Per Klarberg (SD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Sverigedemokraterna
Valkrets
Skåne läns södra
Titel
Lokförare.
Född år
1965
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2018-09-24

Trafikutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot trafikutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 14-.

Föräldrar

Lokföraren Olle Klarberg och läkarsekreteraren Karin Klarberg, f. Bengtsson.

Utbildning

Gymnasieskola, 4-årig teknisk linje, Malmö, slutår 85. Lokförarutbildning, Mjölby, slutår 88.

Anställningar

Lokförare, SJ 88-92. Värdetransportör, Securitas 92-95. Lokförare SJ 95-00. Lokförare, Sydvästen 00. Lokförare, SJAB 00-10. Lokförare, Veolia Transport 12-14.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Trelleborg 02-. Oppositionsråd, Trelleborg 11-12.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Fastepåverkade yrkeschaufförer

  Skriftlig fråga 2017/18:1333 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2017/18:1333 Fastepåverkade yrkeschaufförer av Per Klarberg SD till Statsrådet Tomas Eneroth S Inger Støjberg, den danska utlännings- och integrationsministern, skriver i en debattartikel för den danska tidningen BT att muslimer bör ta ledigt under fastemånaden ramadan. Ministern skriver Det kan i praktiken vara

  Inlämnad
  2018-05-22
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Säkra vägar för alla trafikanter

  Skriftlig fråga 2017/18:1116 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2017/18:1116 Säkra vägar för alla trafikanter av Per Klarberg SD till Statsrådet Tomas Eneroth S Riksdagen beslutade den 5 april 2017 att en strategi ska tas fram för att säkerställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, även motorcyklister. Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att ta

  Inlämnad
  2018-03-28
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Åtgärder för svenska åkerier

  Skriftlig fråga 2017/18:336 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2017/18:336 Åtgärder för svenska åkerier av Per Klarberg SD till Statsrådet Tomas Eneroth S Situationen för svenska åkerier är alltjämt kritisk, trots regeringens utlovade åtgärder för att få bukt med det ofta organiserade fusket, främst från utländska åkare. En viktig pusselbit i kampen mot oseriösa utländska aktörer

  Inlämnad
  2017-11-24
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • En delfinansieringsmodell baserad på fastighetsskatt

  Skriftlig fråga 2016/17:963 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:963 En delfinansieringsmodell baserad på fastighetsskatt av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Sverigeförhandlingens delrapport föreslår att finansieringen av höghastighetsjärnvägen delvis ska göras genom beskattning av ökade markvärden till följd av bygget. Detta är en, i Sverige, oprövad

  Inlämnad
  2017-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Diskonteringsräntan för höghastighetsjärnvägen

  Skriftlig fråga 2016/17:964 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:964 Diskonteringsräntan för höghastighetsjärnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Att en eventuell höghastighetsjärnväg skulle skapa stora nyttor är odiskutabelt. Stötestenen är emellertid om investeringen är den mest effektiva och behövliga. För varje investerad krona finns det alltid

  Inlämnad
  2017-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS

  Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:703 Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I danska tidningar kan man i dagarna läsa om den oro som finns rörande ERTMS-implementeringen i landet. Röster höjs, precis som här, varnande för betydligt högre kostnader samt minskad nytta från projektet än

  Inlämnad
  2017-01-19
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Kostnader för ERTMS

  Skriftlig fråga 2016/17:585 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:585 Kostnader för ERTMS av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har gått ut och försvarat nödvändigheten med signalsystemet ERTMS, trots svidande kritik från sådana tunga remissinstanser som bland annat Tågoperatörerna och Näringslivets transportråd. Den kostnad som Trafikverket

  Inlämnad
  2016-12-22
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Högre bärighetsklass för högkapacitetsfordon

  Skriftlig fråga 2016/17:364 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:364 Högre bärighetsklass för högkapacitetsfordon av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen presenterade Trafikverket de vägsträckor som är aktuella för införande av en högre bärighetsklass. Bara vägar som inte konkurrerar med andra trafikslag är aktuella. Åkerier ska lasta om till lättare

  Inlämnad
  2016-11-22
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Samtal om höghastighetsjärnvägen

  Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:34 Samtal om höghastighetsjärnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverkets arbete med satsningen En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det svårt att beräkna

  Inlämnad
  2016-09-22
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Samtal om höghastighetstågen

  Skriftlig fråga 2016/17:1 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2016/17:1 Samtal om höghastighetstågen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I flera tidningsartiklar under vecka 35, bland annat i Dagens Industri, anges det att regeringen ska bjuda in Alliansen och Vänsterpartiet för samtal om höghastighetstågen inför höstens infrastrukturproposition. Karin Svensson

  Inlämnad
  2016-09-09
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Höjning av banavgifterna

  Skriftlig fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:800 Höjning av banavgifterna av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S År 2012 tillkännagav riksdagen för regeringen att banavgifterna inte borde höjas under planeringsperioden, i enlighet med trafikutskottets betänkande. Utskottet resonerade i sitt förslag till riksdagsbeslut att en höjning skulle

  Inlämnad
  2016-02-12
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Reserverade medel för järnvägsunderhåll

  Skriftlig fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:799 Reserverade medel för järnvägsunderhåll av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges järnvägar är i alarmerande dåligt skick, något som blivit tydligare det senaste året. Därför är det av yttersta vikt att resurser läggs på och tydlighet finns i arbetet med underhåll av dessa. I Trafikverkets

  Inlämnad
  2016-02-12
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Id-kontroller på Öresundsbron

  Skriftlig fråga 2015/16:443 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:443 Id-kontroller på Öresundsbron av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Vi är glada att regeringen äntligen börjar ta problemet med den skenande massinvandringen på allvar, och välkomnar att arbetet med förslag på åtgärder tagit fart. Problemet med att inte stämma i bäcken är dock att konsekvenserna

  Inlämnad
  2015-12-07
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser

  Skriftlig fråga 2015/16:428 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:428 Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever inte att

  Inlämnad
  2015-12-03
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Osund konkurrens vid fördelning av tågläge

  Skriftlig fråga 2015/16:427 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:427 Osund konkurrens vid fördelning av tågläge av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever inte att

  Inlämnad
  2015-12-03
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Regeringens arbete med järnvägssäkerhet

  Skriftlig fråga 2015/16:272 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:272 Regeringens arbete med järnvägssäkerhet av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I min motion 2014/15:241 framför jag att det säkerhetstänkande som i dag finns inom flygbranschen bör implementeras även inom den svenska järnvägsbranschen. Jag anser att det bör vara en självklarhet att en lokförare

  Inlämnad
  2015-11-05
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Järnvägsnätsbeskrivning 2017

  Skriftlig fråga 2015/16:271 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:271 Järnvägsnätsbeskrivning 2017 av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Järnvägsunderhållet har varit eftersatt under en lång tid, vilket gör att anläggningen är sliten. Trafikverket avser nu att sänka hastigheten på 1 325 kilometer järnväg på stambanorna på grund av dåliga räler och spår. Detta

  Inlämnad
  2015-11-05
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Bosättning av så kallade EU-migranter på rastplatser

  Skriftlig fråga 2015/16:211 av Per Klarberg (SD)

  Fråga 2015/16:211 Bosättning av så kallade EU-migranter på rastplatser av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S De senaste dagarna har det i flertalet tidningar rapporterats om rastplatser, avsedda att höja trafiksäkerheten genom att erbjuda tillfälle för förare att vila, som tvingats stänga för att få bukt

  Inlämnad
  2015-11-02
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)

Filter