Maria Stenberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Norrbottens län
Titel
Undersköterska
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Civilutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2003-03-12 – 2004-10-27

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2005-10-21 – 2006-10-02

Riksdagens ansvarsnämnd

Ledamot
2013-01-01 – 2015-12-31

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Arbetsplatsolyckor inom byggbranschen

  Skriftlig fråga 2006/07:1486 av Öberg, Maria (s)

  den 10 juli Fråga 2006/07:1486 Arbetsplatsolyckor inom byggbranschen av Maria Öberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I byggsektorn arbetar i dag ca 245 000 personer och behovet av ny arbetskraft växer. Byggbranschen har hög andel arbetsplatsolyckor till följd av brister i arbetsmiljön med stort

  Inlämnad
  2007-07-10
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Utbildning för vårdpersonal

  Skriftlig fråga 2006/07:1369 av Öberg, Maria (s)

  den 14 juni Fråga 2006/07:1369 Utbildning för vårdpersonal av Maria Öberg s till socialminister Göran Hägglund kd Trots varningarna om brist på arbetskraft och behovet av högre kompetens i de flesta yrken, genomförde regeringen en omfattande nedrustning av arbetsmarknadspolitiken i sin första budget i höstas. I

  Inlämnad
  2007-06-14
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2006/07:1368 av Öberg, Maria (s)

  den 14 juni Fråga 2006/07:1368 Kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen av Maria Öberg s till statsrådet Maria Larsson kd Det är ett ansvarsfullt arbete att ta hand om gamla och sjuka. Bemötande, kunskap och lyhördhet avgör kvaliteten i omsorgen. Till detta krävs hög kompetens bland personalen. Kompetensutveckling

  Inlämnad
  2007-06-14
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar

  Motion 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Motivering Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har långtidsarbetslösheten bland ungdomar

  Inlämnad
  2007-06-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:AU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

  Motion 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006:07/111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Riksdagen beslutar anta vad

  Inlämnad
  2007-04-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2006/07:AU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m.

  Motion 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Motivering Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors

  Inlämnad
  2007-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:AU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statens ansvar för vissa betaltjänster

  Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs

  Inlämnad
  2007-04-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:TU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Budgeterade medel till arbetsmiljöforskning

  Skriftlig fråga 2006/07:893 av Öberg, Maria (s)

  den 16 mars Fråga 2006/07:893 Budgeterade medel till arbetsmiljöforskning av Maria Öberg s till finansminister Anders Borg m Den snabba nedläggningen av Arbetslivsinstitutet har mötts av hård kritik runt om i landet. Det har framför allt handlat om oron över att forskningsmedlen totalt skulle försvinna. Vid riksdagsdebatten

  Inlämnad
  2007-03-16
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Lönebidrag till unga funktionshindrade

  Skriftlig fråga 2006/07:889 av Öberg, Maria (s)

  den 16 mars Fråga 2006/07:889 Lönebidrag till unga funktionshindrade av Maria Öberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Många funktionshindrade personer kan och vill göra sin insats i samhället och framför allt kunna arbeta och försörja sig på sin egen lön. Lönebidragsanställningar har varit ett

  Inlämnad
  2007-03-16
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Gränshandel

  Skriftlig fråga 2006/07:888 av Öberg, Maria (s)

  den 16 mars Fråga 2006/07:888 Gränshandel av Maria Öberg s till statsrådet Sten Tolgfors m Etablering av handelsområdet med Ikea och andra ledande affärskedjor i Haparanda har varit mycket lyckat för denna del av Norrbotten där arbetslösheten har varit särskilt stor. Upptagningsområdet beräknas omfatta hela Nordkalotten

  Inlämnad
  2007-03-16
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Landningskontroll av fisk

  Skriftlig fråga 2006/07:887 av Öberg, Maria (s)

  den 16 mars Fråga 2006/07:887 Landningskontroll av fisk av Maria Öberg s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-kommissionen har i en rapport uppgivit att det pågår omfattande olagligt fiske i Sverige och att det är så mycket som 21 procent av fisket som inte rapporteras. Fiskeriverket har bekräftat att uppgifterna

  Inlämnad
  2007-03-16
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Konsumentinformation vid köp av semesterbostad

  Skriftlig fråga 2006/07:886 av Öberg, Maria (s)

  den 16 mars Fråga 2006/07:886 Konsumentinformation vid köp av semesterbostad av Maria Öberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Många svenskar har skaffat sig en lägenhet eller ett hus för semesterboende utomlands. Intresset för Thailand är särskilt stort just nu. Men för en svensk konsument

  Inlämnad
  2007-03-16
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd

  Motion 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare författningsstöd för AMS. Motivering Riksrevisionen har granskat

  Inlämnad
  2007-03-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:AU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner

  Motion 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den övergripande analysen och de enskilda

  Inlämnad
  2007-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:AU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen

  Motion 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av arbetsförmedlingens roll och arbetsformer. Motivering

  Inlämnad
  2007-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:AU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Arbetslöshetsförsäkringen

  Interpellation 2006/07:197 av Öberg, Maria (s)

  den 22 december Interpellation 2006/07:197 Arbetslöshetsförsäkringen av Maria Öberg s till statsrådet Sven Otto Littorin m Arbetslöshetsförsäkringen är en hörnsten i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Genom en försäkring som ger försörjning på en rimlig nivå blir människor trygga i förändringen. Det är en nödvändighet

  Inlämnad
  2006-12-22
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Budgeten för arbetsmarknadspolitiken

  Skriftlig fråga 2006/07:425 av Öberg, Maria (s)

  den 22 december Fråga 2006/07:425 Budgeten för arbetsmarknadspolitiken av Maria Öberg s till statsrådet Sven Otto Littorin m Den nytillträdda regeringen ville från årsskiftet göra förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat skulle avgifter höjas, och ersättningar sänkas. Nu har riksdagsmajoriteten beslutat

  Inlämnad
  2006-12-22
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Hemälvsprincipen

  Interpellation 2006/07:187 av Öberg, Maria (s)

  den 21 december Interpellation 2006/07:187 Hemälvsprincipen av Maria Öberg s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under lång tid har laxbeståndet i bland annat Kalix älv varit utsatt för ett omfattande drivgarnsfiske på blandbestånd i södra Östersjön. Det har resulterat i att älvens naturlaxbestånd näst intill

  Inlämnad
  2006-12-21
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Nordjobb

  Skriftlig fråga 2006/07:299 av Öberg, Maria (s)

  den 7 december Fråga 2006/07:299 Nordjobb av Maria Öberg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nordjobb är en möjlighet för ungdomar mellan 1828 år att under sommarferierna arbeta i ett annat nordiskt land än det de bor i. Nordjobb erbjuder inte bara arbete utan också ett aktivt fritidsprogram med möjlighet

  Inlämnad
  2006-12-07
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • En arbetslöshetsförsäkring för arbete

  Motion 2006/07:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. s En arbetslöshetsförsäkring för arbete Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Beredningen 3 Arbetsvillkoret 4 Överhoppningsbar tid 5 Studerandevillkoret 5 Sänkta ersättningsnivåer 6 Normalarbetstiden 7 Ikraftträdande och

  Inlämnad
  2006-11-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter