell handlingsplan för sysselsättning, vilken i sin helhet återges i propositionens bilaga 4. Handlingsplanen har överlämnats

    Inlämnad
    1998-04-29
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:FiU20
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 4 1.1 Sverige måste kunna bättre 4 1.2 En tom framtidspolitik 5 1.3 Uppdraget sex punkter för förnyelsen av Sverige 6 1.4 En moderat ekonomisk-politisk strategi 9 2 Den

    Inlämnad
    1998-04-29
    Förslag
    26
    Utskottsberedning
    -------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
    Riksdagsbeslut
    (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

    Motion 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Sammanfattning Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter har föranlett regeringen att föreslå vad försvarsminister Björn von Sydow kallat extraordinära åtgärderModerata samlingspartiet

    Inlämnad
    1998-04-15
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:FöU11
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

    Motion 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 2 Bostadspolitikens misslyckande  3 2.1 Misslyckad statlig styrning  3 2.2 1990-talets kriser  5 3 Regeringen svarslös  7 4 Principer för

    Inlämnad
    1998-04-02
    Förslag
    14
    Utskottsberedning
    -------1997/98:BoU10
    Riksdagsbeslut
    (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
  • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

    Motion 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den moderata riksdagsgruppen har varit företrädd i talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor, vilken har utformat nu aktuella förslag. På en punkt beträffande jordbruksutskottets namnbyte

    Inlämnad
    1998-04-01
    Förslag
    8
    Utskottsberedning
    ----1997/98:KU27
    Riksdagsbeslut
    (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m.

    Motion 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. 1 Inledning 6 1.1 Sammanfattning 6 2 Nya högskolor 6 2.1 Malmö högskola 6 2.2 Högskola på Gotland 6 3 Samarbete i Öresundsregionen 7 3.1 Öresundsuniversitet 7 4 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg 8

    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    16
    Utskottsberedning
    --------1997/98:FiU25 1997/98:UbU17
    Riksdagsbeslut
    (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

    Motion 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Sammanfattning I propositionen föreslås att läroplanen Lpo 94 skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den skall tillämpas

    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    14
    Utskottsberedning
    -------1997/98:UbU18
    Riksdagsbeslut
    (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

    Motion 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillv�xt f�r arbete och v�lf�rd Inneh�ll 1 Sammanfattning Regeringens regionalpolitiska

    Inlämnad
    1998-03-25
    Förslag
    26
    Utskottsberedning
    -------------1997/98:AU11
    Riksdagsbeslut
    (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

    Motion 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Innehåll 1 Inledning  18 1.1 Sammanfattning  18 2 Moderata utgångspunkter  18 2.1 Stärk familjens betydelse  18 2.2 Möjliggör valfrihet  19 2.3 Skall alla barn gå i allmän förskola 19 3 En ny läroplan

    Inlämnad
    1998-03-20
    Förslag
    14
    Utskottsberedning
    -------1997/98:UbU16 1997/98:UbU18
    Riksdagsbeslut
    (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

    Motion 1997/98:A8 av Per Unckel m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:A8 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid I den del av propositionen som remitterats till Arbetsmarknadsutskottet, nämligen kap. 17, Jämställdhetslagen sexuella trakasserier i arbetslivet och arbetsgivarens ansvar, föreslår regeringen bl.a. att en definition av

    Inlämnad
    1998-03-04
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:AU10
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

    Motion 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag 1 Inledning 2 2 Moderata samlingspartiets utgångspunkter 2 3 Regeringens förslag till genomförande av EG-direktivet 3 3.1 Lagens uppbyggnad hanteringsmodell eller missbruksmodell 3 3.2 Behandling av känsliga

    Inlämnad
    1998-02-06
    Förslag
    16
    Utskottsberedning
    --------1997/98:KU18
    Riksdagsbeslut
    (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

    Motion 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Innehåll 1 Inledande sammanfattning 3 1.1 Bakgrunden 3 1.2 Barnpornografifrågan 3 1.3 Mediekommitténs förslag 4 1.3.1

    Inlämnad
    1998-02-05
    Förslag
    24
    Utskottsberedning
    ------------1997/98:KU19
    Riksdagsbeslut
    (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

    Motion 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk 1 Allmänt Moderniseringen av den svenska miljölagstiftningen har försenats kraftigt av den socialdemokratiska regeringen. Redan 1994 överlämnade den dåvarande borgerliga regeringen ett förslag prop. 1994/95:10 om

    Inlämnad
    1998-02-05
    Förslag
    82
    Utskottsberedning
    -----------------------------------------1997/98:JoU20
    Riksdagsbeslut
    (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

    Motion 1997/98:Fi3 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:Fi3 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen Innehåll 1 Bakgrund  1.1 Historisk tillbakablick  1.2 Formella förutsättningar  2 Medlemskap eller utanförskap  2.1 För- och nackdelar med en valutaunion  2.1.1 Calmforsutredningen 

    Inlämnad
    1997-10-27
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:FiU9
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten

    Motion 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten Motion till riksdagen 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik f�r tillv�xt, f�retagande och nya arbeten Inneh�llsf�rteckning 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet ser energipolitiken som

    Inlämnad
    1997-10-06
    Förslag
    70
    Utskottsberedning
    -----------------------------------1997/98:BoU3 1997/98:JoU17 1997/98:LU27 1997/98:NU2 1997/98:SkU18 1997/98:UbU1
    Riksdagsbeslut
    (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
  • Från statligt ägande till folkaktier

    Motion 1997/98:N209 av Carl Bildt m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:N209 av Carl Bildt m.fl. m Från statligt ägande till folkaktier Innehåll 1 Sammanfattning  2 Ägandet av näringslivet  2.1 Folkaktier eller koncentrerat ägande  2.2 Omfattande statlig ägarinblandning  2.3 Synen på det statliga ägandet förändras  2.4 Privatiseringar ger strukturella fördelar 

    Inlämnad
    1997-10-06
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:FiU3 1997/98:NU10 1997/98:NU14
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • Konkurrensutsatt arbetsförmedling

    Motion 1997/98:A232 av Per Unckel m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1997/98:A232 av Per Unckel m.fl. m Konkurrensutsatt arbetsförmedling Den svenska arbetsmarknaden är i obalans. Det tydligaste tecknet är den massarbetslöshet vi har i dag. Mer än 600 000 personer är arbetslösa i Sverige. Till detta skall läggas de cirka 400 000 personer som är förtidspensionerade

    Inlämnad
    1997-10-06
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:AU1
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter