Maria Stenberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Norrbottens län
Titel
Undersköterska
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Civilutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2003-03-12 – 2004-10-27

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2005-10-21 – 2006-10-02

Riksdagens ansvarsnämnd

Ledamot
2013-01-01 – 2015-12-31

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • inackorderingstillägg

  Skriftlig fråga 2004/05:1714 av Öberg, Maria (s)

  den 25 maj Fråga 2004/05:1714 av Maria Öberg s till statsrådet Lena Hallengren om inackorderingstillägg Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för de gymnasieelever som på grund av lång restid tillfälligt måste bosätta sig på skolorten. För att kunna bli beviljad tillägget krävs det att det program som eleven

  Inlämnad
  2005-05-25
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • uthämtning av nya pass

  Skriftlig fråga 2004/05:1139 av Öberg, Maria (s)

  den 4 mars Fråga 2004/05:1139 av Maria Öberg s till justitieminister Thomas Bodström om uthämtning av nya pass I propositionen om ökad säkerhet för pass föreslås att en bild av den sökande tas i digitalt format. Fotografering ska i fortsättningen ske hos passmyndigheten, i stället för som i dag hos en fotograf eller

  Inlämnad
  2005-03-04
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

  Betänkande 2004/05:BOU1

  Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Anslagen uppgår till totalt 9 139 miljoner kronor. Riksdagen godkände även övriga förlag för utgiftsområdet. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Regeringen

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  52 
  Anföranden och repliker
  91, 250 minuter
  Beredning
  2004-11-11
  Justering
  2004-11-25
  Debatt
  2004-12-06
  Beslut
  2004-12-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Makt att bestämma - rätt till välfärd

  Makt att bestämma - rätt till välfärd

  Betänkande 2004/05:KRU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken. Målen lyder "ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd" och "ungdomar ska ha verklig tillgång till makt". De nya målen ersätter dagens mål. När man undersöker om de övergripande målen uppnås ska

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  59
  Reservationer
  67 
  Anföranden och repliker
  53, 208 minuter
  Beredning
  2004-10-21
  Justering
  2004-11-16
  Debatt
  2004-12-01
  Beslut
  2004-12-02
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Östersundsgarnisonen

  Östersundsgarnisonen

  Interpellation 2004/05:67 av Larsson, Håkan (c)

  den 21 oktober Interpellation 2004/05:67 av Håkan Larsson c till försvarsminister Leni Björklund om Östersundsgarnisonen Av propositionen Vårt framtida försvar prop. 2004/05:5 framgår att regeringen förespråkar en nedläggning av hela Östersundsgarnisonen. Skulle förslaget bli verklighet innebär detta ett hårt slag

  Inlämnad
  2004-10-21
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö20 av Maria Öberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö20 av Maria Öberg m.fl. s med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om testregion norr. Motivering Inför det kommande försvarsbeslutet är det nödvändigt att förbandsorterna

  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kolsänkor

  Motion 2004/05:MJ429 av Karin Åström och Maria Öberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ429 av Karin Åström och Maria Öberg s Kolsänkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kolsänkor. Motivering Ekosystemen i det Norra Barrskogsbältet har en unik förmåga att under lång tid lagra organiskt material kol

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokal och regional flexibilitet hos AMS

  Motion 2004/05:A317 av Maria Öberg och Karin Åström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A317 av Maria Öberg och Karin Åström s Lokal och regional flexibilitet hos AMS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokal och regional flexibilitet hos AMS. Motivering AMS uppdrag är att de ska tillhandahålla arbeten

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Att bygga och bo vid Norrbottens stränder

  Motion 2004/05:MJ415 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ415 av Kristina Zakrisson m.fl. s Att bygga och bo vid Norrbottens stränder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskydd. Motivering Stränderna kring Norrbottens älvar och insjöar uppvisar en rik livsmiljö. Ett

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stöd till små företag i glesbygd

  Motion 2004/05:N336 av Lennart Klockare och Maria Öberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N336 av Lennart Klockare och Maria Öberg s Stöd till små företag i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till små företag i glesbygden. Motivering En viktig förutsättning för att små företag, livsmedelsbutiker

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riksväg 45

  Motion 2004/05:T510 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T510 av Per Erik Granström m.fl. s Riksväg 45 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra beteckningen på riksväg 45 till Europaväg 45. Motivering Stamvägen riksväg 45 går idag som en blodåder genom i stort sett hela

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Institut för subarktisk kulturlandskapsforskning

  Motion 2004/05:Ub459 av Maria Öberg och Per Erik Granström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub459 av Maria Öberg och Per Erik Granström s Institut för subarktisk kulturlandskapsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett institut för subarktisk kulturlandskapsforskning. Motivering Silvermuseet i Arjeplog

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Blyammunition

  Motion 2004/05:MJ403 av Karin Åström och Maria Öberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ403 av Karin Åström och Maria Öberg s Blyammunition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot blyammunition. Motivering Sedan juli 2002 råder ett förbud mot användning av hagelammunition innehållande bly. Förbudet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utveckling av turism

  Motion 2004/05:N423 av Maria Öberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N423 av Maria Öberg m.fl. s Utveckling av turism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvaliteten vid utveckling av turism. Motivering Turismen och besöksnäringen är en starkt växande bransch i Sverige. Det gäller framför

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nordliga dimensionen

  Motion 2004/05:U237 av Birgitta Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U237 av Birgitta Ahlqvist m.fl. s Nordliga dimensionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om den nordliga dimensionen. Motivering Syftet med den nordliga dimensionen är att öka EU:s engagemang i norr och att främja

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Könsneutral namnlag

  Motion 2004/05:L313 av Maria Öberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L313 av Maria Öberg s Könsneutral namnlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en könsneutral namnlag. Motivering Alla människor lika värde och respekten för varandras olikheter är ett viktigt solidariskt ställningstagande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter