Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

  Motion 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Inledning Propositionen tar upp sammanslagningen av Telia AB, som ägs av staten, med Telenor AS, som ägs av norska staten. I avtalet gäller att svenska staten skall, initialt, tilldelas

  Inlämnad
  1999-05-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting

  Motion 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Principiella utgångspunkter Det goda målet bakom det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner och landsting/regioner skall ha likvärdiga förutsättningar

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Svenska jordbrukets energiskatter Inom den europeiska unionen har vi en gemensam jordbrukspolitik. Syftet med den gemensamma politiken är att primärproduktionen/bönderna skall kunna

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall

  Motion 1998/99:Sk30 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk30 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Inledning Under många år har vi från Kristdemokraternas sida efterlyst införandet av en avfallsskatt. Efter att regeringen under lång tid förhalat frågan har nu en proposition om skatt på avfall

  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.

  Motion 1998/99:Fi13 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi13 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m. Placering i fonder blir en allt vanligare sparform. Det individuella pensionssparandet förväntas öka fondsparandet ytterligare. Därför är det

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision

  Motion 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Revision är en fråga om etik i första hand och teknik i andra hand. En effektiv internkontroll och revision är utomordentligt viktiga för den kommunala verksamheten. Det gäller såväl redovisningsrevision

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:48 Skattefrågor och investerarskydd

  Motion 1998/99:Sk21 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk21 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Skattefrågor och investerarskydd Ersättning för finansiella instrument Regeringen föreslår i propositionen att ersättning från investerarskyddet som avser finansiella instrument ska anses avyttrad och att reavinstbeskattning

  Inlämnad
  1999-03-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

  Motion 1998/99:K10 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K10 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Inledning Regeringen har i sin proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden lagt fram förslag angående bland annat

  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:KU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet

  Motion 1998/99:Sk17 av Helena Höij m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk17 av Helena Höij m.fl. kd med anledning av förs. 1998/99:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet I en rapport kallad Skattefel och skattefusk som Riksskatteverket överlämnade i anslutning till sin årsredovisning redovisas

  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m.

  Motion 1998/99:Sk16 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk16 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. Principiella utgångspunkter Regeringen presenterade i oktober 1997 en proposition om skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar prop

  Inlämnad
  1998-12-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta

  Motion 1998/99:Sk13 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk13 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta I propositionen föreslår regeringen ändrade regler för beskattningen av fordringar och skulder i utländsk valuta i företagssektorn. Motivet som anges för förändringarna

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja

  Motion 1998/99:Sk10 av Helena Höij m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk10 av Helena Höij m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja Regeringen föreslår i propositionen att en energiskatt införs på råtallolja som används för uppvärmning. Skatten skall motsvara den skatt som tas ut på eldningsolja. Skatten införs i ett försök att

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regeringskansliets anslag m.m.

  Motion 1998/99:K308 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K308 av Ingvar Svensson m.fl. kd Regeringskansliets anslag m.m. Anslagen för Regeringskansliet m.m. och presstöd I regeringens budgetproposition heter det: det är av central betydelse att Regeringskansliet kontinuerligt utvecklar sin verksamhet och anpassar organisationen till de mål

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Avgiften till Europeiska gemenskapen

  Motion 1998/99:Fi911 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi911 av Mats Odell m.fl. kd Avgiften till Europeiska gemenskapen Sverige, Tyskland, Nederländerna och Österrike är de länder som missgynnas mest av EU:s nuvarande system för medlemsavgifter. Enligt en rapport från EU-kommissionen uppgår Sveriges EU-avgift till 22,3 miljarder kronor

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsskuldräntor m.m.

  Motion 1998/99:Fi910 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi910 av Mats Odell m.fl. kd Statsskuldräntor m.m. Utgiftsområdet omfattar utgifter för räntor på statsskulden och oförutsedda utgifter. Från och med 1998 ingår även Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Kristdemokraterna föreslår en ökad

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteförvaltning och uppbörd

  Motion 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. kd Skatteförvaltning och uppbörd Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket. Kristdemokraterna gör bedömningen att dessa områden bör tilldelas större resurser än vad regeringen föreslår i sitt budgetförslag. Behovet av samverkan

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SkU1 1999/2000:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Stärkt grundlagsskydd för den kommunala beskattningsrätten

  Motion 1998/99:K225 av Maria Larsson och Lars Gustafsson (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K225 av Maria Larsson och Lars Gustafsson kd Stärkt grundlagsskydd för den kommunala beskattningsrätten Den kommunala självstyrelsens roll i Sverige kan inte överskattas. Kommunerna utgör demokratins basnivå. Här skolas många människor i ett demokratiskt arbets- och förhållningssätt en

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Allmänna bidrag till kommuner

  Motion 1998/99:Fi608 av Mats Odell m.fl. (kd, Kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi608 av Mats Odell m.fl. kd Allmänna bidrag till kommuner Kommunsektorn inför 2000- talet Kommunsektorns samlade resurser har under senare år skurits ner kraftigt med den socialdemokratiska regeringens politik. Till följd av successivt ökade allmänna egenavgifter sedan 1995 har kommunernas

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Motion 1998/99:Fi505 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi505 av Mats Odell m.fl. kd Samhällsekonomi och finansförvaltning Verksamheten inom utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning är inriktad på att planera, underlätta och kontrollera att statliga åtaganden sköts på ett så korrekt och effektivt sätt som möjligt. Verksamhetsområde

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter