Mikael Damberg (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 7
Titel
Förvaltningsekonom.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Finansutskottet

Vice ordförande

Krigsdelegationen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-10-18 – 2026-09-21
Ledig
2014-10-03 – 2022-10-18
Ordinarie
2004-10-05 – 2014-10-02
Ledig
2004-08-30 – 2004-10-04
Ordinarie
2004-08-16 – 2004-08-29
Ledig
2004-04-05 – 2004-08-15
Ordinarie
2003-03-01 – 2004-04-04
Ledig
2003-01-21 – 2003-02-28
Ordinarie
2002-09-30 – 2003-01-20

Socialdemokraterna

Gruppledare
2012-02-23 – 2014-10-03

Utbildningsutskottet

Vice ordförande
2010-10-12 – 2012-02-23
Ledamot
2010-10-12 – 2010-10-12
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Finansutskottet

Vice ordförande
2022-10-20 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-19 – 2022-10-20
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Valberedningen

Ordförande
2014-09-29 – 2014-10-03
Vice ordförande
2012-03-01 – 2014-09-29
Ledamot
2012-02-24 – 2012-02-29

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 –
Ledamot
2012-02-24 – 2014-10-14
Ledamot
2010-10-19 – 2012-02-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2012-02-24 – 2014-10-03

Utrikesnämnden

Ledamot
2012-02-24 – 2014-10-03

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2013-09-17 – 2014-09-29
Suppleant
2012-10-04 – 2013-09-16
Suppleant
2012-02-24 – 2012-09-18

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsminister
2014-10-03 – 2019-01-21

Justitiedepartementet

Statsråd
2021-02-05 – 2021-11-30
Statsråd
2019-01-21 – 2021-02-04

Finansdepartementet

Finansminister
2022-10-07 – 2022-10-18
Finansminister
2021-11-30 – 2022-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.

Föräldrar

Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.

Utbildning

Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.

Anställningar

Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.

Bostadsort

Solna

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde    16    Utbildning    ochuniversitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

  Betänkande 2003/04:UBU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 44 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2004. Skolverket får mer resurser för att bygga upp och förstärka sin verksamhet med inspektion och tillsyn av skolorna. Satsningen på mer personal i skolorna och fritidshemmen fortsätter,
  Behandlade dokument
  119
  Förslagspunkter
  38
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  60, 1 minuter
  Justering
  2003-11-25
  Debatt
  2003-12-09
  Beslut
  2003-12-09
 • Turkiets beslut att skicka trupp till Irak

  Skriftlig fråga 2003/04:62 av Damberg, Mikael (s)

  den 10 oktober Fråga 2003/04:62 av Mikael Damberg s till utrikesminister Laila Freivalds om Turkiets beslut att skicka trupp till Irak Turkiets parlament röstade på tisdagen med överväldigande majoritet för att skicka turkisk trupp till Irak trots motstånd på hemmaplan och från Iraks provisoriska ledning. Med röstsiffrorna
  Inlämnad
  2003-10-10
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Nationell strategi för integrerad utsjöplanering

  Motion 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program och en utvecklad nationell strategi för integrerad
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sjukvården som tillväxtnäring

  Motion 2003/04:So556 av Christina Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So556 av Christina Axelsson m.fl. s Sjukvården som tillväxtnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjukvården som en tillväxtnäring. Motivering Kostnader för ohälsa är i årets budget den enskilt största utgiften.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Journalhantering vid landets barnavårdscentraler

  Motion 2003/04:So514 av Carina Moberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So514 av Carina Moberg m.fl. s Journalhantering vid landets barnavårdscentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av likvärdiga och tydliga rutiner på landets barnavårdscentraler i fråga om försäkringsbolagens
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige

  Motion 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. s Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utländska kvinnor skall ha rätt till abort på samma sätt som de har rätt till att nyttja övrig sjukvård.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Brott mot att sälja alkohol till underåriga

  Motion 2003/04:So329 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So329 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Brott mot att sälja alkohol till underåriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen gällande brott mot att sälja alkohol till underåriga. Motivering
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen

  Motion 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. s Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Motivering
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Mänskliga rättigheter och offentlig upphandling

  Motion 2003/04:Fi244 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi244 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Mänskliga rättigheter och offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på mänskliga rättigheter vid offentlig upphandling. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Möjligheter till halvtidsfrigivning

  Motion 2003/04:Ju434 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju434 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Möjligheter till halvtidsfrigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheter till halvtidsfrigivning för förstagångsförbrytare. Motivering Sverige är
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tidsbestämning av fängelsestraff

  Motion 2003/04:Ju371 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju371 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Tidsbestämning av fängelsestraff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör se över livstidsstraffet ur ett rättssäkerhetsperspektiv i syfte att tidsbestämma det.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Homosexuella-bisexuella i världen

  Motion 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. s Homosexuella-bisexuella i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en världskonferens om homosexuellas och bisexuellas situation i världen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer

  Motion 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. s Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer. Motivering Demokratin
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vapenexporten

  Motion 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. s Vapenexporten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av om den politik för utförsel av krigsmateriel som bedrivs i dag är förenlig med de lagar och riktlinjer som finns.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kurdernas situation i Turkiet

  Motion 2003/04:U273 av Mikael Damberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U273 av Mikael Damberg m.fl. s Kurdernas situation i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kurdernas situation i Turkiet. Motivering Alltsedan Turkiets kandidatur till EU-medlemskapet beviljades i december 1999
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Framtiden för irakiska Kurdistan

  Motion 2003/04:U272 av Mikael Damberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U272 av Mikael Damberg m.fl. s Framtiden för irakiska Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges och EU:s ansvar för framtiden för irakiska Kurdistan. Motivering Irakiska Kurdistan styrs sedan Gulfkriget
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förändringar i bostadsförvaltningen

  Motion 2003/04:Bo267 av Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Bo267 av Mikael Damberg s Förändringar i bostadsförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i bostadsförvaltningslagen enligt vad i motionen anförs. Motivering Bostadsförvaltningslagen trädde i kraft 1 januari 1978 prop. 1976/77:151 och ersatte lagen om tvångsförvaltning
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regelverket för vårdbidrag

  Motion 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson s Regelverket för vårdbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma bristerna i regelverket vad avser vårdbidraget. Motivering Idag kan en förälder ha rätt
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Anställdas rätt till lönespecifikation

  Motion 2003/04:Sk425 av Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk425 av Mikael Damberg s Anställdas rätt till lönespecifikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen i syfte att stärka den enskilde arbetstagarens rätt att få en lönespecifikation som kvitto
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skydd för förtroendevalda

  Motion 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Skydd för förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten för hotade förtroendevalda att få tillstånd att bära tårgasanordningar eller andra till verkan
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter