Mats Nordberg (SD)

Valkrets
Dalarnas län
Född år
1958
Avliden
15 januari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2023-01-15

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-01-15
Suppleant
2021-01-20 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2021-01-15

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2023-01-15
Suppleant
2021-10-20 – 2022-09-26
Ledamot
2021-01-15 – 2021-10-20
Suppleant
2019-02-07 – 2021-01-15

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-20 – 2022-12-21
Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2022-10-27 – 2023-01-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.

Föräldrar

Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.

Utbildning

Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.

Anställningar

Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.

Litteratur

State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar

  Skriftlig fråga 2021/22:1883 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1883 Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Europaportalen konstaterar att Europas länder och EU ligger långt efter USA i stöd till Ukraina trots att Ukraina gränsar till EU. USA:s stöd med 44 miljarder euro utgör 53 procent av den totala summan på drygt

  Inlämnad
  2022-08-23
  Svarsdatum
  2022-09-06
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Ökade beställningar till svensk ammunitionstillverkning

  Skriftlig fråga 2021/22:1863 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1863 Ökade beställningar till svensk ammunitionstillverkning av Mats Nordberg SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ukraina behöver mer vapen och ammunition. Flera länder och däribland Sverige har levererat vapen och ammunition sedan Rysslands angrepp, men hittills har leveranserna kommit från ländernas

  Inlämnad
  2022-08-12
  Svarsdatum
  2022-08-26
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Samarbete med Tyskland för ökad elproduktion

  Skriftlig fråga 2021/22:1468 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1468 Samarbete med Tyskland för ökad elproduktion av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S De socialdemokratiskt ledda regeringarna har under sina regeringsinnehav sedan 2014 låtit fyra svenska kärnreaktorer läggas ned, varav två med staten som huvudägare genom statliga Vattenfall. Under samma

  Inlämnad
  2022-04-19
  Svarsdatum
  2022-04-27
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Återstart av nedlagd reaktor

  Skriftlig fråga 2021/22:1465 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1465 Återstart av nedlagd reaktor av Mats Nordberg SD till Statsrådet Khashayar Farmanbar S De socialdemokratiskt ledda regeringarna har under sina regeringsinnehav sedan 2014 låtit fyra svenska kärnreaktorer läggas ned, varav två med staten som huvudägare i Vattenfall. Under samma tid har Tyskland och Belgien

  Inlämnad
  2022-04-19
  Svarsdatum
  2022-04-27
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Dnestrrepubliken och riskerna för Moldavien

  Skriftlig fråga 2021/22:1207 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1207 Dnestrrepubliken och riskerna för Moldavien av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Ända sedan Sovjetunionens fall och Ukrainas samt Moldaviens självständighet 19901991 har Ryssland stöttat en liten utbrytarrepublik inne i det lilla Moldavien. Under nuvarande anfallskrig från Ryssland mot

  Inlämnad
  2022-03-02
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektiv

  Skriftlig fråga 2021/22:1086 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1086 Tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektiv av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Skogsstyrelsen utfärdar nya regler för avverkning, vilket innebär att hänsyn ska tas till samtliga fågelarter och att deras vila och fortplantning inte får störas. Skogsägarna

  Inlämnad
  2022-02-14
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • EU, skogsbruk och artskydd

  Skriftlig fråga 2021/22:1085 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:1085 EU, skogsbruk och artskydd av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Flera utslag från EU-domstolen, bland annat från den 4 mars 2021 ECLI:EU:C:2021:166 avseende de förenade målen C473/19 och C474/19har visat att EU-domstolen inte godtar Sveriges tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv

  Inlämnad
  2022-02-14
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och tre skogsbolag om ersättningsmarker

  Skriftlig fråga 2021/22:807 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:807 Avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och tre skogsbolag om ersättningsmarker av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Enligt Skogsutredningen finns det omkring 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog inom och i nära anslutning till fjällnäragränsen som inte har formellt skydd.

  Inlämnad
  2022-01-17
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Stöd till Polen, Litauen och Lettland

  Skriftlig fråga 2021/22:516 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:516 Stöd till Polen, Litauen och Lettland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den tyske inrikesministern Horst Seehofer har nyligen uttalat sig om att Tyskland nu måste hjälpa den polska regeringen att säkra sin gräns mot Belarus för att hindra den av Belarus orkestrerade flyktingvågen västerut.

  Inlämnad
  2021-12-08
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stöd till Polen, Litauen och Lettland

  Skriftlig fråga 2021/22:373 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2021/22:373 Stöd till Polen, Litauen och Lettland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den tyske inrikesministern Horst Seehofer har nyligen uttalat sig om att Tyskland nu måste hjälpa den polska regeringen att säkra sin gräns mot Belarus för att hindra den av Belarus orkestrerade flyktingvågen västerut.

  Inlämnad
  2021-11-10
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Hantering av biståndet till Etiopien med anledning av konflikten i Tigray

  Skriftlig fråga 2020/21:3413 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3413 Hantering av biståndet till Etiopien med anledning av konflikten i Tigray av Mats Nordberg SD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Sverige har i många år varit en av de största biståndsgivarna till Etiopien. Bara sedan 1998 har Sverige bidragit med över 8 miljarder kronor, men även under den stora svältkatastrofen

  Inlämnad
  2021-08-04
  Besvarare
  Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
 • Brev angående EU:s skogsstrategi

  Skriftlig fråga 2020/21:3377 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3377 Brev angående EU:s skogsstrategi av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 19 mars i år diskuterades i EU-nämnden ett brev daterat 2 mars angående EU:s skogsstrategi, underskrivet av skogsländerna Österrike, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien,

  Inlämnad
  2021-07-26
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • EU-kommissionens förslag till ny LULUCF-nivå

  Skriftlig fråga 2020/21:3376 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3376 EU-kommissionens förslag till ny LULUCF-nivå av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under 2019 och början av 2020 pågick ett intensivt arbete i Regeringskansliet och riksdagen för att finna en kompromiss beträffande LULUCF-nivån på den årliga kolsänka som skogen, genom att avverkningsvolymen

  Inlämnad
  2021-07-26
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Naturvårdsverket och den demokratiska processen

  Skriftlig fråga 2020/21:3142 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3142 Naturvårdsverket och den demokratiska processen av Mats Nordberg SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Skogsutredningen föreslår ett mycket stort reservat om 525 000 hektar sammanhängande mark i det fjällnära skogsområdet, alltså inom det område som redan i dag har ojämförligt mest skog undantagen

  Inlämnad
  2021-06-07
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Naturvårdsverket och den parlamentariska processen

  Skriftlig fråga 2020/21:3141 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:3141 Naturvårdsverket och den parlamentariska processen av Mats Nordberg SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Denna fråga rör en mycket viktig landsbygdsfråga, vilket även en rad kommunalråd i det berörda området betonat. Det är inte rimligt att frågan handläggs bara av Miljödepartementet och Naturvårdsverket

  Inlämnad
  2021-06-07
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet

  Skriftlig fråga 2020/21:2498 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:2498 Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet av Mats Nordberg SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP EU:s artskyddsregler stipulerar att exploatering inte får göra att man dödar eller skadar djur-växt- eller svamparter. Inte heller får man förstöra parnings- eller rastplatser. Eftersom varje

  Inlämnad
  2021-04-12
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Ändringar rörande platspåseskatten

  Skriftlig fråga 2020/21:2410 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:2410 Ändringar rörande platspåseskatten av Mats Nordberg SD till Finansminister Magdalena Andersson S Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials har utvecklat plastpåsar som enligt företaget självt är nedbrytbara i vanlig hemkompost och kan användas upp till 50 gånger. Ändå drabbas dessa påsar av regeringens

  Inlämnad
  2021-03-29
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Tillgången till ryskt och kinesiskt vaccin mot covid-19

  Skriftlig fråga 2020/21:2360 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:2360 Tillgången till ryskt och kinesiskt vaccin mot covid-19 av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 12 februari ställde jag en fråga till utrikesministern om hur ministern verkar för att genom samarbete i utvalda tekniska frågor, exempelvis vacciner mot covid-19, bidra till att motverka

  Inlämnad
  2021-03-26
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser

  Skriftlig fråga 2020/21:1869 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1869 Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna Hallberg S I en intervju i Svenska Dagbladet den 13 februari 2021 uttrycker utrikeshandelsministern sin förhoppning att utnämnandet av Ngozi Okonjo-Iweala till ny chef för World Trade Organization

  Inlämnad
  2021-02-17
  Besvarare
  Statsrådet Anna Hallberg (S)
 • Åtgärder mot ökande spänningar mellan västvärlden och Ryssland

  Skriftlig fråga 2020/21:1806 av Mats Nordberg (SD)

  Fråga 2020/21:1806 Åtgärder mot ökande spänningar mellan västvärlden och Ryssland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Under lång tid har vi nåtts av nyheter om människorättsbrott i såväl Kina som Ryssland. I Ryssland har pluralismen i politiken aktivt motarbetats av regeringen. Den politiska oppositionen

  Inlämnad
  2021-02-12
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)

Filter

Valda filter