Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag, adjunkt
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1986-11-11 – 1986-12-13

Utbildningsutskottet

Ledamot
1993-04-26 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-24
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.

Bostadsort

Degerhamn

Utbildning

Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.

Föräldrar

Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:120 Reglering av priserna på fisk m.m.

  Motion 1991/92:Jo36 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo36 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:120 Reglering av priserna på fisk m.m. Det svenska fisket är att betrakta som en av de viktigaste basnäringarna. Detta gäller i synnerhet i kust- och skärgårdsområden där fisket med tillhörande kringverksamheter svarar

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:151 Vissa ändringar i förmånssystemet för läkemedel m.m.

  Motion 1991/92:Sf36 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf36 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1991/92:151 Vissa ändringar i förmånssystemet för läkemedel m.m. Propositionen innehåller förslag om vissa särregler i fråga om prisnedsättning och kostnadsfrihet för läkemedel som har likvärdiga generiska motsvarigheter. Det är bra att

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:96 Vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m.

  Motion 1991/92:Jo29 av Stina Gustavsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo29 av Stina Gustavsson m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:96 Vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. I propositionen anger föredragande statsråd att det finns anledning till försiktighet ifråga om att fatta beslut om större principiella förändringar av den svenska jordbrukspolitiken

  Inlämnad
  1992-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub35 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub35 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I propositionen föreslås en ny grundskollärarutbildning med inriktning mot årskurserna 4-9. Denna nya utbildning skall tillgodose kraven på ökat ämnesdjup och ökad frihet då det gäller val

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bullernorm för vindkraftverk

  Motion 1991/92:N425 av Birger Andersson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:N425 av Birger Andersson och Marianne Jönsson c Bullernorm för vindkraftverk Bullerkällorna i ett vindkraftverk är dels kraftöverföringen i maskinhuset, framförallt växellådan, dels vindbruset från vingarna. Nyare modeller av vindkraftverk går allt tystare, men det är fortfarande bullerspridningen,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rådgivning inom vind- och vattenkraftsområdet

  Motion 1991/92:N424 av Birger Andersson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:N424 av Birger Andersson och Marianne Jönsson c Rådgivning inom vind- och vattenkraftsområdet I denna motion tas upp rådgivningen inom vind- och vattenkraftsområdet. Detta är i och för sig inget nytt område, men förutsättningarna för riktad rådgivning tycks under senare tid allvarligt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetstillstånd för feriearbetande utländsk ungdom

  Motion 1991/92:Sf602 av Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf602 av Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar c Arbetstillstånd för feriearbetande utländsk ungdom Tillgången till arbetskraft från utländska ungdomar, främst från Polen, har blivit en förutsättning för en stor del av den svenska specialodlingen. I Kalmar län och i Skåne är det i första

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökade väganslag till Kalmar län

  Motion 1991/92:T311 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T311 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Ökade väganslag till Kalmar län Kalmar län behöver ökade väganslag. Vi föreslår att en omprioritering inom det totala väganslaget sker så att Kalmar län tilldelas en större andel. Bra vägar livsviktigt för Kalmar län Fungerande kommunikationer

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En riksväg genom Smålands inland

  Motion 1991/92:T310 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T310 av Agne Hansson m.fl. c En riksväg genom Smålands inland Goda kommunikationer är en förutsättning för att skapa regional utveckling. Ett väl sammansatt kommunikationssystem med jämnt fördelade trafikströmmar skapar förutsättningar för nödvändiga miljöhänsyn. Vissa vägsträckor har

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tobakens skadeverkningar

  Motion 1991/92:So502 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:So502 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v Tobakens skadeverkningar Användningen av tobak i världen har ökat med nära tre fjärdedelar under de senaste tjugo åren. I Sverige ligger andelen rökare i befolkningen sedan 1980-talets mitt på omkring 27 procent dagligrökare bland vuxna.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1991/92:FiU19 1991/92:SkU25 1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ett landsarkiv i Kalmar

  Motion 1991/92:Kr218 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr218 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Ett landsarkiv i Kalmar Utredningen Öppenhet och minneförde fram tanken på att öppna nya lands/länsarkiv. Avsikten därmed är att föra arkiven närmare sina utnyttjare och invånarnas historia närmare människorna. En organisationskommitté har

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vegetabiliska oljor

  Motion 1991/92:Jo652 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo652 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Vegetabiliska oljor Mineraloljan har i dag ersatt vegetabiloljan i många tillämpningar. Med en stigande miljömedvetenhet ökar intresset för växtrikets oljor. Utmärkande för de vegetabiliska oljorna är att de är biologiskt nedbrytbara. De är

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Allemansrätten

  Motion 1991/92:Jo614 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo614 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Allemansrätten Allemansrätten är en urgammal rätt i Sverige. Den ger oss medborgare och även utlänningar rätt att vistas i den svenska naturen. Vi får ströva i skog och mark, plocka svamp och vilda bär eller blommor, åka båt eller kanot på

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försurade brunnar

  Motion 1991/92:Jo613 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo613 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Försurade brunnar Problemen med försurat brunnsvatten är mycket stora. Det gäller såväl tekniska problem som hälsoproblem. I landet finns 1,3 miljoner året-runt-boende med egen brunn. Därtill kommer två miljoner sommarboende som får sitt dricksvatten

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Krav på fastighetsmäklare och fastighetsvärderare

  Motion 1991/92:L718 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:L718 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Krav på fastighetsmäklare och fastighetsvärderare Fastighetsförmedling och värdering av fastigheter är grannlaga och svåra uppgifter som kräver kunskap och kompetens. Den senaste tidens konkurser och krisen på finans- och kreditmarknaden har

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:LU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De hemlösas situation

  Motion 1991/92:So213 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So213 av Ulla Tillander m.fl. c De hemlösas situation Hemlöshet är en av de allvarligaste sociala risksituationer en människa kan möta. Människors möjligheter att överleva minskar om de saknar ett hem. Forskningsrapporter visar att dödligheten bland hemlösa i vårt land är upp till 40

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Släktforskning och folkbokföringen

  Motion 1991/92:Sk901 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk901 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson c Släktforskning och folkbokföringen Den 1 juli 1991 överfördes folkbokföringen till lokala skattemyndigheten. Ansvaret för den löpande folkbokföringen låg tidigare hos pastorsämbetena. Kyrkan förlorade därmed en av de funktioner den haft

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Snatteri

  Motion 1991/92:Ju812 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju812 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson c Snatteri Det är viktigt att samhällets reaktion är tydlig när någon begår brott. Sker inte detta äventyras trovärdigheten för vårt rättsväsende. Inte minst viktigt är det att unga människor får klart för sig att på brott följer straff.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den svenska fiskenäringen

  Motion 1991/92:Jo415 av Sven-Olof Petersson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo415 av Sven-Olof Petersson och Marianne Jönsson c Den svenska fiskenäringen Fisket har under all tid spelat en betydelsefull roll för kustregionerna. Så också vid den svenska kusten. Betydande investeringar har gjorts från såväl samhällets som från de enskilda fiskarnas sida för att

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:JoU20 1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Skogskalkning

  Motion 1991/92:Jo303 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo303 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Skogskalkning Kalmar län är landets skogrikaste län söder om Dalälven. Drygt två tredjedelar av länets yta utgörs av skogsmark och myr. Skogen och skogsindustrin är något av ryggraden i såväl länets som landets ekonomi. Normalt svarar skogsindustrin

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter