Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

  Motion 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Inledning Propositionen tar upp sammanslagningen av Telia AB, som ägs av staten, med Telenor AS, som ägs av norska staten. I avtalet gäller att svenska staten skall, initialt, tilldelas
  Inlämnad
  1999-05-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting

  Motion 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Principiella utgångspunkter Det goda målet bakom det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner och landsting/regioner skall ha likvärdiga förutsättningar
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Svenska jordbrukets energiskatter Inom den europeiska unionen har vi en gemensam jordbrukspolitik. Syftet med den gemensamma politiken är att primärproduktionen/bönderna skall kunna
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall

  Motion 1998/99:Sk30 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk30 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Inledning Under många år har vi från Kristdemokraternas sida efterlyst införandet av en avfallsskatt. Efter att regeringen under lång tid förhalat frågan har nu en proposition om skatt på avfall
  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.

  Motion 1998/99:Fi13 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi13 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m. Placering i fonder blir en allt vanligare sparform. Det individuella pensionssparandet förväntas öka fondsparandet ytterligare. Därför är det
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision

  Motion 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Revision är en fråga om etik i första hand och teknik i andra hand. En effektiv internkontroll och revision är utomordentligt viktiga för den kommunala verksamheten. Det gäller såväl redovisningsrevision
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:48 Skattefrågor och investerarskydd

  Motion 1998/99:Sk21 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk21 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Skattefrågor och investerarskydd Ersättning för finansiella instrument Regeringen föreslår i propositionen att ersättning från investerarskyddet som avser finansiella instrument ska anses avyttrad och att reavinstbeskattning
  Inlämnad
  1999-03-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

  Motion 1998/99:K10 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K10 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Inledning Regeringen har i sin proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden lagt fram förslag angående bland annat
  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:KU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet

  Motion 1998/99:Sk17 av Helena Höij m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk17 av Helena Höij m.fl. kd med anledning av förs. 1998/99:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet I en rapport kallad Skattefel och skattefusk som Riksskatteverket överlämnade i anslutning till sin årsredovisning redovisas
  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • tillväxtavtal

  Skriftlig fråga 1998/99:516 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:516 av Maria Larsson kd till näringsministern om tillväxtavtal den 31 mars Tillväxtavtalen ligger just på länsstyrelsernas beslutsbord. De har föregåtts av ett omfattande arbete runtom i landet. Nya nätverk har spunnits kring ett viktigt framtidsarbete. Redan den 15 juni 1998 inkom från länsstyrelser/självstyrelseorgan
  Inlämnad
  1999-03-31
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • familjerådgivningen

  Skriftlig fråga 1998/99:410 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:410 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om familjerådgivningen den 2 mars Alltfler söker sig till familjerådgivningscentralerna runtom i Sverige. Dessa slår nu larm om att man inte kan ta emot alla intresserade inom den rekommenderade tiden två veckor. Betydligt längre väntetider gäller.
  Inlämnad
  1999-03-02
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • situationen i Guatemala

  Skriftlig fråga 1998/99:639 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:639 av Maria Larsson kd till utrikesministern om situationen i Guatemala den 19 maj Vi har de senaste dagarna mötts av oroväckande nyheter från Guatemala. Mordet på Nya Guatemalas Demokratiska Fronts ledare, Roberto Gonzalez, väcker förstämning. Utfallet av folkomröstningen söndagen den 16 juni måste
  Inlämnad
  1999-05-19
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • kalkningsverksamheten under 1999

  Skriftlig fråga 1998/99:171 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:171 av Maria Larsson kd till miljöministern om kalkningsverksamheten under 1999 den 9 december I budgetpropositionen 1998/99:1 inryms inga nysatsningar för kalkningsverksamheten under 1999 men samtidigt sägs att inga pågående kalkningsprojekt skall behöva läggas ned. Tidigare år har det funnits reserverade
  Inlämnad
  1998-12-09
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • adoptivföräldrars pensionsrätt för barnår

  Skriftlig fråga 1998/99:683 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:683 av Maria Larsson kd till socialministern om adoptivföräldrars pensionsrätt för barnår Det har i medier framkommit att föräldrar till adoptivbarn i vissa fall går miste om pensionsrätten för barnår, beroende på att myndigheternas formella godkännande av adoptionen inte blivit klar förrän barnen redan
  Inlämnad
  1999-05-31
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • studenternas rätt till a-kassa under sommaren

  Skriftlig fråga 1998/99:758 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:758 av Maria Larsson kd till näringsministern om studenternas rätt till a-kassa under sommaren den 21 juni De ändrade reglerna vad gäller arbetslöshetsförsäkringen medförde att ett stort antal studerande, som ej erhöll sommarjobb, gick arbetslösa utan a-kasseersättning förra sommaren. Den akuta situationen
  Inlämnad
  1999-06-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • bedömning av arbetsskador

  Skriftlig fråga 1998/99:757 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:757 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bedömning av arbetsskador den 21 juni Det är stora skillnader mellan landets försäkringskassor när det gäller att bedöma arbetsskador. I Blekinge blir fyra av tio fall klassade som arbetsskador medan försäkringskassan i Jämtland godkänner
  Inlämnad
  1999-06-21
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • fribeloppet i studiemedelssystemet

  Skriftlig fråga 1998/99:803 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:803 av Maria Larsson kd till utbildningsministern om fribeloppet i studiemedelssystemet den 12 juli Studiemedelssystemet behöver reformeras. Det är otillfredsställande att inget ännu hänt, med tanke på att ett nytt och bättre studiemedelssystem faktiskt var ett socialdemokratiskt vallöfte, vilket skulle
  Inlämnad
  1999-07-12
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • CSN:s regler

  Skriftlig fråga 1998/99:802 av Larsson, Maria (kd)

  Fråga 1998/99:802 av Maria Larsson kd till utbildningsministern om CSN:s regler den 12 juli Konsekvens och enkelhet i regelverk är alltid eftersträvansvärda. Centrala Studiestödsnämnden godkänner att studiemedel erhålles då man läser på halvtid och jobbar halvtid. Likaså godkännes studiemedelstilldelning då man läser
  Inlämnad
  1999-07-12
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m.

  Motion 1998/99:Sk16 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk16 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. Principiella utgångspunkter Regeringen presenterade i oktober 1997 en proposition om skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar prop
  Inlämnad
  1998-12-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter