Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • gymnasiestudier

  Interpellation 2000/01:453 av Larsson, Maria (kd)

  den 27 april Interpellation 2000/01:453 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiestudier I Skolverkets rapport Jämförelsetal för huvudmän konstaterar Skolverket att andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning fortsätter att minska. 73 av alla gymnasielever som började på gymnasieskolan

  Inlämnad
  2001-04-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • idrotten i skolan

  Interpellation 2000/01:414 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 2000/01:414 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrotten i skolan Idrottsämnet har sedan åtta år tillbaka då den nuvarande skolplanen kom kraftigt fått stryka på foten. Grundskolorna minskade omfattningen av idrottsundervisning med 1025 och gymnasieskolorna minskade

  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • könsfördelning i bolagsstyrelser

  Interpellation 2000/01:393 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 april Interpellation 2000/01:393 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om könsfördelning i bolagsstyrelser I slutbetänkandet från Utredningen om kvinnorepresentation Varannan damernas SOU 1987:19 skriver utredaren att utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir såväl demokrati

  Inlämnad
  2001-04-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: SBAB

  SBAB

  Interpellation 2000/01:306 av Bill, Per (m)

  den 8 mars Interpellation 2000/01:306 av Per Bill m till finansminister Bosse Ringholm om SBAB SBAB, Statens bostadsfinansieringsaktiebolag är statens eget bolåneföretag. Syftet är att bidra till konkurrensen på den svenska bolånemarknaden. SBAB har mer än 200 000 privat- och företagskunder och en utlåning på närmare

  Inlämnad
  2001-03-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: taket för jackpot i V75

  taket för jackpot i V75

  Interpellation 2000/01:295 av Andersson, Sten (m)

  den 2 mars Interpellation 2000/01:295 av Sten Andersson m till finansminister Bosse Ringholm om taket för jackpot i V 75 Svensk travsport är i världstopp tack vare seriösa uppfödare, tålmodiga hästägare bara runt 5 av hästarna springer in årskostnaden, exklusive ränta och kapital och skickliga tränare med kompetent

  Inlämnad
  2001-03-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skatteregler för fåmansbolag

  skatteregler för fåmansbolag

  Interpellation 2000/01:281 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 22 februari Interpellation 2000/01:281 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om skatteregler för fåmansbolag De nu gällande reglerna 3:12-reglerna för beskattning av fåmansföretag medför en avsevärt högre beskattning av ägare till dessa än av ägare till andra bolag. En stor del av fåmansföretagets

  Inlämnad
  2001-02-22
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Momsutredningen

  Interpellation 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 mars Interpellation 2000/01:320 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om Momsutredningen Regeringen har tillsatt en utredning Fi 1999:03 som utifrån EU-direktiv det sjätte mervärdesskattedirektivet utreder hur Sverige ska utforma sin lagstiftning vad gäller mervärdesskatt. Utredningen behandlar

  Inlämnad
  2001-03-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • högskolornas tomma platser

  Interpellation 2000/01:296 av Larsson, Maria (kd)

  den 5 mars Interpellation 2000/01:296 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskolornas tomma platser Regeringen har satt målet att hälften av eleverna från varje årskull ska börja på högskolan före 25 års ålder. Av detta skäl har en kraftig utbyggnad av högskolan gjorts. Den största expansionen

  Inlämnad
  2001-03-06
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • aktivitetsgarantin

  Interpellation 2000/01:245 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 februari Interpellation 2000/01:245 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin Aktivitetsgarantin har nu varit i gång sedan den 1 augusti 2000. Då försöksperioden som föregick införande över hela landet var mycket kort, och knappast hann utvärderas, måste kanske regeringen

  Inlämnad
  2001-02-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • framtiden för IUC

  Interpellation 2000/01:213 av Larsson, Maria (kd)

  den 17 januari Interpellation 2000/01:213 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om framtiden för IUC Enligt beslut från Regeringskansliet strax före jul så får de IUC-bolag som fick sitt första UPA-uppdrag år 2000 förnyat uppdrag år 2001. Övriga IUC-bolag kommer inte att få förnyat uppdrag. En utredning/utvärdering

  Inlämnad
  2001-01-17
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • arbetstidsfrågan - om flexibel förläggning

  Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

  den 10 november Interpellation 2000/01:106 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan om flexibel förläggning Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning.

  Inlämnad
  2000-11-10
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • IUC:s fortsatta verksamhet

  Interpellation 2000/01:31 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 oktober Interpellation 2000/01:31 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om IUC:s fortsatta verksamhet Återigen står de 14 bolagen i det nationella IUC-nätverket industriellt utvecklingscentrum utan besked från regeringen om de får förnyat uppdrag eller inte i sitt arbete med att stötta små och medelstora

  Inlämnad
  2000-10-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • länsstyrelsens tillsynsverksamhet av miljöbalken

  Interpellation 2000/01:25 av Larsson, Maria (kd)

  den 5 oktober Interpellation 2000/01:25 av Maria Larsson kd till miljöminister Kjell Larsson om länsstyrelsens tillsynsverksamhet av miljöbalken Miljöbalken har åstadkommit nya aktiviteter hos företag runtom i Sverige. Skyldigheten att lämna in miljöredovisning åligger de företag som bedriver s.k. miljöfarlig verksamhet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • kritik mot tillväxtavtalen

  Interpellation 2000/01:8 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 september Interpellation 2000/01:8 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om kritik mot tillväxtavtalen År 1998 inbjöd regeringen svenska regioner att utarbeta regionala tillväxtavtal RTATillväxtavtalen syftar till effektivare samordning mellan politikområden som främjar tillväxt och sysselsättning.

  Inlämnad
  2000-09-20
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)

Filter

Valda filter