Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Bakgrunden Regeringen presenterar i proposition 1995/96:222 vissa förslag till åtgärder för att bekämpa arbetslösheten.

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Det råder bred enighet i samhället om att utbildning är en av de insatser som måste göras för att åstadkomma

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

  Motion 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Sammanfattning Denna motion sammanfattar vår politik för fler riktiga arbeten som i de konkreta förslagen återfinns i motion 1995/96:A49. Vi kommenterar

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. m Sysselsättningsåtgärder väckt med anledning av händelse av större vikt Sammanfattning Arbetslösheten i Sverige är rekordhög. Mycket tyder på att den under överblickbar tid kommer att öka ytterligare. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att främja

  Inlämnad
  1996-06-10
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag på budgetåret 1995/96, m.m. Regeringen framhåller i propositionen att utbildningspolitiken är av central betydelse

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Regeringens förslag till tilläggsbudget för återstoden av budgetåret 1995/96 innehåller

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Sammanfattning Den ekonomiska politiken sedan regeringsskiftet 1994 har i allt väsentligt

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m.

  Motion 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m. Allmänna synpunkter Förslaget att inrätta en sjätte AP-fondstyrelse med uppgift att förvärva aktier för 10 miljarder kronor har nära anknytning till de olika fondsocialistiska idéer som drevs av

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:NU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A27 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A27 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen Regeringen förslår i proposition 1995/96:148 en försöksverksamhet i vissa kommuner för att pröva nya samverkansformer i syfte att minska arbetslösheten. En friare användning

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslår regeringen att ett landsting efter överenskommelse med kommunen får anordna även andra nationella program i gymnasieskolan utöver dem inom naturbruk

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

  Motion 1995/96:T51 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T51 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik Propositionen I proposition 1995/96:125 föreslår regeringen vissa åtgärder i syfte att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringen

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1995/96:TU19
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

  Motion 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås bland annat att fastighetsskatt inte skall tas ut nästa år för bostäder i hus med värdeår 1997. Syftet med förslaget är att lindra de

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd

  Motion 1995/96:A24 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A24 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd Införlivande av EG-direktiv EG-direktivens syfte är att närma medlemsstaternas individuella lagstiftningar till varandra för att därigenom främja den inre marknadens funktion samt att genom tillämpande

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv

  Motion 1995/96:A20 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A20 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv I propositionen föreslår regeringen vissa förändringar i arbetstidslagen föranledda av rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Ändringarna innebär

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. I arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation spelar den högre utbildningen en nyckelroll. Reformeringen av villkoren för den högre utbildningen och utbyggnaden av antalet platser

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

  Motion 1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Sammanfattning Socialdemokratisk utbildningspolitik har inneburit en strävan efter att göra allt för att försvåra för friskolor samtidigt som man hämtar inspiration från

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001

  Motion 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Sammanfattning Radio och televisionen tillhör våra viktigaste medier. Den tekniska utvecklingen har banat väg för en ny mångfald på medieområdet. Genom informationstekniken kommer

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1995/96:KrU12 1995/96:KU29
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub16 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub16 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. Sammanfattning I motionen framförs förslag om att skapa en yrkeshögskola omfattande en kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. Till yrkeshögskolan bör även kunna överföras de utbildningar

  Inlämnad
  1996-03-19
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1995/96:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

  Motion 1995/96:A11 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A11 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Regeringen föreslår vissa ramhöjningar för Arbetsmarknadsverket och Glesbygdsverket. Som skäl härför anförs ökade förvaltningskostnader med anledning av Sveriges

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

  Motion 1995/96:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Inledning Utbildnings- och kompetensutveckling tillhör de allra viktigaste frågorna i samhället och politiken i dag. Därför har, och kommer även framgent,

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter