Maria Stenberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Norrbottens län
Titel
Undersköterska
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Civilutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2003-03-12 – 2004-10-27

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2005-10-21 – 2006-10-02

Riksdagens ansvarsnämnd

Ledamot
2013-01-01 – 2015-12-31

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Yrkesprogrammen i gymnasieskolan

  Skriftlig fråga 2011/12:767 av Stenberg, Maria (S)

  den 11 september Fråga 2011/12:767 Yrkesprogrammen i gymnasieskolan av Maria Stenberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP Utformningen av de nya yrkesprogrammen verkar avskräckande på dagens unga. Ansökningarna till programmen minskar oroväckande, samtidigt som det finns ett stort behov av nya medarbetare

  Inlämnad
  2012-09-11
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Utländska bärplockares arbetssituation

  Skriftlig fråga 2011/12:766 av Stenberg, Maria (S)

  den 11 september Fråga 2011/12:766 Utländska bärplockares arbetssituation av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Årets bärplockarsäsong har återigen påvisat problem med människor från andra länder som utnyttjas och får felaktig information. För många människor som kommer till Sverige

  Inlämnad
  2012-09-11
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Pendlingsstöd och flyttbidrag till unga under 25 år

  Skriftlig fråga 2011/12:765 av Stenberg, Maria (S)

  den 11 september Fråga 2011/12:765 Pendlingsstöd och flyttbidrag till unga under 25 år av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, och det är viktigt att unga människor kommer i arbete så fort som möjligt. I dag måste man vara minst 25 år för att få

  Inlämnad
  2012-09-11
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten

  Nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten

  Interpellation 2011/12:378 av Stenberg, Maria (S)

  den 23 maj Interpellation 2011/12:378 Nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten av Maria Stenberg S till statsrådet Ewa Björling M På Nordiska rådets session i Köpenhamn hösten 2011 antog rådet en rekommendation, där Nordiska ministerrådet uppmanades att utarbeta en gemensam nordisk strategi för att möta

  Inlämnad
  2012-05-23
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn

  Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn

  Interpellation 2011/12:377 av Stenberg, Maria (S)

  den 23 maj Interpellation 2011/12:377 Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Tjänstesektorn är kraftigt kvinnodominerad, av alla sysselsatta kvinnor på svensk arbetsmarknad arbetar drygt 85 procent inom privat och offentlig tjänstesektorn.

  Inlämnad
  2012-05-23
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nya växande näringsgrenar i Norrbotten

  Nya växande näringsgrenar i Norrbotten

  Interpellation 2011/12:306 av Stenberg, Maria (S)

  den 29 mars Interpellation 2011/12:306 Nya växande näringsgrenar i Norrbotten av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I Norrbotten växer nya arbetstillfällen fram och framtidstron spirar på många orter. Norrbotten är ett län med många spännande framtidsprojekt. Gruvindustrin kräver nya

  Inlämnad
  2012-03-29
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.

  Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. S63000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.

  Inlämnad
  2012-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2011/12:AU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsekvenser för deltidssjukskrivna av a-kassans arbetsvillkor

  Skriftlig fråga 2011/12:501 av Stenberg, Maria (S)

  den 30 mars Fråga 2011/12:501 Konsekvenser för deltidssjukskrivna av a-kassans arbetsvillkor av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Arbetsvillkoret i a-kassan innebär att den försäkrade under den senaste tolvmånadersperioden ska ha förvärvsarbetat minst sex månader och minst 80 timmar

  Inlämnad
  2012-03-30
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor

  Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor

  Interpellation 2011/12:245 av Stenberg, Maria (S)

  den 15 februari Interpellation 2011/12:245 Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Ett av de stora problemen på svensk arbetsmarknad är att vi är så dåliga på att ta till vara viljan och förmågan att arbeta i vissa grupper. Värst utsatta

  Inlämnad
  2012-02-15
  Besvarare
  Erik Ullenhag (FP)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Apotek i glesbygden efter avregleringen

  Apotek i glesbygden efter avregleringen

  Interpellation 2011/12:244 av Stenberg, Maria (S)

  den 15 februari Interpellation 2011/12:244 Apotek i glesbygden efter avregleringen av Maria Stenberg S till socialminister Göran Hägglund KD Avregleringen av apoteksmarknaden skulle innebära både bättre tillgänglighet och lägre priser för medborgarna. Men det finns i dag många medborgare som kan konstatera att

  Inlämnad
  2012-02-15
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Polismyndigheten i Norrbotten och kompetensutvecklingen

  Skriftlig fråga 2011/12:402 av Stenberg, Maria (S)

  den 20 februari Fråga 2011/12:402 Polismyndigheten i Norrbotten och kompetensutvecklingen av Maria Stenberg S till justitieminister Beatrice Ask M Polisverksamheten i Norrbotten visar på ett överskott på ca 18 miljoner kronor för 2011. 3 miljoner av detta överskott är pengar som var budgeterade för utbildning och

  Inlämnad
  2012-02-20
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Apoteksservice på landsbygden

  Skriftlig fråga 2011/12:300 av Stenberg, Maria (S)

  den 19 januari Fråga 2011/12:300 Apoteksservice på landsbygden av Maria Stenberg S till socialminister Göran Hägglund KD Det har inte blivit fler apotek på landsbygden efter avregleringen som släppt in privata vinstintressen att driva apoteksverksamhet, något som vi socialdemokrater påpekade redan när vi motsatte

  Inlämnad
  2012-01-19
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Arbetet med att förverkliga ett centrum för test- och övningsverksamhet i Arvidsjaur

  Skriftlig fråga 2011/12:254 av Stenberg, Maria (S)

  den 15 december Fråga 2011/12:254 Arbetet med att förverkliga ett centrum för test- och övningsverksamhet i Arvidsjaur av Maria Stenberg S till näringsminister Annie Lööf C I samband med försvarsbeslutet 2004, beslutades att en utredning om ett civilt test- och övningscentrum, CTÖ, i Arvidsjaur skulle ske. Resultatet

  Inlämnad
  2011-12-15
  Besvarare
  Annie Lööf (C)
 • Socialfondspengar som går tillbaka till Bryssel

  Skriftlig fråga 2011/12:232 av Stenberg, Maria (S)

  den 9 december Fråga 2011/12:232 Socialfondspengar som går tillbaka till Bryssel av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta socialfonden och integrationsfonden i Sverige. ESF-rådet gör nu

  Inlämnad
  2011-12-09
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

  Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

  Betänkande 2011/12:AU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på knappt 8,4 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2012. I utgiftsområdet ingår integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. Större delen av budgetanslaget går till

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 151 minuter
  Justering
  2011-11-17
  Debatt
  2011-12-07
  Beslut
  2011-12-08
 • Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet

  Interpellation 2011/12:115 av Stenberg, Maria (S)

  den 10 november Interpellation 2011/12:115 Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Under andra kvartalet 2011 var drygt 190 000 ungdomar i åldern 1524 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 27 procent.

  Inlämnad
  2011-11-10
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Nationellt stöd till besöksnäringen

  Motion 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. S Nationellt stöd till besöksnäringen S10063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationellt stöd till turistnäringen. Motivering Turist- och besöksnäringen har sedan början av 2000-talet

  Inlämnad
  2011-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2011/12:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastrukturen i Norrbotten

  Motion 2011/12:T418 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2011/12:T418 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Infrastrukturen i Norrbotten S10081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut infrastrukturen i Norrbottens

  Inlämnad
  2011-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2011/12:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rätt till undervisning i punktskrift

  Motion 2011/12:Ub391 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2011/12:Ub391 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Rätt till undervisning i punktskrift S19059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur rätten till undervisning i och på punktskrift för barn, elever och vuxna samt rätten

  Inlämnad
  2011-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2011/12:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter