Maria Stenberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Norrbottens län
Titel
Undersköterska
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Civilutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2003-03-12 – 2004-10-27

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2005-10-21 – 2006-10-02

Riksdagens ansvarsnämnd

Ledamot
2013-01-01 – 2015-12-31

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Mobilabonnemang genom handburen terminal

  Skriftlig fråga 2009/10:933 av Stenberg, Maria (s)

  den 23 juni Fråga 2009/10:933 Mobilabonnemang genom handburen terminal av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Infrastrukturministern har ofta framhållit betydelsen av bra elektroniska kommunikationer i hela landet. För mig innebär det möjligheten att använda mobiltelefon i glesbygden. I glesbygden,

  Inlämnad
  2010-06-23
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Mobiltelefoni i glesbygd

  Mobiltelefoni i glesbygd

  Interpellation 2009/10:364 av Stenberg, Maria (s)

  den 10 maj Interpellation 2009/10:364 Mobiltelefoni i glesbygd av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Tillgången till telekommunikationer, framför allt till mobilnäten, blir allt viktigare för oss som medborgare, då alltmer service och tjänster erbjuds via mobiltelefoner. För att alla människor ska

  Inlämnad
  2010-05-10
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist

  Konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist

  Interpellation 2009/10:371 av Stenberg, Maria (s)

  den 10 maj Interpellation 2009/10:371 Konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist av Maria Stenberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svenskt Näringsliv har låtit göra en undersökning bland sina medlemsföretag som visar att bristen på arbetskraft har ökat sedan högkonjunkturen 2007,

  Inlämnad
  2010-05-10
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Betaltjänster i glesbygden

  Betaltjänster i glesbygden

  Interpellation 2009/10:336 av Stenberg, Maria (s)

  den 21 april Interpellation 2009/10:336 Betaltjänster i glesbygden av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Sedan Svensk Kassaservice upphörde har betaltjänsterna på landsbygden avsevärt försämrats. Detta framkommer av den rapport som Länsstyrelsen i Dalarna publicerade i december. Den visar att äldre

  Inlämnad
  2010-04-21
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Telekommunikationer i glesbygden

  Skriftlig fråga 2009/10:718 av Stenberg, Maria (s)

  den 14 april Fråga 2009/10:718 Telekommunikationer i glesbygden av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Tillgången till goda telekommunikationer är avgörande för möjligheten att kunna bo och arbeta i landets glest bebyggda delar. Inte minst handlar det om täckning för mobiltelefoner. Trots alla löften

  Inlämnad
  2010-04-14
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare

  Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara

  Inlämnad
  2010-04-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:AU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus

  Motion 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus 79016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Vi tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, avvisar förslaget att permanenta försöket med sfi-bonus.

  Inlämnad
  2010-04-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:AU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

  Motion 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen s79015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändring i

  Inlämnad
  2010-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fruimporten

  Fruimporten

  Interpellation 2009/10:258 av Stenberg, Maria (s)

  den 17 februari Interpellation 2009/10:258 Fruimporten av Maria Stenberg s till statsrådet Tobias Billström m Ett antal män i Sverige har satt i system att gifta sig eller ha ett förhållande med en utländsk kvinna, företrädesvis från sydöstra Asien, för att sedan skilja sig inom ett par år och skaffa sig en ny

  Inlämnad
  2010-02-17
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • FN:s uppförandekoder för fredsarbetare

  Skriftlig fråga 2009/10:501 av Stenberg, Maria (s)

  den 10 februari Fråga 2009/10:501 FN:s uppförandekoder för fredsarbetare av Maria Stenberg s till utrikesminister Carl Bildt m Tv-programmet Uppdrag granskning uppmärksammade nyligen den exploatering som FN:s fredsarbetare utsätter lokalbefolkningen för. I detta fall var det fråga om sexhandel i ett av världens

  Inlämnad
  2010-02-10
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Utvisning av nordiska medborgare

  Skriftlig fråga 2009/10:499 av Stenberg, Maria (s)

  den 10 februari Fråga 2009/10:499 Utvisning av nordiska medborgare av Maria Stenberg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m De långa handläggningstiderna på Försäkringskassan kan vara anledningen till att nordiska medborgare utvisas från Sverige. Ett aktuellt fall handlar om en isländsk kvinna som flyttade

  Inlämnad
  2010-02-10
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Uppehållstillstånd och risk för våld i en relation

  Skriftlig fråga 2009/10:470 av Stenberg, Maria (s)

  den 2 februari Fråga 2009/10:470 Uppehållstillstånd och risk för våld i en relation av Maria Stenberg s till statsrådet Tobias Billström m Ett antal män i Sverige har satt i system att gifta sig eller ha ett förhållande med en utländsk kvinna, företrädesvis från sydöstra Asien, för att sedan skilja sig inom ett

  Inlämnad
  2010-02-02
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Fler utbildningsplatser till Luleå tekniska universitet

  Skriftlig fråga 2009/10:422 av Stenberg, Maria (s)

  den 21 januari Fråga 2009/10:422 Fler utbildningsplatser till Luleå tekniska universitet av Maria Stenberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Intresset för utbildningarna vid Luleå tekniska universitet är stort i dag och gäller framför allt just teknisk utbildning. Därför räknar universitetet med att det kommer

  Inlämnad
  2010-01-21
  Besvarare
  Tobias Krantz ()
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

  Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

  Betänkande 2009/10:AU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 88,4 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2010. Anslagen innehåller bland annat satsningar på ytterligare arbetsmarknadsåtgärder i form av mer coachningsinsatser, arbetsmarknadsutbildning och en förstärkning av

  Behandlade dokument
  144
  Förslagspunkter
  39
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  68, 1 minuter
  Justering
  2009-12-03
  Debatt
  2009-12-16
  Beslut
  2009-12-16
 • med anledning av prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

  Motion 2009/10:A10 av Berit Högman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:A10 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd s79013 Sammanfattning Vi socialdemokrater delar problembeskrivningen i propositionen men menar att förslagen till lösningar i flera fall är felaktiga,

  Inlämnad
  2009-12-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2009/10:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen

  Motion 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen 79012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för fackliga stridsåtgärder.

  Inlämnad
  2009-12-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2009/10:AU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Studerande med åländska gymnasiebetyg

  Skriftlig fråga 2009/10:52 av Stenberg, Maria (s)

  den 7 oktober Fråga 2009/10:52 Studerande med åländska gymnasiebetyg av Maria Stenberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för bland annat elever med åländska gymnasiebetyg att söka sig till svenska högskolor genom att konkurrera i samma urvalsgrupper

  Inlämnad
  2009-10-07
  Besvarare
  Tobias Krantz (FP)
 • Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

  Motion 2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. s Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv s79011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investera i ungas möjligheter till jobb. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:AU7 2009/10:AU9
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Vägar till bättre arbetsmiljö

  Motion 2009/10:A409 av Berit Högman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:A409 av Berit Högman m.fl. s Vägar till bättre arbetsmiljö s79006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler inspektioner i branscher med många olyckor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2009/10:AU2 2009/10:AU8 2009/10:AU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

  Motion 2009/10:A405 av Berit Högman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:A405 av Berit Högman m.fl. s Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet s79010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en reformerad politik för en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Riksdagen

  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2009/10:AU1 2009/10:AU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag

Filter