Marianne Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Centerpartiet
Titel
ekonom
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Suppleant
2001-09-27 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1995-01-16 – 1995-10-08

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2002-12-18

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Skatteutskottet 85/86-87/88 och 92/93-93/94, Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91 och Utrikesutskottet 94/95-. Ledamot av Utbildningsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 94/95-. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 91/92-, Krigsdelegationen 94/95-95/96. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 91-94 och 95-.

Bostadsort

Vårgårda

Utbildning

Realexamen 58. Kontorist vid Vårgårda Elkvarn 58-63, Vårgårda Kök 70-76 och Levene såg AB 76-78. Ekonomexamen i Göteborg 81. Distriktsombudsman för Norra Älvsborgs läns centerpartidistrikt 81-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Älvsborgs läns hemslöjdsförbund, ordförande 91-, och Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund 93-. - Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Vårgårdaavdelning, ordförande 81-85. - Ledamot av styrelsen för Vårgårda avdelning av Centerns kvinnoförbund, ordförande 78-81. - Ledamot av Centerpartiets valberedning 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens räddningsverk 86-89, Skattemyndigheten i Älvsborgs län 87-, Arbetslivscentrum 92-, Nordiska kulturfonden 95-, Riksutställningar 98-. Ledamot av Länsbostadsnämnden i Älvsborgs län 88-92, Delegationen för jämställdhetsforskning 90-91, Riksåklagarens rådgivande nämnd 91-, Flyktingpolitiska rådet 91-, Svenska unescorådet 96-, Nämnden för hemslöjdsfrågor 99-, - Ledamot av kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsformer 87-89, barnpornografiutredningen 95-97, invandrarpolitiska kommittén 95-96, kommittén om stöd till idrotten 96-98, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99 och egendomsskattekommittén 02-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vårgårda kommunfullmäktige 77-92, 2:e vice ordförande 80-85. Ledamot av kommunstyrelsen 79-85. Ledamot av kulturnämnden 86-88. - Ledamot av Älvsborgs läns landsting 82-85. Ledamot av direktionen för Älvsborgs läns södra hälso- och sjukvårdsdistrikt 82-85 samt skyddskommittén vid Borås lasarett, ordförande 82-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Erik Verner Andersson och sömmerskan Hanna Ottilia (Thea) Maria Andersson

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: the Baltic University Programme

  the Baltic University Programme

  Interpellation 2001/02:464 av Andersson, Marianne (c)

  den 26 april Interpellation 2001/02:464 av Marianne Andersson c till utbildningsminister Thomas Östros om the Baltic University Programme The Baltic University Programme BUP är ett samarbete mellan olika universitet i Östersjöregionen. Programmet, som initierades av Uppsala universitet år 1991, spelar en mycket viktig

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: säkerhetsrådets resolution 1325

  säkerhetsrådets resolution 1325

  Interpellation 2001/02:291 av Hägg, Carina (s)

  den 8 mars Interpellation 2001/02:291 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resolution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling, säkerhetsråd,

  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • säkerhetsrådets resolution 1325

  Interpellation 2001/02:295 av Andersson, Marianne (c)

  den 8 mars Interpellation 2001/02:295 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resolution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling,

  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: elöverkänslighet

  elöverkänslighet

  Interpellation 2001/02:143 av Andersson, Marianne (c)

  den 17 december Interpellation 2001/02:143 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om elöverkänslighet Elöverkänslighet är ett växande hälsoproblem. Enligt Miljöhälsorapport 2001 utgiven av Socialstyrelsen, finns ca 200 000 vuxna elöverkänsliga i Sverige, varav 20 000 är svårt drabbade. För 10

  Inlämnad
  2001-12-17
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • israel och bosättningarna

  Interpellation 2000/01:355 av Andersson, Marianne (c)

  den 3 april Interpellation 2000/01:355 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om israel och bosättningarna Situationen i Mellanöstern är svårare än någonsin. Våldet trappas upp på båda sidor. Skillnaden är att vedergällningarna från övermakten Israels sida är mycket starkare än från palestiniernas.

  Inlämnad
  2001-04-03
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • vindkraften

  Interpellation 2000/01:284 av Andersson, Marianne (c)

  den 23 februari Interpellation 2000/01:284 av Marianne Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om vindkraften Alla vet att vi måste öka andelen förnybar energi för att klara elförsörjning och miljömål. Ändå halkar Sverige ohjälpligt efter när det gäller ett av de alternativ som växer i snabb takt i Europa vindkraften.

  Inlämnad
  2001-02-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • aidsfrågan i Sydafrika

  Interpellation 2000/01:15 av Andersson, Marianne (c)

  den 22 september Interpellation 2000/01:15 av Marianne Andersson c till statsminister Göran Persson om aidsfrågan i Sydafrika Begravningstågen ökar i länderna i södra Afrika, begravningsplatserna fylls, alltfler barn blir föräldralösa, lärare dör, sjukvårdspersonalen dör, mer än var femte person är hivpositiv i flera

  Inlämnad
  2000-09-25
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • bistånd till Guinea Bissau

  Interpellation 1999/2000:397 av Andersson, Marianne (c)

  den 28 april Interpellation 1999/2000:397 av Marianne Andersson c till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bistånd till Guinea Bissau Sverige har en lång tradition av biståndssamarbete med det lilla västafrikanska landet Guinea Bissau, ett av världens fattigaste och mest skuldtyngda länder. De senaste årens inbördes

  Inlämnad
  2000-04-28
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville

  Interpellation 1999/2000:319 av Andersson, Marianne (c)

  den 28 mars Interpellation 1999/2000:319 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville Under en dryg vecka i månadsskiftet februari-mars genomförde riksdagsledamöter från alla riksdagspartier en resa till Demokratiska Republiken Kongo Kongo-Kinshasa och Republiken Kongo

  Inlämnad
  2000-03-29
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • etnisk och kulturell mångfald

  Interpellation 1999/2000:183 av Andersson, Marianne (c)

  den 23 december Interpellation 1999/2000:183 av Marianne Andersson c till statsrådet Ulrica Messing om etnisk och kulturell mångfald Delaktigheten och inflytande i samhället speglas i valdeltagandet. Bland invandrade svenskar och i synnerhet bland personer som enbart har rösträtt i kommunalvalet är valdeltagandet mycket

  Inlämnad
  1999-12-23
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)

Filter