Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • tillverkningsindustrins flytt från Sverige

  Skriftlig fråga 2004/05:1096 av Larsson, Maria (kd)

  den 1 mars Fråga 2004/05:1096 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om tillverkningsindustrins flytt från Sverige Omkring 50 000 jobb har, genom utflyttning av tillverkningsföretags verksamhet, försvunnit från Sverige de senaste fem åren. Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland

  Inlämnad
  2005-03-01
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • annonsering på polisbilar

  Skriftlig fråga 2004/05:1068 av Larsson, Maria (kd)

  den 24 februari Fråga 2004/05:1068 av Maria Larsson kd till statsrådet Sven-Erik Österberg om annonsering på polisbilar Kan Kristdemokraterna annonsera på polisbilar I Stockholmsområdet kan man se polisbilar skyltade med www.blaljus.nu vilket är en sajt för Polisförbundets avdelning i Stockholms län. Polisbilen är

  Inlämnad
  2005-02-24
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • asylsökandes möjlighet att arbeta i väntan på avvisning

  Skriftlig fråga 2004/05:1059 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 februari Fråga 2004/05:1059 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökandes möjlighet att arbeta i väntan på avvisning Sedan några år tillbaka är det möjligt för asylsökande att kunna förvärvsarbeta i Sverige under tiden som asylansökan behandlas. Tiden för behandling av ansökan kan i många

  Inlämnad
  2005-02-23
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter

  Motion 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undantaget från 3 kap. lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument omfatta samtliga

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stormkatastrofen i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 25 2 Inledning 26 3 Förslag till riksdagsbeslut 26 4 Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27 5 Få ut virket ur skogen 28 5.1 Använd militär överskottskapacitet 28 5.2 Ge dispenser för virkestransporter 29 5.3 Effektivitet i virkestransporterna på järnväg

  Inlämnad
  2005-01-25
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU23 2004/05:TU17 2005/06:FöU5 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m.

  Motion 2004/05:N9 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N9 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd, c med anledning av skr. 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionens avsnitt 5.1 anförs om att kartlägga företagens

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • krav på stormdrabbade skogsägare

  Skriftlig fråga 2004/05:727 av Larsson, Maria (kd)

  den 17 januari Fråga 2004/05:727 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om krav på stormdrabbade skogsägare Skogsstyrelsen har i en PM till länsjägmästarna beskrivit de byråkratiska regler som de stormdrabbade skogsägarna nu måste följa när de ska ta hand om sina nedblåsta träd. Skogsägaren måste ansöka

  Inlämnad
  2005-01-17
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • sjuklöneansvaret i Gnosjöregionen

  Interpellation 2004/05:257 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 december Interpellation 2004/05:257 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om sjuklöneansvaret i Gnosjöregionen Från den 1 januari 2005 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat om att införa ett medfinansieringsansvar för arbetsgivarna vid arbetstagares sjukfrånvaro. Detta

  Inlämnad
  2004-12-13
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2004/05:NU3

  Riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet energi. Riksdagen godkänner regeringens förslag om fortsatt stöd till solvärme under åren 2005-2007. Vidare säger riksdagen ja till regeringens förslag till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2005-2007, inklusive

  Behandlade dokument
  61
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  30 
  Anföranden och repliker
  24, 100 minuter
  Justering
  2004-11-25
  Debatt
  2004-12-09
  Beslut
  2004-12-15
 • TV-avgift för äldre på äldreboende

  Skriftlig fråga 2004/05:533 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 december Fråga 2004/05:533 av Maria Larsson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om TV-avgift för äldre på äldreboende Radiotjänst har valt att skicka räkningar till varje boende på ett äldreboende i Skillingaryd, trots att man där har betalt grupp-TV-avgift för vårdinrättning. Det innebär att

  Inlämnad
  2004-12-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin

  Skriftlig fråga 2004/05:532 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 december Fråga 2004/05:532 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin Fungerande infrastruktur är nödvändig för ett vitalt näringsliv. Regeringen har beslutat satsa ett antal miljoner på att bygga ut väg 45 mellan Trollhättan och Göteborg för att rädda

  Inlämnad
  2004-12-07
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statliga företag

  Statliga företag

  Betänkande 2004/05:NU4

  Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  27, 82 minuter
  Justering
  2004-11-09
  Debatt
  2004-11-25
  Beslut
  2004-12-01
 • äldre som resurs för företagande

  Interpellation 2004/05:180 av Larsson, Maria (kd)

  den 19 november Interpellation 2004/05:180 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om äldre som resurs för företagande När den stora fyrtiotalistgenerationen tänker träda tillbaka tappar näringslivet väldigt mycket kompetens. Enligt undersökningar som gjorts vill dock många vara kvar i arbetslivet på

  Inlämnad
  2004-11-19
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt

  Remissdebatt

 • med anledning av framst. 2004/05:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av Vattenfall AB

  Motion 2004/05:N7 av Eva Flyborg m.fl. (fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N7 av Eva Flyborg m.fl. fp, kd, c med anledning av framst. 2004/05:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av Vattenfall AB 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till klargörande och förtydligande av

  Inlämnad
  2004-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:NU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen

  Motion 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen 1 Sammanfattning Kristdemokraterna anser det mycket märkligt att regeringen i frågan om ändringar i minerallagen, som i allra högsta grad rör den privata äganderätten, väljer att göra upp med Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna

  Motion 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att räntebelägga juridiska personers avsättningar i periodiseringsfonder och att beskatta denna avsättning. Regeringens

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reformeringen av tingsrättsorganisationen

  Reformeringen av tingsrättsorganisationen

  Betänkande 2004/05:JUU6

  Regeringen inledde för några år sedan en omfattande reformering av domstolsväsendet. I en skrivelse samt i årets budgetproposition redogör regeringen för det pågående och planerade arbetet med att förändra tingsrätternas yttre organisation. Detta är en fråga som regeringen i stor utsträckning själv kan besluta om. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  75, 21 minuter
  Justering
  2004-10-28
  Debatt
  2004-11-10
  Beslut
  2004-11-10
 • med anledning av prop. 2004/05:31 Sänkt skatt för vissa livförsäkringar m.m.

  Motion 2004/05:Sk8 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk8 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:31 Sänkt skatt för vissa livförsäkringar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att jämställa svenska och utländska kapitalförsäkringar som uppfyller de kvalitativa

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:25 Slopad arvskatt och gåvoskatt

  Motion 2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:25 Slopad arvskatt och gåvoskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa arvskatten retroaktivt från den 20 september 2004. Regeringens proposition

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter