Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Tillväxten är svag. De stora obalanserna på arbetsmarknaden samt mellan hushållsekonomin och den offentliga ekonomin

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:A48 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A48 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Bakgrunden Statistiska centralbyrån SCB redovisar för mars månad en öppen arbetslöshet på 8,4 procent. Härtill kommer 5,1 procent som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Storleken

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ----------------1996/97:AU13 1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

  Motion 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Innehåll 1 Sammanfattning Moderaterna yrkar avslag på den proposition som regeringen lägger fram på grundval av Socialdemokraternas energipolitiska uppgörelse med Centern och Vänsterpartiet. Regeringen

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Innehåll 1 Sammanfattning Socialtjänstlagen skall enligt vår uppfattning vara ett stöd och ett komplement till enskilda individers naturliga och självklara ansvar och rättighet att forma sina egna

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring Sammanfattning Regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring riskerar att förvärra den redan rekordstora arbetslösheten. Såväl uppskovet med den bortre parentesen som

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

  Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:95 Omstrukturering av AmuGruppen AB

  Motion 1996/97:A25 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A25 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:95 Omstrukturering av AmuGruppen AB Regeringen föreslår att AmuGruppen AB kvarstår som ett av staten helägt bolag, vilket också framöver skall drivas i form av en sammanhållen koncern. Något ytterligare ägartillskott bedöms inte

  Inlämnad
  1997-02-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:55 Kapitaltillskott till AmuGruppen AB

  Motion 1996/97:A19 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A19 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop.1996/97:55 Kapitaltillskott till AmuGruppen AB Regeringen föreslår att den finansiella basen i AmuGruppen AB förstärks med 600 miljoner kronor genom ett kapitaltillskott. Medlen skall anvisas på tilläggsbudget för budgetåret 1995/96 och

  Inlämnad
  1996-11-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt

  Motion 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt Sammanfattning I proposition 1996/97:16 föreslår regeringen vissa förändringar i arbetsrätten. Vi finner för vår del dessa förändringar helt otillräckliga för att möjliggöra tillkomsten av fler

  Inlämnad
  1996-11-13
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU4
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A11 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A11 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Inledning I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats hittills under mandatperioden och anger huvuddragen i den fortsatta inriktningen av insatserna. Vidare

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Sammanfattning Regeringens förslag syftar till att slå vakt om den socialistiska dogmen att bostäder skall ägas kollektivt. Kommuner som väljer att privatisera

  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen

  Motion 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen Sammanfattning Regeringens proposition med förslag till försöksverksamhet utgör enligt Moderata samlingspartiets uppfattning ett otillfredsställande beslutsunderlag. I flera viktiga avseenden

  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Företagandets villkor

  Motion 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. m Företagandets villkor Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning Sverige behöver bättre förutsättningar för nya och växande företag samt nya och växande branscher. Ökad internationalisering, ökad konkurrens från nya industriländer, snabbare teknikutveckling

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1996/97:FiU1 1996/97:FiU20 1996/97:NU10 1996/97:NU12 1996/97:NU8 1996/97:SfU1 1996/97:SkU16 1996/97:SkU7 1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Ökat enskilt ägande av näringslivet - en plan för minskat offentligt ägande

  Motion 1996/97:N206 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N206 av Carl Bildt m.fl. m Ökat enskilt ägande av näringslivet en plan för minskat offentligt ägande Sammanfattning Under mandatperioden 1991-1994 överfördes 20 statliga företag helt eller delvis i privat ägo. Stora svenska industriföretag fick privata ägare och konkurrenskraftiga ägarstrukturer.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:NU10 1996/97:NU9 1997/98:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • En politik för tillväxt i tredje världen

  Motion 1996/97:U201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U201 av Carl Bildt m.fl. m En politik för tillväxt i tredje världen Sammanfattning Närmare en femtedel av världens befolkning går normalt till sängs hungrande. Denna utbredda misär har inte biologiska eller fysiska orsaker. Kastväsende, tabuföreställningar och diskriminering liksom konflikter

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1996/97:UU15
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle

  Motion 1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. m Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle Sammanfattning I denna motion presenteras vårt förslag till riktlinjer för en långsiktigt hållbar trafikpolitik. Utifrån grundläggande principer om ökad marknadsstyrning, avreglering samt konkurrensutsättning

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1996/97:TU1 1996/97:TU5 1996/97:TU7 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • De äldres situation i det moderna Sverige

  Motion 1996/97:So403 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So403 av Carl Bildt m.fl. m De äldres situation i det moderna Sverige Sammanfattning Att ta tillvara äldres människors kunskap, erfarenheter och kompetens är centralt för ett samhälle som tar individuella hänsyn och som sätter den enskildes bästa i centrum. Så sker inte i socialdemokraternas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1996/97:SoU1 1996/97:SoU12 1996/97:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter