Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag, adjunkt
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1986-11-11 – 1986-12-13

Utbildningsutskottet

Ledamot
1993-04-26 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-24
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.

Bostadsort

Degerhamn

Utbildning

Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.

Föräldrar

Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken

  Motion 1989/90:Jo97 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda C)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo97 av Marianne Jönsson och Agne Hansson båda C med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken Mellan 25 och 30 av alla som arbetar i Kalmar län är på ett eller annat sätt beroende av hur lantbruksnäringen utvecklas.

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:AU13 1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

  Motion 1989/90:Jo57 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, fp, c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo57 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c v Mot. med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90 Livsmedelspolitiken Jo57-62 Nuvarande jordbruksreglering omfattar bl.a. odlingen av bruna bönor. Stödet till odlingen utgår f.n. med dels

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:lil Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk117 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl 17 av Agne Hansson och Marianne Jönsson båda c med anledning av prop. 1989/90:lil Reformerad mervärdeskatt m.m. I denna motion föreslår vi förändrade regler för mervärdeskatt som innebär ett rättvisare skatteuttag ur Kalmar

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:SkU30 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:147 Höjda studiestödsbelopp m.m. som kompensation för vissa skatteeffekter

  Motion 1989/90:Sf73 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf73 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:147 Höjda studiestödsbelopp m.m. som kompensation för vissa skatteeffekter I en särskild proposition 1989/90:147 föreslår regeringen vissa förändringar av studiemedelssystemet

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SfU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner

  Motion 1989/90:Sf67 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf67 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner De förslag som presenteras i propositionen gäller höjda pensionstillskott och förbättringar

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:SfU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m.

  Motion 1989/90:So60 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So60 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m. I syfte att kompensera vissa grupper för de negativa effekterna av skattereformen föreslår regeringen höjningar av bl

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk77 av Stina Gustavsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk77 av Stina Gustavsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Värdet av goda kostvanor Ingen ifrågasätter sambandet mellan goda kostvanor och bra hälsa. Det är bakgrunden till

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk95 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk95 av Agne Hansson och Marianne Jönsson båda c med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Sammanfattning I denna motion och i vår motion i anledning av propositionen om reformerad mervärdeskatt

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk88 av Karin Israelsson (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk88 av Karin Israelsson c m.fl. med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning I prop. 1989/90:110 föreslås att möjligheten till extra avdrag för sjukdomskostnader avskaffas. Skälet anges i propositionen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:141 Vissa ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken, m.m.

  Motion 1989/90:Jo52 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo52 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:141 Vissa ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken, m.m. Sammanfattning Hoten mot vår miljö blir allt mer påtagliga och innebär stora kostnader för samhället och

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:142 Godkännande av Europarådets konvention mot dopning

  Motion 1989/90:So57 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So57 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:142 Godkännande av Europarådets konvention mot dopning Dopning har blivit en företeelse som berör allt fler idrottsgrenar. Därmed har antalet som drabbas också

  Inlämnad
  1990-04-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter

  Motion 1989/90:So53 av Karin Söder m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So53 av Karin Söder m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter Konventionen om barnets rättigheter är ett utomordentligt viktigt dokument. Den kan bli ett instrument för att

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89

  Motion 1989/90:So46 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So46 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89 Enligt lag skall arv efter en person som inte efterlämnar någon arvinge

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:113 Instansordningen enligt lagen (1977:293) om handel med drycker

  Motion 1989/90:So43 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So43 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:113 Instansordningen enligt lagen 1977:293 om handel med drycker Enligt propositionens förslag skall länsstyrelsebeslut enligt lagen om handel med drycker LHD överklagas

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:123 Fisket

  Motion 1989/90:Jo45 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo45 av Marianne Jönsson och Agne Hansson båda c med anledning av prop. 1989/90:123 Fisket Fiskerinäringen har stor betydelse för Kalmar län. Fisket utmed Kalmar läns kust och på Öland är på många orter den näring som tillsammans

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:118 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

  Motion 1989/90:Jo36 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo36 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:118 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m. Samspelet mellan människa och djur är en av de viktigaste förutsättningarna för att djuren skall trivas och bidra till människans

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A103 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A103 av Agne Hansson och Marianne Jönsson båda c med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet I den nu framlagda regionalpolitiska propositionen prop. 1989/90:76 sviker återigen den socialdemokratiska regeringen

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:N55 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N55 av Agne Hansson och Marianne Jönsson båda c med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor I proposition 1989/90:88 berörs bl.a. småföretagsverksamheten och utvecklingsfondernas verksamhet. Propositionens

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:NU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , 2 bifall, 6 saknar beslutsinformation
 • Jönsson (båda c)

  Motion 1989/90:Ub15 av Marianne Andersson i Vårgårda och Marianne

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl5 av Marianne Andersson i Vårgårda och Marianne Jönsson båda c med anledning av prop. 1989/90:102 om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare Den förändring av sfi-undervisningen som nu föreslås är i allt väsentligt

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:UbU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Ubl40

  Motion 1989/90:Ub140 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 140 av Larz Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Ubl40 Utgångspunkter Sverige har behov av en högt kvalificerad forskning för att kunna behålla sin position som ledande industrination.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter