Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi36 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Den kommunala ekonomin Innehåll 1 Sammanfattning2 2 Den kommunala sektorns utveckling och ekonomiska utrymme2 3 Debatten

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi31 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi31 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1 Inledande sammanfattning3 1.1 En politik som misslyckats på nytt3 1.2 Sverige behöver en politik för företagande3

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1994/95:AU13 1994/95:AU15 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:NU28
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen

  Motion 1994/95:Sk57 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk57 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen Avdragsrätt för pensionsförsäkringar I skrivelse 1994/95:198 redovisade regeringen att den inom kort avsåg att lämna en proposition om finansieringen av EU-avgiften. En del

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

  Motion 1994/95:A52 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A52 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Innehåll 1 Sammanfattning2 2 Villkoren för nya arbeten3 3 Den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken en nation i AMS5 4 Arbetslöshetsersättningen9 5 En politik för riktiga arbeten10

  Inlämnad
  1995-05-05
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21 1994/95:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

  Motion 1994/95:A49 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A49 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik 1 Inledning Regeringen presenterar i proposition 1994/95:161 sina förslag avseende regionalpolitiken. Propositionen innehåller begränsade förslag till förändringar av den regionalpolitik som förs för närvarande.

  Inlämnad
  1995-05-04
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:207 Ny föräldraledighetslag m.m.

  Motion 1994/95:A30 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A30 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:207 Ny föräldraledighetslag m.m. Propositionen innehåller i den del som innefattar förslag till en ny föräldraledighetslag dels en språklig och lagteknisk bearbetning av den nuvarande föräldraledighetslagen, dels en anpassning till

  Inlämnad
  1995-04-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:AU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg Elevers rätt att gå upp och pröva för ett nytt betyg inom både gymnasieskolan och komvux har funnits under lång tid. Däremot fanns tidigare vissa begränsningar i rätten att använda

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

  Motion 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Den borgerliga regeringsperioden 1991-94 kännetecknades av den starkaste satsning på kunskap och kompetens som genomförts i Sverige i modern tid. Inte minst gällde detta den högre utbildningen och forskningen.

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 1 Jämställdhet i skolan 1.1 Vi är alla olika För att förnya och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan krävs fördjupade kunskaper om könsskillnader och olikheter,

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledningen av prop. 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 1994/95:U30 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:U30 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa Att avveckla ett socialistiskt samhällssystem Sovjetblocket utgjorde en kombination av proletariatets diktatur och ett socialistiskt samhällssystem. Styrelseskicket utgick från föreställningen

  Inlämnad
  1995-03-14
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1994/95:UU16
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m.

  Motion 1994/95:A27 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A27 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m. Regeringen föreslår att en ny myndighetsorganisation inrättas inom arbetslivsområdet. Av Arbetsmiljöinstitutet, Institutet för arbetslivsforskning och Arbetsmiljöfonden skall,

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

  Motion 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. En av de viktigaste åtgärderna som den tidigare regeringen genomförde inom skolans område var den s.k. friskolereformen. Den innebar att

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan De utmaningar Sverige står inför kräver en konsekvent och långsiktig utbildnings- och forskningspolitik. Kvaliteten måste hävdas på alla nivåer. Under den borgerliga regeringen

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar

  Motion 1994/95:A17 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A17 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar I proposition 1994/95:137 föreslår regeringen att ett s.k. riktat anställningsstöd skall införas. Förslaget innebär att företag som mellan den 1 januari och den 15 maj 1995 tillsvidareanställer nya medarbetare,

  Inlämnad
  1995-02-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1994/95:Fi210 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi210 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Innehåll 1 Sammanfattning3 2 Det moderata alternativet8 2.1 De fyra avgörande uppgifterna8 2.2 Nya arbeten i företagen9 2.2.1 Kraven på framtidens arbetsmarknad9 2.2.2 Kompetens kärnan i en politik för nya arbeten10 2.3 Sänkt skatt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Den nya informationsteknologins möjligheter

  Motion 1994/95:Ub903 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub903 av Carl Bildt m.fl. m Den nya informationsteknologins möjligheter Innehåll 1 Sammanfattning5 2 Informationsteknologins möjligheter5 3 Den tekniska utvecklingen6 4 Sverige, tekniken och infrastrukturen7 5 Möjligheter för glesbygden9 6 Den internationella utvecklingen10 7

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:KU41 1994/95:TU25 1994/95:UbU15 1995/96:KU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. m Utbildningspolitiken Innehåll 1. Våra utgångspunkter 2 1.1 Agenda 2000 med sikte på sekelskiftet 3 2. Tre år av utveckling och förnyelse 4 2.1 Målstyrning och lokalt ansvar 4 2.2 Rätt att välja skola och fler friskolor 4 2.3 Friare högskolor och universitet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  57
  Utskottsberedning
  -----------------------------1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU12 1994/95:UbU15 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (57 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt universitet i Storstockholm

  Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken m.m.

  Motion 1994/95:A281 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A281 av Per Unckel m.fl. m Arbetsmarknadspolitiken m.m. 1. Inledning I motion 1994/95:A215 redovisar Moderaterna sin politik för flera arbeten. Denna politik kan beskrivas på följande sätt: I Sverige saknar nästan 600.000 människor arbete. Det motsvarar drygt 13 procent av arbetskraften.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1994/95:AU8 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter