Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag, adjunkt
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1986-11-11 – 1986-12-13

Utbildningsutskottet

Ledamot
1993-04-26 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-24
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.

Bostadsort

Degerhamn

Utbildning

Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.

Föräldrar

Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Skolväsendet Under rubriken utveckling av ungdomsskolan

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen I Sverige berömmer vi oss gärna av att vi har en välutvecklad

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

  Motion 1988/89:Jo64 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo64 av Marianne Jönsson och Agne Hansson båda c med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. Konsekvenser för Kalmar län Nära 25 av alla som arbetar i Kalmar län är på ett eller annat

  Inlämnad
  1989-05-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • avUllaTillanderm.fi.

  Motion 1988/89:Fi77

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi77 avilllaTillanderm.fi. med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Familjepolitikens inriktning I regeringens proposition 1988/89:150

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Regeringens proposition om läkarnas specialistutbildning innehåller riktlinjer för de yngre läkarnas

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m.m.

  Motion 1988/89:Jo41 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo41 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen 1986:1386m.m. Sedan andra världskriget har persontransporterna ökat nästan fyra gånger och godstransporterna med ca tre gånger. Bilismens

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m.m.

  Motion 1988/89:Jo33 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo33 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m.m. Allvarliga översvämningar har senast under 1970- och 1980-talen drabbat delar av Sverige. Olyckorna har inträffat

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m.

  Motion 1988/89:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Krl5 av Jan Hyttring m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m. Inledning Själva det förhållandet att regeringen inte tog upp anslagsfrågorna för Sveriges Radio-koncernen

  Inlämnad
  1989-04-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m.

  Motion 1988/89:Sf34 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf34 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. Centern har under en lång följd av år påtalat vikten av att hanteringen av asylansökningar och mottagningen av flyktingar sker

  Inlämnad
  1989-04-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Mot om tilläggsbudget il till statsbudgeten för s 28

  Motion 1988/89:So28 av Marianne Jönsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So28 av Marianne Jönsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Mot om tilläggsbudget il till statsbudgeten för s 28 budgetåret 1988/89 Det nya bilstödet innebär förbättringar när det gäller den utökade personkretsen.

  Inlämnad
  1989-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till

  Motion 1988/89:Sf28 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf28 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare I propositionen föreslås att ny lagstiftning skall träda i kraft den 1 juli 1989. Därmed förändras också

  Inlämnad
  1989-03-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:96 om legitimation

  Motion 1988/89:So23 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 So23 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:96 om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m. Kvalitets- och säkerhetskraven i hälso- och sjukvården har lett fram till bestämmelserna om legitimation för yrkesgrupper

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:105 om ny

  Motion 1988/89:Sf21 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf21 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:105 om ny organisation, hantering av asylärenden och resurser för statens invandrarverk m.m. Riksdagen fattade våren 1988 ett principbeslut om en ny organisation för

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:90 om

  Motion 1988/89:Ub21 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub21 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning Centern har vid upprepade tillfällen krävt att en utbildning av den nu föreslagna typen skulle inrättas i vårt land. Detta krav har haft

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1988/89:94 om

  Motion 1988/89:So13 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89Sol3 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare För den som söker stå emot lockrop att prova narkotika

  Inlämnad
  1989-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i Mot.

  Motion 1988/89:Sf14 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sfl4 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i Mot. särskilda fall av avgifter för pensionärer vid 1988/89 sjukhusvård Sfl417 Centerpartiet anser att beslutet att beröva ålderspensionärerna

  Inlämnad
  1989-02-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:68 om

  Motion 1988/89:Jo25 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo25 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:68 om livsmedelskontroll Sammanfattning Centerpartiet anser att dagens livsmedelskontroll är för snäv och vill istället att den täcker hela kedjan från gröda till

  Inlämnad
  1989-02-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1988/89:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för 1988/89

  Motion 1988/89:Ub11 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubll av Larz Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för 1988/89 högskolepolitiken Ubll-16 Centern har under en följd av år krävt åtgärder för att begränsa den omfattande anslagsuppsplittringen på

  Inlämnad
  1989-02-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning med stöd av modem medieteknik

  Motion 1988/89:Ub838 av Jan Hyttring m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub838 av Jan Hyttring m. fl. c Utbildning med stöd av modem medieteknik Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Kr354 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att ett nationellt program utarbetas

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal kompetens och vårdnadsersättning

  Motion 1988/89:K626 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K626 av Ulla Tillander m.fl. c Kommunal kompetens och vårdnadsersättning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:So630 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag innebärande en vidgad kommunal

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter