Mikael Strandman (SD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Civilingenjör.
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-05-16 – 2022-09-26
Ledamot
2019-02-06 – 2022-05-16
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-06

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03
Suppleant
2018-10-02 – 2019-06-18

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-09 – 2019-06-18

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-09 – 2019-06-18

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 18-19, konstitutionsutskottet 18-19, socialförsäkringsutskottet 18-19 och finansutskottet 18-19.

Föräldrar

Ryttmästaren Carl Gustaf Strandman och bokhandlaren Rotraut Pässler.

Utbildning

Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Åvaskolan, Täby, slutår 86. Maskinteknisk linje, Kungliga Tekniska högskolan, slutår 97.

Anställningar

Tekniker, Danderyds sjukhus, Stockholm 86. Gruppbefäl, Berga Örlogsskola 87. Elektriker, Larmatic AB 88. Produktionstekniker, Ovako Steel 94-96. Produktansvarig, Tigerholm Products 96-99. Researcher, RUAB 00. Researcher, Sifo 01-08. Bussförare, Busslink och Nobina 09-14. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 15-18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Norrtälje 15-. Ledamot, kommunstyrelsen 15-18. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting, ersättare 15-18. Regionfullmäktig, Region Stockholm 18-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Sverigedemokraterna Norrtälje 13-18. Ersättare, Sverigedemokraterna Stockholms län 15-16.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Tydligare reglerat anbudsförfarande vid avyttring och försäljning av offentlig egendom och verksamhet

  Skriftlig fråga 2020/21:1213 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2020/21:1213 Tydligare reglerat anbudsförfarande vid avyttring och försäljning av offentlig egendom och verksamhet av Mikael Strandman SD till Statsrådet Lena Micko S Lagen om offentlig upphandling LOU är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland

  Inlämnad
  2021-01-08
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Allmännyttans lägenheter

  Skriftlig fråga 2020/21:1051 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2020/21:1051 Allmännyttans lägenheter av Mikael Strandman SD till Statsrådet Per Bolund MP Tidigare i år tillsatte regeringen utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning, som skulle ta fram förslag på hur kommuner ska kunna hjälpa hushåll som står långt från bostadsmarknaden att hitta ett boende som passar

  Inlämnad
  2020-12-16
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Lagen om allmänna vattentjänster

  Skriftlig fråga 2020/21:595 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2020/21:595 Lagen om allmänna vattentjänster av Mikael Strandman SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP För närförorter och tätbebyggda områden kan en va-investering lätt räknas hem med tanke på den stora mängden anslutande fastigheter som ger kommunen nya intäkter i form av anslutningsavgifter och

  Inlämnad
  2020-11-19
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • DNA-analyser vid grova brott

  Skriftlig fråga 2020/21:382 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2020/21:382 DNA-analyser vid grova brott av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nationellt forensiskt centrum, NFC, ratar systematiskt bevismaterial i form av DNA-spår då halten av DNA går under ett visst gränsvärde. Runt 25 000 spår per år som skickas till Nationellt forensiskt

  Inlämnad
  2020-11-06
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Förhållandet mellan anvisningslagen och socialtjänstlagen

  Skriftlig fråga 2020/21:349 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2020/21:349 Förhållandet mellan anvisningslagen och socialtjänstlagen av Mikael Strandman SD till Socialminister Lena Hallengren S I takt med att det har blivit allt svårare att få bostad har allt fler sökt sig till socialtjänsten för hjälp. Målgrupperna för dessa lägenheter, som i vissa fall kan leda till ett förstahandskontrakt

  Inlämnad
  2020-11-05
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stödinsatser till kommunerna vid valet 2022

  Skriftlig fråga 2020/21:252 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2020/21:252 Stödinsatser till kommunerna vid valet 2022 av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En nyhet i valet till Europaparlamentet 2019 var att det skulle ordnas en avskärmad plats för valsedlar i anslutning till, eller i, val- och röstningslokaler för att väljarna skulle

  Inlämnad
  2020-10-20
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Översynen gällande områden av riksintresse

  Skriftlig fråga 2019/20:955 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2019/20:955 Översynen gällande områden av riksintresse av Mikael Strandman SD till Statsrådet Per Bolund MP Ett av de vanligaste skälen till att byggplaner stoppas är hänvisning till riksintressen. Att skydda natur, friluftsliv eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer är viktigt, men det ska inte gå till överdrift.

  Inlämnad
  2020-02-13
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Höjning av fribeloppet för bostadstillägg för pensionärer

  Skriftlig fråga 2019/20:845 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2019/20:845 Höjning av fribeloppet för bostadstillägg för pensionärer av Mikael Strandman SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget BTP kraftigt om man har en ekonomisk buffert eller äger ett mindre fritidshus efter ett långt arbetsliv. En kvinnlig snittpensionär

  Inlämnad
  2020-01-29
  Besvarare
  Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Fördröjt införande av kontantförbud för handel med metallskrot

  Skriftlig fråga 2019/20:104 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2019/20:104 Fördröjt införande av kontantförbud för handel med metallskrot av Mikael Strandman SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Skrotstölderna medför stora samhällskostnader. En stöld av vital infrastruktur kan medföra enorma följdkostnader för ett stöldgods som bara är värt några tusenlappar i metallvärde.

  Inlämnad
  2019-10-03
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i sammankomster för opinionsbildning

  Skriftlig fråga 2019/20:69 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2019/20:69 Påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i sammankomster för opinionsbildning av Mikael Strandman SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Regeringsformens 2 kap. 2 stadgar följande: Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat

  Inlämnad
  2019-09-27
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Diarieföring av besök i Turkiet

  Skriftlig fråga 2018/19:428 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2018/19:428 Diarieföring av besök i Turkiet av Mikael Strandman SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Det har framkommit uppgifter att regeringen Löfven I genomfört två olika utrikespolitiska linjer. En som redovisats för riksdagens utrikesutskott och en parallell utrikespolitik i relation till Turkiet där det

  Inlämnad
  2019-03-14
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Historiska samlarvapen

  Skriftlig fråga 2018/19:258 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2018/19:258 Historiska samlarvapen av Mikael Strandman SD till Statsrådet Mikael Damberg S I lagrådsremissen Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv föreslås att när vapen eller vapendelar förs in till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska de förses med samma unika märkning

  Inlämnad
  2019-02-18
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Offentligt belöningssystem

  Skriftlig fråga 2018/19:184 av Mikael Strandman (SD)

  Fråga 2018/19:184 Offentligt belöningssystem av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 30 maj 2018 beslutade riksdagen på förslag av konstitutionsutskottet om ett tillkännagagivande till regeringen om en översyn av det offentliga belöningssystemet bet. 2017/18:KU28, rskr. 2017/18:337Tillkännagivandet

  Inlämnad
  2019-02-11
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Filter

Valda filter