Mats Nordberg (SD)

Valkrets
Dalarnas län
Född år
1958
Avliden
15 januari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2023-01-15

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-01-15
Suppleant
2021-01-20 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2021-01-15

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2023-01-15
Suppleant
2021-10-20 – 2022-09-26
Ledamot
2021-01-15 – 2021-10-20
Suppleant
2019-02-07 – 2021-01-15

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-20 – 2022-12-21
Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2022-10-27 – 2023-01-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.

Föräldrar

Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.

Utbildning

Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.

Anställningar

Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.

Litteratur

State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Hantering av biståndet till Etiopien med anledning av konflikten i Tigray

  Skriftlig fråga 2020/21:3413 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3413 Hantering av biståndet till Etiopien med anledning av konflikten i Tigray av Mats Nordberg SD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Sverige har i många år varit en av de största biståndsgivarna till Etiopien. Bara sedan 1998 har Sverige bidragit med över 8 miljarder kronor, men även under den stora svältkatastrofen
  Inlämnad
  2021-08-04
  Besvarare
  Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
 • Brev angående EU:s skogsstrategi

  Skriftlig fråga 2020/21:3377 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3377 Brev angående EU:s skogsstrategi av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 19 mars i år diskuterades i EU-nämnden ett brev daterat 2 mars angående EU:s skogsstrategi, underskrivet av skogsländerna Österrike, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien,
  Inlämnad
  2021-07-26
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • EU-kommissionens förslag till ny LULUCF-nivå

  Skriftlig fråga 2020/21:3376 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3376 EU-kommissionens förslag till ny LULUCF-nivå av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under 2019 och början av 2020 pågick ett intensivt arbete i Regeringskansliet och riksdagen för att finna en kompromiss beträffande LULUCF-nivån på den årliga kolsänka som skogen, genom att avverkningsvolymen
  Inlämnad
  2021-07-26
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Naturvårdsverket och den demokratiska processen

  Skriftlig fråga 2020/21:3142 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3142 Naturvårdsverket och den demokratiska processen av Mats Nordberg SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Skogsutredningen föreslår ett mycket stort reservat om 525 000 hektar sammanhängande mark i det fjällnära skogsområdet, alltså inom det område som redan i dag har ojämförligt mest skog undantagen
  Inlämnad
  2021-06-07
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Naturvårdsverket och den parlamentariska processen

  Skriftlig fråga 2020/21:3141 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3141 Naturvårdsverket och den parlamentariska processen av Mats Nordberg SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Denna fråga rör en mycket viktig landsbygdsfråga, vilket även en rad kommunalråd i det berörda området betonat. Det är inte rimligt att frågan handläggs bara av Miljödepartementet och Naturvårdsverket
  Inlämnad
  2021-06-07
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet

  Skriftlig fråga 2020/21:2498 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:2498 Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet av Mats Nordberg SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP EU:s artskyddsregler stipulerar att exploatering inte får göra att man dödar eller skadar djur-växt- eller svamparter. Inte heller får man förstöra parnings- eller rastplatser. Eftersom varje
  Inlämnad
  2021-04-12
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Ändringar rörande platspåseskatten

  Skriftlig fråga 2020/21:2410 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:2410 Ändringar rörande platspåseskatten av Mats Nordberg SD till Finansminister Magdalena Andersson S Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials har utvecklat plastpåsar som enligt företaget självt är nedbrytbara i vanlig hemkompost och kan användas upp till 50 gånger. Ändå drabbas dessa påsar av regeringens
  Inlämnad
  2021-03-29
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Tillgången till ryskt och kinesiskt vaccin mot covid-19

  Skriftlig fråga 2020/21:2360 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:2360 Tillgången till ryskt och kinesiskt vaccin mot covid-19 av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 12 februari ställde jag en fråga till utrikesministern om hur ministern verkar för att genom samarbete i utvalda tekniska frågor, exempelvis vacciner mot covid-19, bidra till att motverka
  Inlämnad
  2021-03-26
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser

  Skriftlig fråga 2020/21:1869 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1869 Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna Hallberg S I en intervju i Svenska Dagbladet den 13 februari 2021 uttrycker utrikeshandelsministern sin förhoppning att utnämnandet av Ngozi Okonjo-Iweala till ny chef för World Trade Organization
  Inlämnad
  2021-02-17
  Besvarare
  Statsrådet Anna Hallberg (S)
 • Åtgärder mot ökande spänningar mellan västvärlden och Ryssland

  Skriftlig fråga 2020/21:1806 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1806 Åtgärder mot ökande spänningar mellan västvärlden och Ryssland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Under lång tid har vi nåtts av nyheter om människorättsbrott i såväl Kina som Ryssland. I Ryssland har pluralismen i politiken aktivt motarbetats av regeringen. Den politiska oppositionen
  Inlämnad
  2021-02-12
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Ryskt vaccin mot covid-19

  Skriftlig fråga 2020/21:1805 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1805 Ryskt vaccin mot covid-19 av Mats Nordberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Sverigedemokraterna fördömer som bekant, såväl i den offentliga debatten som tillsammans med övriga partier i riksdagen, den negativa utvecklingen beträffande fristående domstolar, situationen för oliktänkande och förföljelsen av
  Inlämnad
  2021-02-12
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Upplåtelse till fjällstationer

  Skriftlig fråga 2020/21:1680 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1680 Upplåtelse till fjällstationer av Mats Nordberg SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Efter att Girjasdomen hade avkunnats försäkrade landsbygdsministern att en utredning av rennäringslagen skulle startas för att jämka alla berörda medborgares och gruppers intressen. Sammanlagt täcker renskötselområdet
  Inlämnad
  2021-02-05
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Stöd till Libanon

  Skriftlig fråga 2020/21:1622 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1622 Stöd till Libanon av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S I början av augusti exploderade flera tusen ton ammoniumnitrat i Beiruts hamn i Libanon, med enorma skador på egendom och människoliv som följd. Explosionen skapade ekonomisk kris och livsmedelsbrist i ett land som redan var hårt
  Inlämnad
  2021-02-03
  Besvarare
  Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
 • Utrikesministerns besök i Ukraina

  Skriftlig fråga 2020/21:1357 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1357 Utrikesministerns besök i Ukraina av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Enligt ett pressmeddelande från Utrikesdepartementet besökte Ann Linde Ukraina den 1820 januari 2021. Vi vill från SD:s sida understryka att vi ser detta besök som viktigt. Efterhand som Belarus och Ryssland rör sig
  Inlämnad
  2021-01-20
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Landsbygdsperspektiv på strandskyddet

  Skriftlig fråga 2020/21:1329 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1329 Landsbygdsperspektiv på strandskyddet av Mats Nordberg SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Den 14 december avslutades den utredning om strandskyddet som oppositionen krävt och som även var en del av JÖK:en. Strandskyddet utanför storstäderna har många landsbygdsaspekter. Landsbygdskommunerna har att
  Inlämnad
  2021-01-18
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Nedläggningen av Ringhals

  Skriftlig fråga 2020/21:1198 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1198 Nedläggningen av Ringhals av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Redan i dag har vi i Sverige periodvis elbrist i de södra delarna av landet, och viktiga investeringar uteblir av detta skäl. Svensk elanvändning kommer dessutom att öka kraftigt under överskådlig framtid, dels på grund
  Inlämnad
  2021-01-07
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Konkret plan för elförsörjningen

  Skriftlig fråga 2020/21:1196 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1196 Konkret plan för elförsörjningen av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anders Ygeman S Redan i dag har vi i Sverige periodvis elbrist i de södra delarna av landet, och viktiga investeringar uteblir av detta skäl. Svensk elanvändning kommer dessutom att öka kraftigt under överskådlig framtid, dels på grund
  Inlämnad
  2021-01-07
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Garantier mot ökad användning av fossila energikällor efter nedläggning av kärnkraft

  Skriftlig fråga 2020/21:1194 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1194 Garantier mot ökad användning av fossila energikällor efter nedläggning av kärnkraft av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anders Ygeman S Redan i dag har Sverige periodvis elbrist i södra delen av landet, och viktiga investeringar uteblir av detta skäl. Svensk elanvändning kommer dessutom att öka kraftigt
  Inlämnad
  2021-01-07
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Biobränslen och reduktionsplikten

  Skriftlig fråga 2020/21:1183 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1183 Biobränslen och reduktionsplikten av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anders Ygeman S Från och med den 1 augusti 2021 ska reduktionsplikten skärpas, enligt ett lagförslag som regeringen nu sänt ut på remiss. Alla leverantörer av drivmedel blir då skyldiga att fram till 2030 blanda in en stadigt ökande
  Inlämnad
  2021-01-04
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • FN:s utvecklingsorganisationer

  Skriftlig fråga 2020/21:886 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:886 FN:s utvecklingsorganisationer av Mats Nordberg SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 30 november 2020 rapporterade Financial Times om korruption knuten till en av FN:s många utvecklingsorganisationer, UNDP, och den internationella miljöfonden GEF. Sverige är med 850 miljoner kronor en av de största
  Inlämnad
  2020-12-07
  Besvarare
  Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Filter

Valda filter