Pär Granstedt (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-06-20 – 1994-10-02
Suppleant
1992-04-09 – 1994-06-19

ESK-delegationen

Ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1989-06-01 – 1994-10-02

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974- Suppl i Inrikesutskottet 74-75/76, Näringsutskottet 76/77-78/79, Aarbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Skatteutskottet 78/79, Utrikesutskottet 79/80-87/88 och Utbildnigsutskottet 88/89-90/91. Led av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-87/88, vice ordf 85/86-87/88, Utrikesutskottet 88/89-93/94, vice ordf 88/89-90/91, och EES-utskottet 92/93. Suppl i Talmanskonferensen 85/86-90/91, EFTA-delegationen 89/90-93/94 och Europarådets svenska delegation 92/93-93/94. Led av Utrikesnämnden 91/92-93/94, ESK-delegationen 92/93-93/94, EES/EFTA-delegationen 93/94 och EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Led av c-gruppens förtroenderåd 86/87-93/94.

Bostadsort

Järna

Utbildning

Studentexamen 65. Lärare 66-71. Sekreterare i Stockholms läns landsting 71-73. Sakkunnig i utrikesdepartementet 76-78 och utbildningsdepartementet 81-82. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 84. VD för Granstedt Kultur & Samhälle HB.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 82-87 och Nordiska samfundets stiftelse 87. Ordf i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd 70-72. - Led av styrelsen för Svenska ostkustfiskarenas centralförbund, ordf 84-88, och Sveriges fiskares riksförbund 85-88. - Led av styrelsen för Centerns ungdomsförbund, vice ordf 66-70, Stockholms läns centerpartidistrikt 66-, ordf 87-, och Centerns kommunorganisation i Södertälje, ordf 75-77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 76-88 och Styrelsen för internationell utveckling 89-95, vice ordf 92-95. Ledamot av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 71-74, energiforskningsnämnden 82-86 och Svenska Unescorådet 83-90, vice ordf 87-90. FN-delegat 78, 82, 86 och 88. - Ledamot av studiestödsutredningen 75-77, delegationen för energiforskning 77-82, elanvändningskommittén 80, förberedande kommittén för 1981 års FN-konferens om nya och förnybara energikällor 80-81, datalagstiftningskommittén 80-84, framtidsstudiekommittén 85-86, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-90, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93 och energikommissionen 94-. Särskild utredare om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken 95-96, utredningen om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet 98. Expert vid konsekvensutredningen 79.

Kommunala uppdrag

Led av Södertälje kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 77-79. Led av sociala centralnämnden 71-73, skolstyrelsen 73-76, arvodesnämnden 77-79 och invandrarnämnden 89-91, ordf 89-91.

Litteratur

Politiska debattinlägg, bl a Fattiga länder (1970), Energi, men hur? (1974), Energi som håller (1979), Värld att vårda (1980, red) och Centern och Europa (1992).

Föräldrar

Lektorn Erik Artur Granstedt och adjunkten och författaren Karin Inga Thelander Vallner

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Jo22 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo22 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar c med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Frågan om djurförsökens roll i den svenska forskningen behandlas mycket knapphändigt i propositionen. Riksdagen har uttalat att användningen av djurförsök i forskningen bör

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för en levande skärgård

  Motion 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. c Åtgärder för en levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och är en värdefull nationell tillgång av många skäl. Det rörliga friluftslivet ökar och ställer större krav på områden och anläggningar för rekreation. Anledningen till denna ökning är att människorna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Insatser för Stockholms skärgård

  Motion 1992/93:A417 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A417 av Pär Granstedt m.fl. c Insatser för Stockholms skärgård Stockholms skärgård utgör en unik miljötillgång för hela landet. Dess storlek och varierande karaktär ger den en särställning som naturområde även i ett internationellt perspektiv. Dess läge i direkt anslutning till Sveriges

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:AU13 1992/93:JoU27 1992/93:SkU33 1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ekoparken m.m.

  Motion 1992/93:Bo509 av Odd Engström (s) och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo509 av Odd Engström och Pär Granstedt s, c Ekoparken m.m. Ekoparken Begreppet ekoparkdefinieras som en ekologisk natur- och kulturpark av nationell status, där människan ingår som en naturlig del. Detta begrepp bör införas i lagstiftningen och symbolisera områden med starkt mixade natur-

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1992/93:BoU18 1992/93:BoU25 1992/93:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Räntefria bostadslån

  Motion 1992/93:Bo242 av Birgitta Hambraeus och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo242 av Birgitta Hambraeus och Pär Granstedt c Ränefria bostadslån En person som lånar för att köpa sin bostad har betalt den summan flera gånger om innan lånet är amorterat, genom att räntan är hög. I en inflationsekonomi med rätt till höga skatteavdrag för räntan gick det ihop för

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikinvesteringar i Stockholmsregionen

  Motion 1992/93:T230 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T230 av Pär Granstedt m.fl. c Trafikinvesteringar i Stockholmsregionen Den 29 september 1992 blev den s.k. Dennisuppgörelsen för trafiken i Stockholms län klar. Den innehåller kollektivtrafiksatsningar på knappt 16 miljarder och väginvesteringar på drygt 20 miljarder. I trafikpaketet

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:TU34 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Riksdagsledamöternas arvode

  Motion 1992/93:K327 av Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K327 av Pär Granstedt c Riksdagsledamöternas arvoden Riksdagen beslutade under 1980-talet om nya regler för riksdagsledamöternas arvoden. Arvodena knöts då till en jämförelsegrupp bestående av byråchefer vid statliga myndigheter samt domare vid hovrätt och kammarrätt. Jämförelsegruppen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KU21 1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Förkortad arbetstid

  Motion 1992/93:A729 av Rune Thorén och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A729 av Rune Thorén och Pär Granstedt c Förkortad arbetstid Sysselsättningsutsikterna är för många just nu mycket dystra. Trots en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik går många i dag utan arbete. Mer än var femte människa i åldern 18-24 år 22 procent är arbetslös eller har ungdomspraktik

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiska åtgärder för ekologiskt lantbruk

  Motion 1992/93:Jo208 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo208 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus c Jordbrukspolitiska åtgärder för ekologiskt lantbruk Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett fortsatt arealbidrag till spannmålsodlingen. För att erhålla arealbidraget under 1993 krävs dock att 15 av arealen läggs i omställning, som

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteutjämningsbidragen

  Motion 1992/93:Fi304 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi304 av Pär Granstedt m.fl. c Skatteutjämningsbidragen Det nya stadsbidragssystem som införts från och med årsskiftet 1992/93 för kommunerna innebär att huvudparten av statens bidrag numera är generella och inte specialdestinerade och prestationsanknutna. Systemet består dels av en

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lärarutbildningen i Stockholmsregionen

  Motion 1992/93:Ub695 av Pär Granstedt m.fl. (c, fp, -)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub695 av Pär Granstedt m.fl. c Lärarutbilningen i Stockholmsregionen När Högskolan för lärarutbildning i Stockholm bildades den 1 juli 1977 var tanken att få till stånd en integration av de lärarutbildningar som fanns i olika delar av Storstockholmsområdet. Genom att sammanföra lärarutbildningar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • U-landspolitikens inriktning

  Motion 1992/93:U221 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:U221 av Pär Granstedt m.fl. c U-landspolitikens inriktning Inledning Den svenska u-landspolitiken är idag föremål för en kritisk diskussion, och biståndets värde ifrågasätts av många. Det är viktigt med en debatt om den svenska biståndspolitiken liksom u-landspolitikens allmänna inriktning.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Färjetrafiken i Stockholms skärgård

  Motion 1992/93:T618 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T618 av Pär Granstedt m.fl. c Färjetrafiken i Stockholms skärgård Färjetrafiken från Stockholm över Östersjön har under åren tillväxt kraftigt, och en ny stor expansionsperiod är att vänta. Från att ha varit helt dominerad av Finlandstrafiken tillkommer nu trafiken på de baltiska republikerna,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Plågsamma djurförsök

  Motion 1992/93:Jo512 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo512 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar c Plågsamma djurförsök Riksdagen har vid olika tillfällen tagit ställning för att begränsa förekomsten av plågsamma djurförsök. Så länge det inte helt går att avveckla denna verksamhet är det också viktigt att försöksdjuren hålls under så goda

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Apor för laboratorieändamål

  Motion 1992/93:Jo511 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo511 av Pär Granstedt m.fl. c Apor för laboratorieändamål I CITES-konventionen, den internationella konvention som reglerar handel med utrotningshotade djur, finns världens samtliga aparter upptagna under antingen Appendix I =utrotningshotad art eller under Appendix II =arten kan hotas

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kemikalietransporter

  Motion 1992/93:Fö707 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö707 av Pär Granstedt m.fl. c Kemikalietransporter Oljekatastrofen vid Shetlandsöarna liksom allvarliga tillbud närmare Sveriges kuster har denna vinter givit en allvarlig påminnelse om de stora miljöhot som olje- och kemikalietransporter till sjöss för med sig. Sverige med sin långa

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Uteliggare

  Motion 1992/93:So243 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:So243 av Pär Granstedt m.fl. c Uteliggare Ett växande antal människor, i synnerhet i storstadsområdena, saknar i dag varje form av bostad. Enbart i Stockholm räknar man med flera tusen hemlösa och ca 500 personer som står helt utan tillgång till bostad. Endast en mindre del av dessa kan

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skärpta straff vid människosmuggling

  Motion 1992/93:Sf616 av Ingbritt Irhammar och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf616 av Ingbritt Irhammar och Pär Granstedt c Skärpta straff vid människosmuggling Varje flyktingström har sin bakgrund i tragiska människoöden. Att människor söker tillflyktsorter undan förföljelse i Kurdistan eller blodiga krig i Bosnien och Somalia är naturligt. Det är den ekonomiskt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • De djurförsöksetiska nämnderna

  Motion 1992/93:Jo526 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo526 av Pär Granstedt c De djurförsöksetiska nämnderna Som ett led i strävandena att begränsa plågsamma djurförsök och djurens lidanden inrättades s.k. djurförsöksetiska nämnderna 1979. Deras uppgift är att göra en etisk bedömning av planerade djurförsök. Vissa ändringar av nämnderna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter