Marianne Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ekonom
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Suppleant
2001-09-27 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1995-01-16 – 1995-10-08

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2002-12-18

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Skatteutskottet 85/86-87/88 och 92/93-93/94, Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91 och Utrikesutskottet 94/95-. Ledamot av Utbildningsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 94/95-. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 91/92-, Krigsdelegationen 94/95-95/96. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 91-94 och 95-.

Bostadsort

Vårgårda

Utbildning

Realexamen 58. Kontorist vid Vårgårda Elkvarn 58-63, Vårgårda Kök 70-76 och Levene såg AB 76-78. Ekonomexamen i Göteborg 81. Distriktsombudsman för Norra Älvsborgs läns centerpartidistrikt 81-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Älvsborgs läns hemslöjdsförbund, ordförande 91-, och Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund 93-. - Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Vårgårdaavdelning, ordförande 81-85. - Ledamot av styrelsen för Vårgårda avdelning av Centerns kvinnoförbund, ordförande 78-81. - Ledamot av Centerpartiets valberedning 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens räddningsverk 86-89, Skattemyndigheten i Älvsborgs län 87-, Arbetslivscentrum 92-, Nordiska kulturfonden 95-, Riksutställningar 98-. Ledamot av Länsbostadsnämnden i Älvsborgs län 88-92, Delegationen för jämställdhetsforskning 90-91, Riksåklagarens rådgivande nämnd 91-, Flyktingpolitiska rådet 91-, Svenska unescorådet 96-, Nämnden för hemslöjdsfrågor 99-, - Ledamot av kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsformer 87-89, barnpornografiutredningen 95-97, invandrarpolitiska kommittén 95-96, kommittén om stöd till idrotten 96-98, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99 och egendomsskattekommittén 02-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vårgårda kommunfullmäktige 77-92, 2:e vice ordförande 80-85. Ledamot av kommunstyrelsen 79-85. Ledamot av kulturnämnden 86-88. - Ledamot av Älvsborgs läns landsting 82-85. Ledamot av direktionen för Älvsborgs läns södra hälso- och sjukvårdsdistrikt 82-85 samt skyddskommittén vid Borås lasarett, ordförande 82-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Erik Verner Andersson och sömmerskan Hanna Ottilia (Thea) Maria Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Postens kassaservice

  Skriftlig fråga 1999/2000:1394 av Andersson, Marianne (c)

  den 1 september Fråga 1999/2000:1394 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om Postens kassaservice Posten står inför en enorm strukturförändring. Postkontoren läggs ned. Verksamheten inriktas på brev- och pakethantering. Avtalet med Nordbanken har sagts upp. Till stor del sägs detta bero på ändrat

  Inlämnad
  2000-09-01
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • konsumentfrågorna under Sveriges ordförandeskap i EU

  Skriftlig fråga 1999/2000:1389 av Andersson, Marianne (c)

  den 1 september Fråga 1999/2000:1389 av Marianne Andersson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om konsumentfrågorna under Sveriges ordförandeskap i EU I takt med allt större valmöjligheter i samband med globalisering av handeln, EU-inträdet och bristfällig varumärkning och information har det blivit allt svårare att

  Inlämnad
  2000-09-01
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • ökningen av kvicksilveromsättningen

  Skriftlig fråga 1999/2000:1380 av Andersson, Marianne (c)

  den 30 augusti Fråga 1999/2000:1380 av Marianne Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om ökningen av kvicksilveromsättningen I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 5 juli står att läsa att regeringen anmäler ett förbud mot användning av kvicksilver till EU. Enligt pressmeddelandet är begränsningen

  Inlämnad
  2000-08-30
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • människorättssituationen i Burma

  Skriftlig fråga 1999/2000:1369 av Andersson, Marianne (c)

  den 29 augusti Fråga 1999/2000:1369 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om människorättssituationen i Burma Trots att EU verkligen ansträngt sig för att markera allvaret i sin syn på människorättssituationen i Burma, genom att t.ex. införa begränsade sanktioner mot Burma, blockera samarbetsavtalet

  Inlämnad
  2000-08-29
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • kriget mellan Etiopien och Eritrea

  Skriftlig fråga 1999/2000:1119 av Andersson, Marianne (c)

  den 14 juni Fråga 1999/2000:1119 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om kriget mellan Etiopien och Eritrea Det utdragna kriget mellan Etiopien och Eritrea världens kanske just nu största och blodigaste krig tar sig allt grymmare uttryck. Nu senast svarade Etiopien på Eritreas godtagande av fredsförslag

  Inlämnad
  2000-06-14
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • forskningsfinansiering

  Skriftlig fråga 1999/2000:69 av Björkman, Lars (m)

  den 31 maj Fråga 1999/2000:1069 av Lars Björkman m till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsfinansiering VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping är landets enda forskningsinstitut inom transportsektorn. Det ligger i fronten inom trafiksäkerhetsforskning och har bl.a. byggt upp en simulatoranläggning

  Inlämnad
  1999-10-15
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • tortyrskadade

  Skriftlig fråga 1999/2000:1053 av Andersson, Marianne (c)

  den 30 maj Fråga 1999/2000:1053 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om tortyrskadade En av världens ledande experter på PTSD post traumatic stress disorder den amerikanske professorn i psykologi John P Wilson framträdde i veckan på ett seminarium om behandling av tortyrskadade anordnat av Röda

  Inlämnad
  2000-05-30
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • asylsökande från Afghanistan

  Skriftlig fråga 1999/2000:876 av Andersson, Marianne (c)

  den 28 april Fråga 1999/2000:876 av Marianne Andersson c till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande från Afghanistan Situationen i Afghanistan är ganska väl känd i Sverige. Landet är ett av de värsta länderna när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter, i synnerhet gentemot kvinnor. Det finns i dag

  Inlämnad
  2000-04-28
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • reavinstbeskattning vid fastighetsförsäljning

  Skriftlig fråga 1999/2000:200 av Andersson, Marianne (c)

  den 11 november Fråga 1999/2000:200 av Marianne Andersson c till finansminister Bosse Ringholm om reavinstbeskattning vid fastighetsförsäljning Reglerna för reavinstbeskattning vid fastighetsförsäljning kommer vid årsskiftet att ändras så att den som haft sin fastighet mycket lång tid drabbas av orimlig reavinstskatt.

  Inlämnad
  1999-11-11
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • kriget mellan Etiopien och Eritrea

  Skriftlig fråga 1999/2000:161 av Andersson, Marianne (c)

  den 3 november Fråga 1999/2000:161 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om kriget mellan Etiopien och Eritrea Internationella påtryckningar och aktioner har inte lyckats få slut på kriget mellan Etiopien och Eritrea som pågått sedan maj 1998. Den fredsplan som tagits fram av OAU har accepterats av

  Inlämnad
  1999-11-03
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • bistånd till Etiopien och Eritrea

  Skriftlig fråga 1999/2000:160 av Andersson, Marianne (c)

  den 3 november Fråga 1999/2000:160 av Marianne Andersson c till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bistånd till Etiopien och Eritrea Kriget mellan Etiopien och Eritrea har nu pågått sedan i maj 1998. Hittills har alla ansträngningar att få slut på kriget mellan dessa grannar misslyckats. Rapporterna, bl.a. från Amnesty,

  Inlämnad
  1999-11-03
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • Finlands kulturinstitut i Sverige

  Skriftlig fråga 1999/2000:155 av Andersson, Marianne (c)

  den 3 november Fråga 1999/2000:155 av Marianne Andersson c till kulturminister Marita Ulvskog om Finlands kulturinstitut i Sverige Finlands kulturinstitut i Sverige har en självklar roll i det bilaterala kultursamarbetet mellan Finland och Sverige och har vid upprepade tillfällen fått ekonomiskt stöd av svenska regeringar.

  Inlämnad
  1999-11-03
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • Åmål och Säffle i stödområdet

  Skriftlig fråga 1999/2000:33 av Andersson, Marianne (c)

  den 30 september Fråga 1999/2000:33 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om Åmål och Säffle i stödområdet Det har kommit till min kännedom att regeringen har för avsikt att ta bort Åmål och Säffle i norra Dalsland respektive sydöstra Värmland ur det nationella stödområdet. Båda kommunerna är

  Inlämnad
  1999-09-30
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter