Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag, adjunkt
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1986-11-11 – 1986-12-13

Utbildningsutskottet

Ledamot
1993-04-26 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-24
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.

Bostadsort

Degerhamn

Utbildning

Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.

Föräldrar

Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi100 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi100 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Regelverket kring skolan omfattar alla elever. Synskadade elever är skolpliktiga och därmed skyldiga att delta i skolans undervisning.

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 19934, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen föreslås en kommunalisering av riksfärdtjänsten fr.o.m. 1 jan 1994. De grundläggande

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

  Motion 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Efter omfattande utredande har regeringen lagt fram en proposition om tobakslag. Här finns förslag om lag om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen, begränsning av rökning i arbetslokaler,

  Inlämnad
  1993-04-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m.

  Motion 1992/93:Bo43 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo43 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. Bostadsbidragen är ett av de viktigaste bostadsstöden. Dess bostadspolitiska betydelse kan dessutom förväntas öka under 90-talet i takt med att de generella bostadsstöden,

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. (s, fp, m, c, kds, nyd, -)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg 1. Sammanfattning Proposition nr 170 innehåller bl.a. beskrivning av exempel på ändamålsenliga modeller för forskning vid mindre och medelstora högskolor. Förslaget

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Satsning på vindkraft

  Motion 1992/93:Bo512 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo512 av Marianne Jönsson c Satsning på vindkraft Talet om satsning på alternativ energi blir till intet förpliktande om inte kraft sätts bakom orden och klara regler utformas för att möjliggöra en väg ut ur kärnkraftssamhället. Öland har mycket goda förutsättningar, kanske de bästa

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Högskoleutbildning för bank- och fastighetssektorn

  Motion 1992/93:Ub691 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub691 av Agne Hansson m.fl. c Högskoleutbildning för bank- och fastighetssektorn Utbildningen med särskild inriktning mot bank- och fastighetsmarknaden inom högskolans ram bör byggas ut. Fastighetsförmedling och värdering av fastigheter är grannlaga och svåra uppgifter som kräver kunskap

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappåtgärder på högskole- och universitetsområdet

  Motion 1992/93:Ub679 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub679 av Marianne Jönsson c Handikappåtgärder på högskole- och universitetsområdet Fr o m budgetåret 1992/93 finns medel till handikappåtgärder på högskole- och universitetsområdet inom den lokala budgeten för varje högskola/universitet. Här ska avsättas 0,15 av grundutbildningsanslaget

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Könsstympning

  Motion 1992/93:U224 av Margareta Viklund m.fl. (kds, s, v, c, m, nyd, fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U224 av Margareta Viklund m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd, v Könsstympning Kvinnlig könsstympning female genital mutilation, FGM är en fråga som rör mänskliga och framförallt barnets rättigheter. 80-90 miljoner av världens kvinnor är stympade som barn med oerhörda hälsoproblem som följd. Kvinnlig

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:SoU27 1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till Baltikum för småskalig verksamhet

  Motion 1992/93:U211 av Christer Lindblom m.fl. (fp, m, c, s, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:U211 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, m, c, nyd, kds Bidrag till Baltikum för småskalig verksamhet Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökat bundet bistånd till Baltikum

  Motion 1992/93:U204 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:U204 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Ökat bundet bistånd till Baltikum Sverige bör kunna göra större insatser för uppbyggnaden i Baltikum och Östeuropa genom ökat bundet bistånd i form av prefabricerade småhus, byggnadsteknik i övrigt och jordbruksredskap. Mål för bistånd Det

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Det nordiska enhetsportot

  Motion 1992/93:T801 av Marianne Jönsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T801 av Marianne Jönsson m.fl. c Det nordiska enhetsportot Posten har beslutat upphöra med det gemensamma nordiska portot. Det har funnits harmoniserade posttaxor i Norden under mycket lång tid. Det gemensamma nordiska portot infördes 1955, men det postala samarbetet i Norden är äldre

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bioenergi

  Motion 1992/93:N439 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N439 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson c Bioenergi Bioenergi står för 15 av Sveriges energiförsörjning, dvs. i energitermer lika mycket som kärnkraften eller vattenkraften. Värme och elenergi är dock inte helt jämförbara. Bioenergin är beprövad och har stora utvecklingsmöjligheter.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:NU28 1992/93:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingsfonderna

  Motion 1992/93:N285 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N285 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Utvecklingsfonderna Utvecklingsfonderna har stor betydelse för utvecklingen av företagsamheten lokalt. De är den lokala motorn för småföretagen. Småföretagen basen Småföretagen har stor betydelse för utveckling av sysselsättning och service.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till dem som HIV-smittats via blod eller blodprodukter

  Motion 1992/93:L608 av Marianne Jönsson (c) och Birgit Henriksson (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:L608 av Marianne Jönsson och Birgit Henriksson c, m Ersättning till dem som HIV-smittats via blod eller blodprodukter Bakgrund Vintern 1982 upptäckte amerikanska läkare, att blödarsjuka smittats genom blodtransfusion eller genom blodpreparat de får mot sjukdomen. Från USA importeras

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:LU46 1992/93:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Diabetikers rätt att teckna personförsäkring

  Motion 1992/93:L604 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:L604 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Diabetikers rätt att teckna personförsäkring Diabetiker bör ha rätt att teckna personförsäkring på samma villkor som andra grupper i samhället. Trots den medicinska utvecklingen som gjort det möjligt att med ett givet medicinskt förhållningssätt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Färjetrafiken mellan Öland, Gotland och Västervik

  Motion 1992/93:T604 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T604 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Färjetrafiken mellan Öland, Gotland och Västervik Färjetrafiken sommartid till och från Gotland från Öland och Västervik måste åter komma i gång. Under fyra somrar har ingen färjetrafik till och från Gotland bedrivits från Öland och Västervik.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Interregional tågtrafik i sydöstra Sverige

  Motion 1992/93:T537 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T537 av Roland Larsson m.fl. c Interregional tågtrafik i sydöstra Sverige Inledning Hela landets resurser och produktionsförutsättningar måste tas till vara. Målsättning för centerns regionala utvecklingspolitik är att hela Sverige ska leva och utvecklas. Ett strategiskt viktigt område

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Konsulentverksamhet vid Statens institut för handikappfrågor för elever i särskolan

  Motion 1992/93:Ub488 av Marianne Jönsson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub488 av Marianne Jönsson och Gunhild Bolander c Konsulentverksamhet vid Statens institut för handikappfrågor för elever i särskolan Inom SIH Statens institut för handikappfrågor i skolan finns för närvarande 29 RH-konsulenter som arbetar med elever inom grundskolan. Antalet konsulenter

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Anslag till Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Motion 1992/93:Ub487 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub487 av Marianne Jönsson c Anslag till Statens institut för handikappfrågor i skolan Ansvarsfördelningen mellan de nya myndigheterna på skolområdet, dvs Skolverket och Statens Institut för Handikappfrågor, SIH, måste vara klar och entydig. SIH fördelar merparten av de medel som anvisas

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter