Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Liksom förra året har den statliga bolagssfären även 2004 fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Nya regler för detaljhandel med läkemedel (väckt enligt 3 kap. 13 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. kd, m, fp, c Nya regler för detaljhandel med läkemedel väckt enligt 3 kap. 13 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring, i enlighet med vad som anförs i motionen, av lydelsen 4 lagen 1996:1152 om handel

  Inlämnad
  2005-06-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4 2005/06:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården av och omsorgen om barn

  Inlämnad
  2005-05-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Nu gäller det jobben Att minska arbetslösheten är den främsta och allt annat överskuggande uppgiften för min regering. Målet är att Sverige

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

  Motion 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad. Regeringens proposition

  Inlämnad
  2005-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

  Motion 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att försäkringstjänster skall ingå i förbudet mot könsdiskriminering i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag. Riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet

  Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag

  Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005

  Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93

  Inlämnad
  2005-03-30
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den

  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter

  Motion 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undantaget från 3 kap. lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument omfatta samtliga

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stormkatastrofen i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 25 2 Inledning 26 3 Förslag till riksdagsbeslut 26 4 Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27 5 Få ut virket ur skogen 28 5.1 Använd militär överskottskapacitet 28 5.2 Ge dispenser för virkestransporter 29 5.3 Effektivitet i virkestransporterna på järnväg

  Inlämnad
  2005-01-25
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU23 2004/05:TU17 2005/06:FöU5 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m.

  Motion 2004/05:N9 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N9 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd, c med anledning av skr. 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionens avsnitt 5.1 anförs om att kartlägga företagens

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av Vattenfall AB

  Motion 2004/05:N7 av Eva Flyborg m.fl. (fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N7 av Eva Flyborg m.fl. fp, kd, c med anledning av framst. 2004/05:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av Vattenfall AB 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till klargörande och förtydligande av

  Inlämnad
  2004-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:NU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen

  Motion 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen 1 Sammanfattning Kristdemokraterna anser det mycket märkligt att regeringen i frågan om ändringar i minerallagen, som i allra högsta grad rör den privata äganderätten, väljer att göra upp med Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna

  Motion 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att räntebelägga juridiska personers avsättningar i periodiseringsfonder och att beskatta denna avsättning. Regeringens

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:31 Sänkt skatt för vissa livförsäkringar m.m.

  Motion 2004/05:Sk8 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk8 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:31 Sänkt skatt för vissa livförsäkringar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att jämställa svenska och utländska kapitalförsäkringar som uppfyller de kvalitativa

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:25 Slopad arvskatt och gåvoskatt

  Motion 2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:25 Slopad arvskatt och gåvoskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa arvskatten retroaktivt från den 20 september 2004. Regeringens proposition

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

  Motion 2004/05:A2 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A2 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:22 i avvaktan på Diskrimineringskommitténs slutbetänkande. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2004-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Fastighetsskatten

  Motion 2004/05:Sk470 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk470 av Per Landgren m.fl. kd Fastighetsskatten Sammanfattning Kristdemokraternas kritik mot fastighetsbeskattningen tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla skatter måste vara begripliga och rättvisa. Skatter måste kunna förstås och de måste vara legitima. Skattemoral handlar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter

Valda filter