Pär Granstedt (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-06-20 – 1994-10-02
Suppleant
1992-04-09 – 1994-06-19

ESK-delegationen

Ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1989-06-01 – 1994-10-02

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974- Suppl i Inrikesutskottet 74-75/76, Näringsutskottet 76/77-78/79, Aarbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Skatteutskottet 78/79, Utrikesutskottet 79/80-87/88 och Utbildnigsutskottet 88/89-90/91. Led av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-87/88, vice ordf 85/86-87/88, Utrikesutskottet 88/89-93/94, vice ordf 88/89-90/91, och EES-utskottet 92/93. Suppl i Talmanskonferensen 85/86-90/91, EFTA-delegationen 89/90-93/94 och Europarådets svenska delegation 92/93-93/94. Led av Utrikesnämnden 91/92-93/94, ESK-delegationen 92/93-93/94, EES/EFTA-delegationen 93/94 och EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Led av c-gruppens förtroenderåd 86/87-93/94.

Bostadsort

Järna

Utbildning

Studentexamen 65. Lärare 66-71. Sekreterare i Stockholms läns landsting 71-73. Sakkunnig i utrikesdepartementet 76-78 och utbildningsdepartementet 81-82. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 84. VD för Granstedt Kultur & Samhälle HB.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 82-87 och Nordiska samfundets stiftelse 87. Ordf i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd 70-72. - Led av styrelsen för Svenska ostkustfiskarenas centralförbund, ordf 84-88, och Sveriges fiskares riksförbund 85-88. - Led av styrelsen för Centerns ungdomsförbund, vice ordf 66-70, Stockholms läns centerpartidistrikt 66-, ordf 87-, och Centerns kommunorganisation i Södertälje, ordf 75-77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 76-88 och Styrelsen för internationell utveckling 89-95, vice ordf 92-95. Ledamot av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 71-74, energiforskningsnämnden 82-86 och Svenska Unescorådet 83-90, vice ordf 87-90. FN-delegat 78, 82, 86 och 88. - Ledamot av studiestödsutredningen 75-77, delegationen för energiforskning 77-82, elanvändningskommittén 80, förberedande kommittén för 1981 års FN-konferens om nya och förnybara energikällor 80-81, datalagstiftningskommittén 80-84, framtidsstudiekommittén 85-86, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-90, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93 och energikommissionen 94-. Särskild utredare om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken 95-96, utredningen om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet 98. Expert vid konsekvensutredningen 79.

Kommunala uppdrag

Led av Södertälje kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 77-79. Led av sociala centralnämnden 71-73, skolstyrelsen 73-76, arvodesnämnden 77-79 och invandrarnämnden 89-91, ordf 89-91.

Litteratur

Politiska debattinlägg, bl a Fattiga länder (1970), Energi, men hur? (1974), Energi som håller (1979), Värld att vårda (1980, red) och Centern och Europa (1992).

Föräldrar

Lektorn Erik Artur Granstedt och adjunkten och författaren Karin Inga Thelander Vallner

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Skolväsendet Under rubriken utveckling av ungdomsskolan

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avOlofJohanssonm.fi.

  Motion 1988/89:Fi62

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi62 avOlofJohanssonm.fi. med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Den internationella

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU36
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m.

  Motion 1988/89:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Krl5 av Jan Hyttring m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m. Inledning Själva det förhållandet att regeringen inte tog upp anslagsfrågorna för Sveriges Radio-koncernen

  Inlämnad
  1989-04-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet

  Motion 1988/89:Fö7 av Gunhild Bolander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fö7 av Gunhild Bolander m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 Sammanfattning För att förbättra den marina kapaciteten och bevara kompetensen

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:90 om

  Motion 1988/89:Ub21 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub21 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning Centern har vid upprepade tillfällen krävt att en utbildning av den nu föreslagna typen skulle inrättas i vårt land. Detta krav har haft

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:90 om

  Motion 1988/89:Ub23 av Pär Granstedt (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub23 av Pär Granstedt c med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning Att bygga ut en kortare teknisk högskoleutbildning är en mycket angelägen reform. Behovet av ingenjörer på mellannivå är betydande. Sverige är här

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Med anledning av skr. 1988/89:70 om ungdomsfrågor

  Motion 1988/89:Kr5 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Kr5 av Olof Johansson m. fl. c Med anledning av skr. 1988/89:70 om ungdomsfrågor Kultur är inte bara Dramaten och Operan. Kultur är också nyårsrevyerna och Eldorado på radion. Närmast och mest betydelsefullt är musiken. Musik

  Inlämnad
  1988-02-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för 1988/89

  Motion 1988/89:Ub11 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubll av Larz Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för 1988/89 högskolepolitiken Ubll-16 Centern har under en följd av år krävt åtgärder för att begränsa den omfattande anslagsuppsplittringen på

  Inlämnad
  1989-02-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning med stöd av modem medieteknik

  Motion 1988/89:Ub838 av Jan Hyttring m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub838 av Jan Hyttring m. fl. c Utbildning med stöd av modem medieteknik Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Kr354 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att ett nationellt program utarbetas

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillstånd för kabel-TV

  Motion 1988/89:K445 av Jan

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K445 av Jan Tillstånd för kabel-TV Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Kr354 hemställs att riksdagen beslutar om sådan ändring av kabel-TV-lagstiftningen att gränsen för tillståndspliktigt nät höjs

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation

  Motion 1988/89:K824 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K824 av Jan Hyttring m.fl. c Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Kr355 hemställs att riksdagen beslutar att till G 9. Bidrag till Stiftelsen för

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner

  Motion 1988/89:K713 av Pär Granstedt (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K713 av Pär Granstedt c Utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner Valkretsindelning görs för att få representation från alla delar av det väljande området i den beslutande församlingen. Indelningen kan dock medföra att den

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidraget till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens

  Motion 1988/89:Jo828 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. (c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo828 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. c, vpk Bidraget till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare Administrationen av jakten och viltvården är uppdelad i en beslutande och granskande myndighetsfunktion samt en praktisk verksamhetsdel.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslaget till de tekniska fakulteterna

  Motion 1988/89:Ub731 av Karin Söder och Pär Granstedt (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub731 av Karin Söder och Pär Granstedt båda c Anslaget till de tekniska fakulteterna På regeringens uppdrag har statens förhandlingsnämnd i mars 1988 tecknat avtal med DAFA DATA AB om att Datorcentralen QZ i Stockholm skall ombildas

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Subventioneringen av kårhusrestauranger

  Motion 1988/89:Ub730 av Karin Söder (c) och Pär Granstedt (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub730 av Karin Söder c och Pär Granstedt båda c Subventioneringen av kårhusrestauranger Riksdagen har på 1970-talet lagt fast grundprincipen att anställda och studerande vid universitet och högskolor skall ha samma lokalsubventioner

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning

  Motion 1988/89:Ub728 av Larz Johansson (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub728 av Larz Johansson c m.fl. Högre utbildning och forskning Mot. 1988/89 Ub728 I centerns partimotion 1988/89:Ub801 om utbildningsfrågor framhålls att utveckling och utbildning är begrepp som hör intimt samman.Utbildningens

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  85
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------1988/89:UbU18 1988/89:UbU19 1988/89:UbU21 1988/89:UbU22 1988/89:UbU23 1988/89:UbU25 1988/89:UbU26 1988/89:UbU27 1988/89:UbU31 1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (85 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation
 • I. Sammanfattning

  Motion 1988/89:N478 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N478 av Olof Johansson m.fl. c Energi Mot. 1988/89 N478-480 I. Sammanfattning Utgångspunkten för centerpartiets energipolitik är de nära sambanden mellan energianvändning, ekonomisk utveckling och miljö. I motionen konstateras

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1988/89:NU25 1988/89:NU30 1988/89:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Inkomst av kulturverksamhet som särskilt inkomstslag

  Motion 1988/89:Sk464 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk464 av Jan Hyttring m.fl. c Inkomst av kulturverksamhet som särskilt inkomstslag Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Kr355 hemställs att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag rörande

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatt på värdepapper för utländska placerare m.m.

  Motion 1988/89:Sk463 av Olof Johansson m.fl.(c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk463 av Olof Johansson m.fl.c Skatt på värdepapper för utländska placerare m.m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Fi226 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU20 1988/89:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avOlofJohanssonm.fi.

  Motion 1988/89:Sk460

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk460 avOlofJohanssonm.fi. Avdragsrätt för investeringar i bostäder, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:N478 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU35 1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter