Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

  Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevara folkbildningens särart. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten skall stödja folkbildningen på ett övergripande plan. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

  Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utvecklingsplanens inriktning och innehåll 5 4 Äldreomsorgen under elva år av sstyre 5 5 Kristdemokraternas kritik mot utvecklingsplanen 7 5.1 Utvecklingsområde 1: Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 7 5.1.1 Regeringens utfästelser

  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): 25 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m.

  Motion 2005/06:Sk12 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att ålägga vissa företag att föra personalliggare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förutsättningslöst utreda schablonbeskattning för vissa branscher. Propositionen I proposition 2005/06:169 Effektivare

  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning

  Motion 2005/06:Sk10 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag om hur inbetalningstiderna för mervärdesskatt skall kunna förlängas. Propositionen I föreliggande proposition 2005/06:174 föreslås en rad förändringar i mervärdesskattelagen

  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Glömda barns upprättelse

  Skriftlig fråga 2005/06:1338 av Larsson, Maria (kd)

  den 30 mars Fråga 2005/06:1338 av Maria Larsson kd till statsrådet Morgan Johansson s Glömda barns upprättelse Den 29 mars presenterade Socialstyrelsen sin utredning där man haft i uppdrag att finna svar på frågan om övergrepp och kränkningar förekommit vid institutioner inom den sociala barnavården. Det är en

  Inlämnad
  2006-03-30
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning

  Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning

  Betänkande 2005/06:NU11

  Regeringen har redovisat för riksdagen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. Denna strategi antogs av Europeiska rådet vid ett möte i Lissabon i mars 2000 och har som mål att EU till år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 106 minuter
  Beredning
  2006-01-24
  Justering
  2006-02-14
  Debatt
  2006-03-09
  Beslut
  2006-03-09
 • Kontroll av fosterhemsfamiljer

  Skriftlig fråga 2005/06:1154 av Larsson, Maria (kd)

  den 8 mars Fråga 2005/06:1154 av Maria Larsson kd till statsrådet Morgan Johansson s Kontroll av fosterhemsfamiljer Frivilligorganisationen Stulen Barndom har via möten, öppna brev och en nyligen lanserad hemsida försökt påtala brister inom socialtjänsten vilka rör barn som blivit fosterhemsplacerade. Dess medlemmar

  Inlämnad
  2006-03-08
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av redog. 2005/06:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens stöd till regional projektverksamhet

  Motion 2005/06:N18 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge den regionala projektverksamheten en tydligare inriktning mot hållbar tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom den regionala projektverksamheten skapa

  Inlämnad
  2006-03-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:NU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag

  Motion 2005/06:A1 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lämpliga åtgärder bör vidtas för att skapa likvärdig konkurrenssituation mellan Lernia och de övriga bemanningsföretagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn

  Inlämnad
  2006-02-20
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:AU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Gränsöverskridande vård

  Skriftlig fråga 2005/06:905 av Larsson, Maria (kd)

  den 1 februari Fråga 2005/06:905 av Maria Larsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Gränsöverskridande vård Intresset för att söka sjukvård och tandvård utomlands ökar. Förra året beviljade Försäkringskassan ersättning i 954 ärenden, mot 147 ärenden 2004. Enligt EG-rätten kräver betald vård i ett annat EU-land

  Inlämnad
  2006-02-01
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m.

  Motion 2005/06:Sk8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till trafikbeskattning som entydigt utgår från fordonens miljöpåverkande utsläpp. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning med likvärdiga skattevillkor för bensin- respektive

  Inlämnad
  2006-02-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Könskvotering till bolagsstyrelser

  Könskvotering till bolagsstyrelser

  Interpellation 2005/06:181 av Larsson, Maria (kd)

  den 2 januari Interpellation 2005/06:181 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Könskvotering till bolagsstyrelser Regeringen avser enligt uppgift att innan valet lägga fram ett förslag om tvingande könskvotering till bolagsstyrelser. I utformningen av den nya lagstiftningen verkar regeringen snegla på

  Inlämnad
  2006-01-02
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2005/06:49 Regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet

  Motion 2005/06:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett övergripande mål om att minska företagens administrativa regelbörda med minst 25 till år 2010. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att oftare utnyttja de möjligheter

  Inlämnad
  2006-01-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Migrationsverkets firande av avvisningar

  Skriftlig fråga 2005/06:702 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 december Fråga 2005/06:702 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg s Migrationsverkets firande av avvisningar I Dagens Nyheter den 20 december berättas om hur handläggare på Migrationsverket i Solna firat att en familj med en svårt sjuk pojke avvisats till Ryssland. Tidningen berättar också att

  Inlämnad
  2005-12-21
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Forum för småföretagarforskning

  Forum för småföretagarforskning

  Interpellation 2005/06:146 av Larsson, Maria (kd)

  den 29 november Interpellation 2005/06:146 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Forum för småföretagarforskning Forum för småföretagsforskning FSF har sedan starten 1994 byggt upp ett kraftfullt och väl fungerande nätverk mellan forskning om småföretag och entreprenörskap, policy-makers och

  Inlämnad
  2005-11-29
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Kriterier för sjukskrivning

  Skriftlig fråga 2005/06:433 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 november Fråga 2005/06:433 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson s Kriterier för sjukskrivning De höga sjukskrivningstalen har på senaste tiden varit oerhört debatterade. I samtalet mellan politiker, läkare, medier och försäkringsbolag är det emellertid av vikt att man erinrar sig den lilla människan,

  Inlämnad
  2005-11-22
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Momsbeläggning av den ideella sektorns hyreskostnader

  Skriftlig fråga 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 november Fråga 2005/06:432 av Maria Larsson kd till finansminister Pär Nuder s Momsbeläggning av den ideella sektorns hyreskostnader Vi har tidigare i riksdagen haft ett flertal diskussioner kring momsbeläggning av den ideella sektorn vid ett införande av EG:s momsdirektiv. Detta har lyckligtvis styrts undan.

  Inlämnad
  2005-11-22
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Brister i den palliativa vården

  Skriftlig fråga 2005/06:427 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 november Fråga 2005/06:427 av Maria Larsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Brister i den palliativa vården Enligt statistik från Svenska palliativregistret har var fjärde människa som avlider på sjukhus ingen person vid sin sida. Över huvud taget fanns stora brister just på sjukhusen vad gäller lindring

  Inlämnad
  2005-11-21
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:44 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun

  Motion 2005/06:Sk4 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta alla arvskiften kunna omfattas av skattereduktionen vid bortforslande av skog från stormdrabbade skogsområden. Regeringens proposition och Kristdemokraternas förslag I proposition 2005/06:44 föreslås en rad

  Inlämnad
  2005-11-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag m.m.

  Motion 2005/06:Sk2 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa kontantbegränsningsregeln i aktiebolagslagen retroaktivt från den 1 januari 1999 i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition I propositionen föreslås en rad förändringar i skattelagstiftningen. Förslagen är till större del följdändringar

  Inlämnad
  2005-11-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter