Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • de svältdrabbade i Guatemala

  Skriftlig fråga 2000/01:1680 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 september Fråga 2000/01:1680 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de svältdrabbade i Guatemala Livsmedelsförråden för hundratusentals människor som drabbats av torkan i Guatemala håller på att ta slut. FN varnar för att förråden är tomma om fyra veckor. Ca 366 000 människor bor i de områden

  Inlämnad
  2001-09-11
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • skydd för utländska kvinnor

  Skriftlig fråga 2000/01:1610 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 augusti Fråga 2000/01:1610 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om skydd för utländska kvinnor Mellan 5 000 och 7 000 kvinnor kommer till Sverige varje år för att leva med en man som bor här. Ca 300 av dem tvingas uppsöka en kvinnojour efter misshandel varje år. En ny lag började gälla den

  Inlämnad
  2001-08-23
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • sopavgift för ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2000/01:1524 av Larsson, Maria (kd)

  den 25 juli Fråga 2000/01:1524 av Maria Larsson kd till miljöminister Kjell Larsson om sopavgift för ideella organisationer Många ideella hjälporganisationer har som en stor och viktig del i sin verksamhet att samla in och återförsälja såväl föremål som kläder. Second hand-butikerna har blivit alltfler och fyller en

  Inlämnad
  2001-07-25
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • stambanan

  Skriftlig fråga 2000/01:1031 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 april Fråga 2000/01:1031 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om stambanan Antalet resenärer på svenska järnvägar har aldrig varit så stort som under 2000 och även godstrafiken ökade. Efterfrågan fortsätter att öka, både för gods- och persontrafik. I tidtabellen för andra halvåret 2001 har

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • åtgärder mot fetalt alkoholsyndrom

  Skriftlig fråga 2000/01:835 av Larsson, Maria (kd)

  den 6 mars Fråga 2000/01:835 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot fetalt alkoholsyndrom Enligt uppgift föds det varje år i Sverige mellan 100 och 200 barn med skador orsakade av moderns alkoholmissbruk under graviditeten. Ett mindre antal av dessa får diagnosen FAS fetalt alkoholsyndrom

  Inlämnad
  2001-03-06
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • studielån vid folkhögskolestudier

  Skriftlig fråga 2000/01:817 av Larsson, Maria (kd)

  den 28 februari Fråga 2000/01:817 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om studielån vid folkhögskolestudier Våra folkhögskolor erbjuder många kurser av yrkesförberedande karaktär och med god kvalitet. De ekonomiska förutsättningarna om man är 1620 år och vill studera på folkhögskola innebär att

  Inlämnad
  2001-02-28
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • deltidssjukskrivning vid studier

  Skriftlig fråga 2000/01:692 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 februari Fråga 2000/01:692 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingela Thalén om deltidssjukskrivning vid studier Om man väljer att studera är det viktigt att hålla sig frisk, och inte drabbas av en deltidssjukskrivning. Regelverket förmår inte se till denna grupps bästa. Vid en deltidssjukskrivning på exempelvis

  Inlämnad
  2001-02-14
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • statligt grundbidrag till ungdomsorganisationer

  Skriftlig fråga 2000/01:662 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 februari Fråga 2000/01:662 av Maria Larsson kd till statsrådet Britta Lejon om statligt grundbidrag till ungdomsorganisationer Ett och ett halvt år har gått sedan Ungdomsstyrelsen överlämnade rapporten Förslag till förändrade bidragsregler till regeringen. Tiden borde varit tillräcklig för att arbeta fram konkreta

  Inlämnad
  2001-02-09
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • myndigheters skyldighet att besvara brev från medborgare

  Skriftlig fråga 2000/01:435 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 december Fråga 2000/01:435 av Maria Larsson kd till statsrådet Britta Lejon om myndigheters skyldighet att besvara brev från medborgare När en myndighet skriver till en medborgare finns ofta angivet inom vilken tid svar ska skickas in. Skattemyndigheten kräver t.ex. ofta svar inom åtta dagar, vilket inte är

  Inlämnad
  2000-12-13
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • könsskillnader i pensionssystemet

  Skriftlig fråga 2000/01:261 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 november Fråga 2000/01:261 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingela Thalén om könsskillnader i pensionssystemet Det statliga pensionssystemet medger att makar överlåter pensionspoäng till varandra. Om en man överlåter pensionsrätt till sin hustru lägger staten beslag på en del av denna pensionsrätt med motivet

  Inlämnad
  2000-11-21
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • arbetslöshetsförsäkring för småföretagare

  Skriftlig fråga 2000/01:260 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 november Fråga 2000/01:260 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshetsförsäkring för småföretagare När regeringens proposition En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring kom på riksdagens bord saknades förslag om den problematik som finns för småföretagare vad beträffar

  Inlämnad
  2000-11-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • efter aktivtetsgarantin

  Skriftlig fråga 2000/01:150 av Larsson, Maria (kd)

  den 27 oktober Fråga 2000/01:150 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om efter aktivtetsgarantin Aktivitetsgarantin började användas i hela landet den 1 augusti 2000. Den riktar sig till personer som är eller riskerar att bli långtidsinskrivna på arbetsförmedlingen. Aktiviteten ska ske på heltid.

  Inlämnad
  2000-10-30
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • gemensam annonsplats för kvalificerade yrkesutbildningar

  Skriftlig fråga 2000/01:147 av Larsson, Maria (kd)

  den 27 oktober Fråga 2000/01:147 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om gemensam annonsplats för kvalificerade yrkesutbildningar Den tekniska utvecklingen tillsammans med en alltför ensidig satsning på teoretiska utbildningar har inneburit att brist på yrkesutbildad arbetskraft har uppstått.

  Inlämnad
  2000-10-30
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Filter

Valda filter