Pär Granstedt (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-06-20 – 1994-10-02
Suppleant
1992-04-09 – 1994-06-19

ESK-delegationen

Ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1989-06-01 – 1994-10-02

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974- Suppl i Inrikesutskottet 74-75/76, Näringsutskottet 76/77-78/79, Aarbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Skatteutskottet 78/79, Utrikesutskottet 79/80-87/88 och Utbildnigsutskottet 88/89-90/91. Led av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-87/88, vice ordf 85/86-87/88, Utrikesutskottet 88/89-93/94, vice ordf 88/89-90/91, och EES-utskottet 92/93. Suppl i Talmanskonferensen 85/86-90/91, EFTA-delegationen 89/90-93/94 och Europarådets svenska delegation 92/93-93/94. Led av Utrikesnämnden 91/92-93/94, ESK-delegationen 92/93-93/94, EES/EFTA-delegationen 93/94 och EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Led av c-gruppens förtroenderåd 86/87-93/94.

Bostadsort

Järna

Utbildning

Studentexamen 65. Lärare 66-71. Sekreterare i Stockholms läns landsting 71-73. Sakkunnig i utrikesdepartementet 76-78 och utbildningsdepartementet 81-82. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 84. VD för Granstedt Kultur & Samhälle HB.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 82-87 och Nordiska samfundets stiftelse 87. Ordf i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd 70-72. - Led av styrelsen för Svenska ostkustfiskarenas centralförbund, ordf 84-88, och Sveriges fiskares riksförbund 85-88. - Led av styrelsen för Centerns ungdomsförbund, vice ordf 66-70, Stockholms läns centerpartidistrikt 66-, ordf 87-, och Centerns kommunorganisation i Södertälje, ordf 75-77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 76-88 och Styrelsen för internationell utveckling 89-95, vice ordf 92-95. Ledamot av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 71-74, energiforskningsnämnden 82-86 och Svenska Unescorådet 83-90, vice ordf 87-90. FN-delegat 78, 82, 86 och 88. - Ledamot av studiestödsutredningen 75-77, delegationen för energiforskning 77-82, elanvändningskommittén 80, förberedande kommittén för 1981 års FN-konferens om nya och förnybara energikällor 80-81, datalagstiftningskommittén 80-84, framtidsstudiekommittén 85-86, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-90, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93 och energikommissionen 94-. Särskild utredare om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken 95-96, utredningen om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet 98. Expert vid konsekvensutredningen 79.

Kommunala uppdrag

Led av Södertälje kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 77-79. Led av sociala centralnämnden 71-73, skolstyrelsen 73-76, arvodesnämnden 77-79 och invandrarnämnden 89-91, ordf 89-91.

Litteratur

Politiska debattinlägg, bl a Fattiga länder (1970), Energi, men hur? (1974), Energi som håller (1979), Värld att vårda (1980, red) och Centern och Europa (1992).

Föräldrar

Lektorn Erik Artur Granstedt och adjunkten och författaren Karin Inga Thelander Vallner

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • om den framtida älgjakten

  Motion 1987/88:Jo814 av Anna Wohlin-Andersson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo814 av Anna Wohlin-Andersson m. fl. c om den framtida älgjakten Den 29 april 1987 antog riksdagen en ny jaktlag. Samtidigt beslutade riksdagen om ett nytt system för älgjakten. I fråga om älgjaktens utformning antog riksdagen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om barnens rättigheter

  Motion 1987/88:U526 av Karin Söder m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Karin Söder m. fl. c om barnens rättigheter Mot. 1987/88 U526-530 År 1924 antog Nationernas Förbund en deklaration om barnens rättigheter. År 1948 antog Förenta Nationerna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. I denna finns

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om mänskliga fri- och rättigheter

  Motion 1987/88:U525 av Gunnel Jonäng m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U525 av Gunnel Jonäng m.fl. c om mänskliga fri- och rättigheter Sammanfattning Barnens situation ges särskild uppmärksamhet i motionen. Barnen måste ges skydd i krig. De som är under arton år får inte beväpnas för krig. Centerpartiet

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1988/89:UU15 1988/89:UU6
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • om utbildningen för vuxna

  Motion 1987/88:Ub401 av Pär Granstedt m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub401 av Pär Granstedt m. fl. c om utbildningen för vuxna Inledning I denna motion presenterar centern förslag som bland annat berör folkhögskolan och folkbildningen. Dessa två utbildningsformer utgör tillsammans med andra insatser

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om grundskolan och gymnasieskolan

  Motion 1987/88:Ub361 av Pär Granstedt m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub361 av Pär Granstedt m. fl. c om grundskolan och gymnasieskolan I vår partimotion om utbildningspolitiken har vi redogjort för centerns syn på de övergripande principella frågorna inom skolväsendet. I denna kommittémotion kommer

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om nedrustning

  Motion 1987/88:U409 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U409 av Olof Johansson m. fl. c om nedrustning Sammanfattning Det gångna året har givit hopp åt nedrustningsarbetet. INF-avtalet visar att det går att nedrusta. Det visar att det går att förbättra säkerheten genom nedrustning.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1988/89:UU4
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • om ökat bidrag till Jägarnas riksförbundLandsbygdens jägare

  Motion 1987/88:Jo778 av Anna Wohlin-Andersson m. fl. (c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo778 av Anna Wohlin-Andersson m. fl. c, vpk om ökat bidrag till Jägarnas riksförbundLandsbygdens jägare I Sverige finns ca 320 000 aktiva jägare. Huvuddelen av viltvården och den övriga faunavården utföres och bekostas av landets

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om högre utbildning och forskning

  Motion 1987/88:Ub626 av Pär Granstedt

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub626 av Pär Granstedt om högre utbildning och forskning Mot. 1987/88 Ub626 I centerns partimotion 1987/88:IJb801 om utbildningsfrågor framhålls kvalitet, tillgänglighet och decentralisering som övergripande mål för utbildningspolitiken.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:UbU5 1988/89:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • om djurförsöken inom högskolan

  Motion 1987/88:Ub738 av Pär Granstedt m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub738 av Pär Granstedt m. fl. c om djurförsöken inom högskolan Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Jo535 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om lokalisering av HLS till Södertälje

  Motion 1987/88:Ub729 av Pär Granstedt (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub729 av Pär Granstedt c om lokalisering av HLS till Södertälje Mot. 1987/88 Ub729-740 12 olika utbildningslinjer, forskningen och den gemensamma administrationen finns nu på ett tiotal olika platser från Solna i norr till Södertälje

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om miljö i utbildningen

  Motion 1987/88:Ub805 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub805 av Olof Johansson m. fl. c om miljö i utbildningen Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:Jo767 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljö

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om förstärkt sekretesskydd för våldsoffer

  Motion 1987/88:K419 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K419 av Olof Johansson m. fl. c om förstärkt sekretesskydd för våldsoffer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Ju811 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att sekretesskyddet för våldsoffer

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om försäkringsskyddet för idrottsutövare, m. m.

  Motion 1987/88:Sf259 av Karl Boom. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf259 av Karl Boom. fl. c om försäkringsskyddet för idrottsutövare, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:Kr409 hemställs 1. att riksdagen begär att regeringen i enlighet med motionen framlägger

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om arbetsgivaravgifterna

  Motion 1987/88:Sf258 av Olof Johanssonm. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sf258 av Olof Johanssonm. fl. c om arbetsgivaravgifterna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:N240 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om omfördelning av uttaget av arbetsgivaravgifter

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om ersättningen för ideell skada

  Motion 1987/88:L613 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L613 av Olof Johansson m. fl. c om ersättningen för ideell skada Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Ju811 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:LU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om dövskolorna, m. m.

  Motion 1987/88:Ub236 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub236 av Olof Johansson m. fl. c om dövskolorna, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So615 hemställer vi 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvalitetsfrågorna

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om ekonomiskt stöd till yrkesfisket längs Norrlandskusten

  Motion 1987/88:Jo407 av Pär Granstedt m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo407 av Pär Granstedt m. fl. c om ekonomiskt stöd till yrkesfisket längs Norrlandskusten Fisket är en viktig näringsbas i många av Norrlands kust- och skärgårdsområden. Avstånd och klimatförhållanden skapar dock särskilda problem

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om Sveriges kommunikationer med kontinenten

  Motion 1987/88:T909 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 T909 av Olof Johansson m. fl. c om Sveriges kommunikationer med kontinenten Inledning Under sensommaren 1987 lade de svenska och danska Öresundsbrodelegationerna fram sitt material. Det förslag som deras överväganden ledde fram

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:TU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om högskole- och gymnasieutbildningen i

  Motion 1987/88:Ub802 av Pär Granstedt och Karin Söder (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub802 av Pär Granstedt och Karin Söder c om högskole- och gymnasieutbildningen i Stockholmslän Mot. 1987/88 Ub802-805 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:A407 föreslår vi 1. att riksdagen som sin

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om fisket i Östersjön

  Motion 1987/88:Jo403 av Pär Granstedt (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo403 av Pär Granstedt c om fisket i Östersjön Östersjön är en av de viktigaste naturtillgångarna för vårt land liksom för övriga strandstater. Hittills har dock föga gjorts för att på ett mera långsiktigt och målmedvetet sätt

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter