Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel

  Skriftlig fråga 2005/06:2070 av Larsson, Maria (kd)

  den 28 augusti Fråga 2005/06:2070 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel I år har vi fått en ny livsmedelslag som är utformad efter gemensamma EU-bestämmelser. Syftet med lagen är att säkerställa en god
  Inlämnad
  2006-08-28
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Lag mot åldersdiskriminering

  Skriftlig fråga 2005/06:1939 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 juli Fråga 2005/06:1939 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Lag mot åldersdiskriminering Många europeiska länder har lagstiftat mot ålderdiskriminering. EU uppmanade år 2000 alla medlemsländer att sådan lagstiftning skulle vara införd senast 2006. Nu är det endast ett halvår kvar till 2007 och
  Inlämnad
  2006-07-21
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Åldersdiskriminering vid statliga myndigheter

  Skriftlig fråga 2005/06:1938 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 juli Fråga 2005/06:1938 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Åldersdiskriminering vid statliga myndigheter Skatteverket söker efter personer som ska gå en intern utbildning. Ett av kraven är att de sökande ännu inte fyllt 45 år. Skatteverket bidrar därmed till myten att äldre är sämre på arbetsmarknaden.
  Inlämnad
  2006-07-21
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • Nya skatteregler för ideella sektorn

  Skriftlig fråga 2005/06:1826 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 juni Fråga 2005/06:1826 av Maria Larsson kd till finansminister Pär Nuder s Nya skatteregler för ideella sektorn Idrottsskattekommittén tillsattes för att se över nya skatteregler för idrotten. Trots att utredningens uppdrag enbart har avsett idrotten har man även lagt förslag om att vissa förändringar ska
  Inlämnad
  2006-06-14
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Miljövänlig el med vindkraft

  Miljövänlig el med vindkraft

  Betänkande 2005/06:NU21

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  42, 1 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-13
  Beslut
  2006-06-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Valfrihet inom barnomsorgen

  Valfrihet inom barnomsorgen

  Interpellation 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd)

  den 19 maj Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Valfrihet inom barnomsorgen I dag finns flera frivilligorganisationer vars ambition och huvudsyfte är att skapa mer tid tillsammans för föräldrar och barn. Hemmaföräldrar, HARO, Barnens Rätt Till Föräldrars Tid, är bara några
  Inlämnad
  2006-05-19
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Kriterier för bidrag till jämställdhetsorganisationer

  Skriftlig fråga 2005/06:1770 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 juni Fråga 2005/06:1770 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Kriterier för bidrag till jämställdhetsorganisationer Vid ett tidigare tillfälle har jag frågat statsrådet varför män exkluderas från medlemskap i organisationer vars ambition är att öka jämställdheten i samhället. Utifrån det svar
  Inlämnad
  2006-06-07
  Besvarare
  Jens Orback (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Datum
  2006-06-01
 • med anledning av skr. 2005/06:120 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  1 Inledning Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden arbetat målmedvetet för att genomlysa och föreslå förbättringar av regeringens ägarförvaltning. Även om Socialdemokraterna tillsammans med sina kamrater i vänsterkartellen röstat nej till våra förslag i riksdagens kammare, kan vi konstatera att flera av
  Inlämnad
  2006-05-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2006/07:NU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ändrade kriterier för bidrag

  Skriftlig fråga 2005/06:1640 av Larsson, Maria (kd)

  den 17 maj Fråga 2005/06:1640 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Ändrade kriterier för bidrag I år nekades organisationen Haro, för första gången på 18 år, bidrag från Delegationen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Anledningen var att kriterierna för att få bidrag hade förändrats.
  Inlämnad
  2006-05-17
  Besvarare
  Jens Orback (S)
 • med anledning av skr. 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

  Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva, utveckla och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården och omsorgen av barn och äldre, utbildningen av de unga samt den samhällsnyttiga servicen till medborgarna. Enligt regeringens skrivelse har läget för landets
  Inlämnad
  2006-05-04
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  1 Sammanfattning 1.1 Konjunkturuppgång mot orolig bakgrund Ett folkmord pågår i Darfurprovinsen i Sudan. Terrorattacker gränsande till inbördeskrig plågar dagligen människorna i Irak. Flodvågen i Sydostasien vid jultid 2004 och osedvanligt våldsamma orkaner i Karibiska sjön har dränkt eller sopat med sig allt i sin väg.
  Inlämnad
  2006-05-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Resurstillskotten till äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2005/06:1497 av Larsson, Maria (kd)

  den 27 april Fråga 2005/06:1497 av Maria Larsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Resurstillskotten till äldreomsorgen Socialdemokraterna har deklarerat att äldrepolitiken ska spela en framträdande roll i deras valrörelse. Under den senaste socialdemokratiska partikongressen utlovades 10 miljarder kronor till
  Inlämnad
  2006-04-27
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

  Motion 2005/06:Sk24 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att införa skatt på flygresor i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition I proposition 2005/06:190 föreslår regeringen att en flygskatt införs i Sverige. Den föreslås uppgå till 94 kronor och 188 kronor per resande till en destination
  Inlämnad
  2006-04-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat

  Motion 2005/06:N29 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda ett differentierat certifikatssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utdelningen av elcertifikat också skall gälla småskalig vattenkraftsproduktion. Regeringens
  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:NU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

  Motion 2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett långsiktigt program för investeringar i partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för att tidigarelägga och effektivisera infrastrukturinvesteringar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU34 2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken

  Motion 2005/06:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  1 Sammanfattning Utgångspunkten för den kristdemokratiska jämställdhetspolitiken är alla människors absoluta och okränkbara värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga. Det är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjlighet att förverkliga sina rättigheter,
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2005/06:AU11 2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av framst. 2005/06:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga bolags årsredovisningar

  Motion 2005/06:N26 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör begära att de statliga bolagen i sina årsredovisningar tydligt och med hög kvalitet skall redogöra för bolagens samhällsuppdrag och hur de utförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2006/07:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

  Motion 2005/06:N21 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att inrätta ett energiutvecklingsråd i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till fördelning av forskningsresurser inom energiområdet och begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i enlighet med vad
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:NU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser

  Motion 2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den koldioxidbaserade fordonsskatten skall utvidgas till att gälla fler personbilar av äldre modell. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som möjliggör nedsättning
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter