Marie Weibull Kornias (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Informationsadministratör
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Näringsutskottet

Ledamot
2006-11-15 – 2010-10-04
Suppleant
2006-10-10 – 2006-11-15

Finansutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

EU-nämnden

Suppleant
2006-12-06 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Polisens befogenhet att beslagta fordon vid streetracing

  Skriftlig fråga 2008/09:903 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 6 maj Fråga 2008/09:903 Polisens befogenhet att beslagta fordon vid streetracing av Marie Weibull Kornias m till justitieminister Beatrice Ask m Olagliga biltävlingar, även kallade streetracing, har sedan slutet av 1990-talet varit en växande olaglig företeelse i många svenska kommuner. Säkerhetsaspekten för

  Inlämnad
  2009-05-06
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa näringspolitiska frågor

  Vissa näringspolitiska frågor

  Betänkande 2008/09:NU16

  Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 som tar upp olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande insatser, turism, forskningsfrågor och vissa övriga frågor. Riksdagen hänvisade bland annat till av regeringen vidtagna åtgärder, pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet och olika faktauppgifter.

  Behandlade dokument
  79
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  38, 144 minuter
  Justering
  2009-03-17
  Debatt
  2009-04-01
  Beslut
  2009-04-02
 • Kostnaden för utanförskapet i eurosamarbetet

  Skriftlig fråga 2008/09:507 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 20 januari Fråga 2008/09:507 Kostnaden för utanförskapet i eurosamarbetet av Marie Weibull Kornias m till statsrådet Cecilia Malmström fp Den finansiella krisen har visat att euroländerna, tack vare den gemensamma valutan, lyckats undvika fluktuationer i valutakursen. Den svenska kronan däremot har drabbats

  Inlämnad
  2009-01-20
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Transportflödena över Öresund

  Skriftlig fråga 2008/09:483 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 15 januari Fråga 2008/09:483 Transportflödena över Öresund av Marie Weibull Kornias m till statsrådet Åsa Torstensson c I april 2008 träffades Sveriges och Danmarks trafikministrar för diskussioner om trafiken i Öresundsregionen. Vid detta tillfälle utlovades en analys av transportflödena över Öresund. Enligt

  Inlämnad
  2009-01-15
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Behovet av en reviderad mutlagstiftning

  Skriftlig fråga 2008/09:475 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 14 januari Fråga 2008/09:475 Behovet av en reviderad mutlagstiftning av Marie Weibull Kornias m till justitieminister Beatrice Ask m Mutlagstiftningen är i behov av en revidering för att göra lagen tydligare, skarpare och mer modern. I den rådande lagen är begrepp som muta och bestickning inte klart definierade,

  Inlämnad
  2009-01-14
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Försäljning av Orrefors glas- och arkivsamlingar

  Skriftlig fråga 2008/09:472 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 14 januari Fråga 2008/09:472 Försäljning av Orrefors glas- och arkivsamlingar av Marie Weibull Kornias m till näringsminister Maud Olofsson c En konkurs av glasbrukskoncernen Orrefors Kosta Boda OKB kan vara överhängande. En försäljningsprocess, som även avser de unika samlingarna av glas, skisser och arkivmaterial

  Inlämnad
  2009-01-14
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Dubbelspår på Västkustbanans hela sträckning

  Skriftlig fråga 2008/09:382 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 11 december Fråga 2008/09:382 Dubbelspår på Västkustbanans hela sträckning av Marie Weibull Kornias m till statsrådet Åsa Torstensson c Sydvästra Sverige är en framtidsregion med hög tillväxt och bra utveckling. I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges invånare. Såväl godstrafik som

  Inlämnad
  2008-12-11
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Betänkande 2008/09:NU1

  Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,2 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2009. När det gäller näringspolitikens inriktning påpekar riksdagen att sedan budgetpropositionen lades fram har läget på finansmarknaden allvarligt försämrats, vilket får kraftiga återverkningar

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  85, 231 minuter
  Justering
  2008-11-18
  Debatt
  2008-12-03
  Beslut
  2008-12-03
 • Biståndsmedel till gruvkunskap

  Skriftlig fråga 2008/09:253 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 14 november Fråga 2008/09:253 Biståndsmedel till gruvkunskap av Marie Weibull Kornias m till statsrådet Gunilla Carlsson m Sverige och svensk gruvindustri kan bidra till utvecklingen i mineralrika utvecklingsländer. Efterfrågan på den globala metallmarkanden är ansenlig, men råvaruproduktionen bidrar inte alltid

  Inlämnad
  2008-11-14
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Europeiska investeringsbankens stöd till SMF

  Skriftlig fråga 2008/09:192 av Weibull Kornias, Marie (m)

  den 30 oktober Fråga 2008/09:192 Europeiska investeringsbankens stöd till SMF av Marie Weibull Kornias m till finansminister Anders Borg m Med anledning av den finansiella krisen har Europeiska investeringsbanken EIB beslutat att stödja SMF inom unionen med 30 miljarder euro i syfte att öka SMF-företagens konkurrenskraft,

  Inlämnad
  2008-10-30
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Polishögskola i Malmö

  Motion 2008/09:Ju369 av Anders Hansson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju369 av Anders Hansson m.fl. m Polishögskola i Malmö m1298 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en polishögskola i Malmö. Motivering Öresundsbron, fyra stora hamnar och närheten till storstaden Köpenhamn gör Skåne

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Jantelagen och diskriminering

  Motion 2008/09:A318 av Finn Bengtsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:A318 av Finn Bengtsson m.fl. m Jantelagen och diskriminering m1980 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den nya diskrimineringslagen 2008:567 för att också inkludera förbud mot negativa effekter av tillämpning

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Skånskt jordbruk

  Motion 2008/09:MJ345 av Sven Yngve Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:MJ345 av Sven Yngve Persson m.fl. m Skånskt jordbruk m1878 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en vital skånsk näring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen

  Inlämnad
  2008-10-03
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2008/09:MJU18 2008/09:MJU22
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Västkustbanan

  Motion 2008/09:T461 av Marie Weibull Kornias (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T461 av Marie Weibull Kornias m Västkustbanan m1858 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Västkustbanan måste bli komplett med dubbelspår på hela järnvägsbanan för att uppnå den fulla tidsvinsten. Motivering Utbyggnaden

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastruktur i Skåne

  Motion 2008/09:T515 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T515 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Infrastruktur i Skåne m1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de nationella och regionala vägarna och järnvägarna i Skåne bör tillföras en större andel av landets samlade

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • ESS och Max-lab

  Motion 2008/09:Ub457 av Christine Jönsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ub457 av Christine Jönsson m.fl. m ESS och Max-lab m1955 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett fortsatt arbete för att få ESS-anläggningen till Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2008/09:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Uppskjuten reavinstskatt vid investering i annat företag

  Motion 2008/09:Sk405 av Marie Weibull Kornias (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sk405 av Marie Weibull Kornias m Uppskjuten reavinstskatt vid investering i annat företag m1797 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över rätten till uppskjuten reavinstskatt om företaget investerar

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter