Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • förmånsrätt

  Skriftlig fråga 2004/05:2187 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 september Fråga 2004/05:2187 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om förmånsrätt Institutet för tillväxtpolitiska studier har under våren 2005 låtit Sifo genomföra en omfattande undersökning av inte mindre än 3 000 små- och medelstora företag. Frågorna man har ställt till företagsledningarna

  Inlämnad
  2005-09-12
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • besöksvisum

  Skriftlig fråga 2004/05:1755 av Larsson, Maria (kd)

  den 31 maj Fråga 2004/05:1755 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om besöksvisum I dag gäller Schengenavtalets regler för besöksvisum i Sverige. Den som söker besöksvisum måste bland annat ha pengar för uppehället och hemresan, en medicinsk reseförsäkring, en inbjudan från en referensperson samt ett

  Inlämnad
  2005-05-31
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • biometriska passfoton

  Skriftlig fråga 2004/05:1369 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 april Fråga 2004/05:1369 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om biometriska passfoton Regeringen beslutade den 16 oktober 2003 att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förbereda ett eventuellt införande av biometrisk information i pass och andra resehandlingar. RPS redovisade uppdraget i

  Inlämnad
  2005-04-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • tillverkningsindustrins flytt från Sverige

  Skriftlig fråga 2004/05:1096 av Larsson, Maria (kd)

  den 1 mars Fråga 2004/05:1096 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om tillverkningsindustrins flytt från Sverige Omkring 50 000 jobb har, genom utflyttning av tillverkningsföretags verksamhet, försvunnit från Sverige de senaste fem åren. Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland

  Inlämnad
  2005-03-01
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • annonsering på polisbilar

  Skriftlig fråga 2004/05:1068 av Larsson, Maria (kd)

  den 24 februari Fråga 2004/05:1068 av Maria Larsson kd till statsrådet Sven-Erik Österberg om annonsering på polisbilar Kan Kristdemokraterna annonsera på polisbilar I Stockholmsområdet kan man se polisbilar skyltade med www.blaljus.nu vilket är en sajt för Polisförbundets avdelning i Stockholms län. Polisbilen är

  Inlämnad
  2005-02-24
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • asylsökandes möjlighet att arbeta i väntan på avvisning

  Skriftlig fråga 2004/05:1059 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 februari Fråga 2004/05:1059 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökandes möjlighet att arbeta i väntan på avvisning Sedan några år tillbaka är det möjligt för asylsökande att kunna förvärvsarbeta i Sverige under tiden som asylansökan behandlas. Tiden för behandling av ansökan kan i många

  Inlämnad
  2005-02-23
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • krav på stormdrabbade skogsägare

  Skriftlig fråga 2004/05:727 av Larsson, Maria (kd)

  den 17 januari Fråga 2004/05:727 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om krav på stormdrabbade skogsägare Skogsstyrelsen har i en PM till länsjägmästarna beskrivit de byråkratiska regler som de stormdrabbade skogsägarna nu måste följa när de ska ta hand om sina nedblåsta träd. Skogsägaren måste ansöka

  Inlämnad
  2005-01-17
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • TV-avgift för äldre på äldreboende

  Skriftlig fråga 2004/05:533 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 december Fråga 2004/05:533 av Maria Larsson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om TV-avgift för äldre på äldreboende Radiotjänst har valt att skicka räkningar till varje boende på ett äldreboende i Skillingaryd, trots att man där har betalt grupp-TV-avgift för vårdinrättning. Det innebär att

  Inlämnad
  2004-12-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin

  Skriftlig fråga 2004/05:532 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 december Fråga 2004/05:532 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin Fungerande infrastruktur är nödvändig för ett vitalt näringsliv. Regeringen har beslutat satsa ett antal miljoner på att bygga ut väg 45 mellan Trollhättan och Göteborg för att rädda

  Inlämnad
  2004-12-07
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • utbildningskrav på zooaffärsägare

  Skriftlig fråga 2001/02:1619 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 september Fråga 2001/02:1619 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildningskrav på zooaffärsägare Enligt Jordbruksverkets föreskrifter, SJV Fs1999:110, om sällskapsdjur föreligger ett strikt krav på utbildning för alla som yrkesmässigt driver handel med sällskapsdjur. Det innebär

  Inlämnad
  2002-09-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • gymnasieskola utan högskolebehörighet

  Skriftlig fråga 2001/02:1532 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 augusti Fråga 2001/02:1532 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieskola utan högskolebehörighet År 2001 lämnade 23 av eleverna gymnasieskolan utan att ha uppnått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att erhålla högskolebehörighet. Jag anser att alla elevers begåvning ska

  Inlämnad
  2002-08-20
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • specialpedagogik och handikappkunskap

  Skriftlig fråga 2001/02:1455 av Larsson, Maria (kd)

  den 30 juli Fråga 2001/02:1455 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om specialpedagogik och handikappkunskap I dag går flertalet skolungdomar med ett funktionshinder i den vanliga skolan på hemorten. I Barnombudsmannens rapport till regeringen kan man utläsa att ökade lärarkunskaper om funktionshindrades

  Inlämnad
  2002-07-30
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • beslagtaget gods

  Skriftlig fråga 2001/02:1368 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 juni Fråga 2001/02:1368 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om beslagtaget gods Gods som har ett tydligt samband med en brottslig handling kan i dag beslagtas av polisen. Polisen har också skyldighet att lämna tillbaka gods som inte varit föremål för brott. Med exemplet nedan vill jag dock

  Inlämnad
  2002-06-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • flyktingar från Kosovo

  Skriftlig fråga 2001/02:1270 av Larsson, Maria (kd)

  den 31 maj Fråga 2001/02:1270 av Maria Larsson kd till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Kosovo När Sverige under 1999 handplockade flyktingar från Kosovo prioriterades de med vårdbehov och de med traumatiska upplevelser. När dessa flyktingar sedermera skulle återsändas till Kosovo startade en debatt. Återsändandet

  Inlämnad
  2002-05-31
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • underkända jämställdhetsplaner

  Skriftlig fråga 2001/02:1224 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1224 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om underkända jämställdhetsplaner FN har riktat kritik mot Sverige för att det finns så få kvinnor på ledande poster och att det fortfarande finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Regeringen har gång på gång kritiserat

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • överlikviditetsbeskattning i företag

  Skriftlig fråga 2001/02:1192 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1192 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om överlikviditetsbeskattning i företag Tillgångar som innehas i kapitalplaceringssyfte ska tas upp till beskattning även om de ägs av ett företag, om de ej kan anses tillhöra näringsverksamheten. Detta framgår av lagrummet 3 SFL samt

  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor

  Skriftlig fråga 2001/02:931 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 mars Fråga 2001/02:931 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • sjukförsäkringen

  Skriftlig fråga 2001/02:915 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 mars Fråga 2001/02:915 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingela Thalén om sjukförsäkringen Dagens sjukförsäkringssystem innebär att man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning. Problematiken med dessa fasta steg aktualiseras då och då genom människor som hamnar i kläm. En människas

  Inlämnad
  2002-03-18
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • Samhall AB

  Skriftlig fråga 2001/02:914 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 mars Fråga 2001/02:914 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Samhall AB Samhall AB är ett statligt företag vars syfte är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp. För merkostnader ska man få ersättning från staten. Från många håll kommer nu kritik mot

  Inlämnad
  2002-03-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • infrastruktursatsningar i Gislaved

  Skriftlig fråga 2001/02:873 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 mars Fråga 2001/02:873 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Gislaved Turerna kring Continentals nedläggning av däckfabriken i Gislaved har varit många. Beslutet om nedläggning är nu ett faktum. Det medför självfallet en stor oro för var och en av de 700 som nu

  Inlämnad
  2002-03-11
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter