Pär Granstedt (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-06-20 – 1994-10-02
Suppleant
1992-04-09 – 1994-06-19

ESK-delegationen

Ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1989-06-01 – 1994-10-02

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974- Suppl i Inrikesutskottet 74-75/76, Näringsutskottet 76/77-78/79, Aarbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Skatteutskottet 78/79, Utrikesutskottet 79/80-87/88 och Utbildnigsutskottet 88/89-90/91. Led av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-87/88, vice ordf 85/86-87/88, Utrikesutskottet 88/89-93/94, vice ordf 88/89-90/91, och EES-utskottet 92/93. Suppl i Talmanskonferensen 85/86-90/91, EFTA-delegationen 89/90-93/94 och Europarådets svenska delegation 92/93-93/94. Led av Utrikesnämnden 91/92-93/94, ESK-delegationen 92/93-93/94, EES/EFTA-delegationen 93/94 och EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Led av c-gruppens förtroenderåd 86/87-93/94.

Bostadsort

Järna

Utbildning

Studentexamen 65. Lärare 66-71. Sekreterare i Stockholms läns landsting 71-73. Sakkunnig i utrikesdepartementet 76-78 och utbildningsdepartementet 81-82. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 84. VD för Granstedt Kultur & Samhälle HB.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 82-87 och Nordiska samfundets stiftelse 87. Ordf i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd 70-72. - Led av styrelsen för Svenska ostkustfiskarenas centralförbund, ordf 84-88, och Sveriges fiskares riksförbund 85-88. - Led av styrelsen för Centerns ungdomsförbund, vice ordf 66-70, Stockholms läns centerpartidistrikt 66-, ordf 87-, och Centerns kommunorganisation i Södertälje, ordf 75-77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 76-88 och Styrelsen för internationell utveckling 89-95, vice ordf 92-95. Ledamot av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 71-74, energiforskningsnämnden 82-86 och Svenska Unescorådet 83-90, vice ordf 87-90. FN-delegat 78, 82, 86 och 88. - Ledamot av studiestödsutredningen 75-77, delegationen för energiforskning 77-82, elanvändningskommittén 80, förberedande kommittén för 1981 års FN-konferens om nya och förnybara energikällor 80-81, datalagstiftningskommittén 80-84, framtidsstudiekommittén 85-86, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-90, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93 och energikommissionen 94-. Särskild utredare om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken 95-96, utredningen om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet 98. Expert vid konsekvensutredningen 79.

Kommunala uppdrag

Led av Södertälje kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 77-79. Led av sociala centralnämnden 71-73, skolstyrelsen 73-76, arvodesnämnden 77-79 och invandrarnämnden 89-91, ordf 89-91.

Litteratur

Politiska debattinlägg, bl a Fattiga länder (1970), Energi, men hur? (1974), Energi som håller (1979), Värld att vårda (1980, red) och Centern och Europa (1992).

Föräldrar

Lektorn Erik Artur Granstedt och adjunkten och författaren Karin Inga Thelander Vallner

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:120 Reglering av priserna på fisk m.m.

  Motion 1991/92:Jo36 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo36 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:120 Reglering av priserna på fisk m.m. Det svenska fisket är att betrakta som en av de viktigaste basnäringarna. Detta gäller i synnerhet i kust- och skärgårdsområden där fisket med tillhörande kringverksamheter svarar

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:107 Ny läkemedelslag m.m.

  Motion 1991/92:So26 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So26 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1991/92:107 Ny läkemedelslag m.m. Naturmedel Propositionens förslag innebär att den specialreglering som sedan mitten av 1970-talet gäller för s.k. naturmedel avskaffas. Dessa specialregler har inneburit att sådana

  Inlämnad
  1992-04-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö36 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö36 av Pär Granstedt m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Inledning I propositionen lämnar regeringen förslag avseende totalförsvarets utveckling under perioden 1992 1997 och en planeringsinriktning

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö20 av Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö20 av Pär Granstedt c med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 I propositionen föreslås ett antal förbandsnedläggningar i syfte att skapa en mer rationell och kostnadseffektiv grundorganisation. I

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub41 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, c, v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub41 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, c, v med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lokalisering av högskolan för lärarutbildning i Stockholm Högskolan för lärarutbildning i Stockholm bildades i samband med högskolereformen den 1 juli 1977 av de lärarutbildningar som fanns i

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd åt Stockholm Water Prize genom lotteri

  Motion 1991/92:Kr406 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr406 av Lennart Daléus m.fl. c Stöd åt Stockholm Water Prize genom lotteri I den pågående miljöförstöringen är hushållningen med vatten ett av de allvarligaste problemen. Vattnet är en förutsättning för allt liv på jorden. Frågan om världens vatten är i högsta grad en internationell

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för skärgården

  Motion 1991/92:A459 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A459 av Roland Larsson m.fl. c Åtgärder för skärgården Vår svenska skärgård är unik och är på många sätt en värdefull nationell tillgång. Det rörliga friluftslivet ökar och ställer allt större krav på områden och anläggningar för rekreation. Anledningen till denna ökning är att människorna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsförmedlingen i Södertälje

  Motion 1991/92:A257 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, c, s, v, m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A257 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, s, m, c, v Arbetsförmedlingen i Södertälje Södertälje kommun har alltid haft hög arbetslöshet jämfört med övriga kommuner i länet. I den rådande lågkonjunkturen är läget mer prekärt än någonsin. Nu är kommunens arbetslöshet mellan 50 och 100 högre än i

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Förbud mot import av skinn från saxfångade djur

  Motion 1991/92:Jo805 av Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo805 av Pär Granstedt c Förbud mot import av skinn från saxfångade djur Fortfarande är i många länder användandet av bensax en vanlig fångstmetod för pälsdjur. Bensaxen är förbjuden i ungefär 65 länder världen över eftersom den anses förorsaka mycket svårt lidande. I Sverige förbjöds

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Djurförsök i forskningen

  Motion 1991/92:Jo504 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo504 av Pär Granstedt m.fl. c Djurförsök i forskningen Riksdagens uttalade mål att användningen av djurförsök i forskningen bör minska kräver ytterligare insatser. Risken är annars stor att den ökade användningen av kemikalier i samhället och de miljö- och hälsorisker som detta medför

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Fiskets organisationer

  Motion 1991/92:Jo406 av Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo406 av Pär Granstedt c Fiskets organisationer Fiskets organisationer har sedan många år fått restitution av inbetalda bensinskattemedel, som fisket erlagt för drivmedel till sina mindre båtar. Använd mängd bensin uppgår till nära 1 000 m3 årligen, huvudsakligen vid kust- och insjöfiske.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Deltidsfiske med fasta redskap

  Motion 1991/92:Jo404 av Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo404 av Pär Granstedt c Deltidsfiske med fasta redskap Enligt tidigare beslut i Sveriges riksdag skall vårt lands fiskevattenresurser förvaltas på ett sådant sätt, att avkastningen därav kommer befolkningen tillgodo i form av högvärdiga livsmedel eller kan utnyttjas som en källa till

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stockholms läns kulturlandskap

  Motion 1991/92:Jo230 av Lennart Daléus och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo230 av Lennart Daléus och Pär Granstedt c Stockholms läns kulturlandskap Omstruktureringen av jordbruket slår hårt mot Stockholms län. En fjärdedel av åkerarealen tas redan ur drift. Skulle den sänkning av gränsskyddet som den socialdemokratiska regeringen drev igenom inte, på olika

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alternativ odling

  Motion 1991/92:Jo204 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo204 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus c Alternativ odling Den strukturförändring som nu genomförs inom det svenska jordbruket syftar till att anpassa produktionen till efterfrågan i landet. Ca en tredjedel av landets åkerareal måste bort räknad på dagens produktions- och intensitetsnivå

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastruktur m.m. i Södertälje

  Motion 1991/92:T342 av Annika Åhnberg m.fl. (v, fp, c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T342 av Annika Åhnberg m.fl. v, fp, c Infrastruktur m.m. i Södertälje Regionalpolitik för Södertälje I Södertälje finns några av landets mest framgångsrika företag. Naturen kring tätorterna är mycket vacker och rikt varierad, med allt från skärgårdsnatur till blomstrande kulturbygd.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:FiU29 1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Allsidig EG-information

  Motion 1991/92:K211 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K211 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus c Allsidig EG-information När riksdagen beslöt godkänna att regeringen ansökte om medlemskap i EG, framhölls samtidigt vikten av insatser för en allsidig information om EG. Regeringen har sedan dess publicerat en stor mängd informationsmaterial

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kemikalietransporter

  Motion 1991/92:Fö705 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö705 av Pär Granstedt m.fl. c Kemikalietransporter I Stockholms skärgård och Mälaren transporteras årligen ca 225 000 ton kemikalier och ca 5 000 000 ton olja, bensin och fotogen, enligt en kartläggning som häromåret genomfördes på uppdrag av Stockholms läns landsting. Merparten av kemikalietransporterna,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:FöU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En högskola i södra Stockholmsregionen

  Motion 1991/92:Ub434 av Pär Granstedt och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub434 av Pär Granstedt och Lennart Daléus c En högskola i södra Stockholmsregionen Det blir alltmer uppenbart att lokaliseringen av högre utbildning påverkar samhällsstrukturen mycket starkt. Detta gäller också i hög grad Stockholmsregionen. Högskoleutbildningen i Stockholmsregionen är

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationsfrågor i Stockholms län

  Motion 1991/92:T203 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T203 av Pär Granstedt m.fl. c Kommunikationsfrågor i Stockholms län Biltrafiken utgör ett av de största miljöproblemen i Stockholmsregionen. Avgaserna från såväl bensin- som dieseldrivna fordon skapar hot mot såväl människornas hälsa som naturens. De utgör en viktig orsak till bl.a. försurning

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:JoU23 1991/92:TU11 1991/92:TU22 1991/92:TU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m.

  Motion 1991/92:Ub13 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub13 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Pär Granstedt c med anledning av prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m. I propositionen föreslås bl a att forskningsrådsnämnden FRN skall läggas ner. Det är denna fråga som vi

  Inlämnad
  1992-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter