Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • förmånsrätt

  Skriftlig fråga 2004/05:2187 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 september Fråga 2004/05:2187 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om förmånsrätt Institutet för tillväxtpolitiska studier har under våren 2005 låtit Sifo genomföra en omfattande undersökning av inte mindre än 3 000 små- och medelstora företag. Frågorna man har ställt till företagsledningarna
  Inlämnad
  2005-09-12
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Liksom förra året har den statliga bolagssfären även 2004 fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,
  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: regeringens stöd till ROKS

  regeringens stöd till ROKS

  Interpellation 2004/05:648 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:648 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback om regeringens stöd till ROKS Sveriges Television har i två program, Dokument inifrån den 15 och den 22 maj, skildrat hur den radikala feminism som förespråkas av ledarna för Riksorganisationen för kvinnojourer ROKS har blivit den
  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: konfirmationsundervisning som elevens val

  konfirmationsundervisning som elevens val

  Interpellation 2004/05:602 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 maj Interpellation 2004/05:602 av Maria Larsson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om konfirmationsundervisning som elevens val Flera skolor erbjuder i dag eleverna konfirmationsundervisning i samarbete med Svenska kyrkan som elevens val. Skolverket har ett flertal gånger påpekat att de anser att konfirmationsundervisning
  Inlämnad
  2005-05-18
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Nya regler för detaljhandel med läkemedel (väckt enligt 3 kap. 13 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. kd, m, fp, c Nya regler för detaljhandel med läkemedel väckt enligt 3 kap. 13 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring, i enlighet med vad som anförs i motionen, av lydelsen 4 lagen 1996:1152 om handel
  Inlämnad
  2005-06-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4 2005/06:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • besöksvisum

  Skriftlig fråga 2004/05:1755 av Larsson, Maria (kd)

  den 31 maj Fråga 2004/05:1755 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om besöksvisum I dag gäller Schengenavtalets regler för besöksvisum i Sverige. Den som söker besöksvisum måste bland annat ha pengar för uppehället och hemresan, en medicinsk reseförsäkring, en inbjudan från en referensperson samt ett
  Inlämnad
  2005-05-31
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av EG-direktiv rörande el- och gasmarknaderna, m.m.

  Genomförande av EG-direktiv rörande el- och gasmarknaderna, m.m.

  Betänkande 2004/05:NU14

  Riksdagen sade ja till regeringens och näringsutskottets förslag till ny naturgaslag och till ändringar i ellagen. Ändringarna krävs för att genomföra EU:s nya el- och gasmarknadsdirektiv. Beslutet innebär bland annat följande. Ett krav ställs på elleverantörerna att ange elens ursprung. En ny regel
  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  30 
  Anföranden och repliker
  27, 62 minuter
  Justering
  2005-05-12
  Debatt
  2005-05-25
  Beslut
  2005-05-25
 • med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården av och omsorgen om barn
  Inlämnad
  2005-05-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Nu gäller det jobben Att minska arbetslösheten är den främsta och allt annat överskuggande uppgiften för min regering. Målet är att Sverige
  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

  Motion 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad. Regeringens proposition
  Inlämnad
  2005-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

  Motion 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att försäkringstjänster skall ingå i förbudet mot könsdiskriminering i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag. Riksdagen
  Inlämnad
  2005-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Telia Soneras investeringar i Ryssland

  Telia Soneras investeringar i Ryssland

  Interpellation 2004/05:446 av Larsson, Maria (kd)

  den 8 mars Interpellation 2004/05:446 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om Telia Soneras investeringar i Ryssland Medierna har i dagarna granskat hur statligt ägda företag dragit ned sin verksamhet i Sverige, och i stället gjort omfattande investeringar i utländska bolag. Denna utveckling väcker
  Inlämnad
  2005-03-08
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: IUC och UPA-uppdraget

  IUC och UPA-uppdraget

  Interpellation 2004/05:398 av Larsson, Maria (kd)

  den 17 februari Interpellation 2004/05:398 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om IUC och UPA-uppdraget IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att i första hand stödja små företags utveckling. Det så kallade UPA-uppdraget, det vill säga uppsökande verksamhet,
  Inlämnad
  2005-02-17
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet

  Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så
  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: stopplagens konsekvenser

  stopplagens konsekvenser

  Interpellation 2004/05:429 av Larsson, Maria (kd)

  den 28 februari Interpellation 2004/05:429 av Maria Larsson kd till statsrådet Ylva Johansson om stopplagens konsekvenser Enligt regeringens senaste besked kan en proposition om stopplagen, som stoppar privata entreprenörer med vinstintresse från att driva sjukhus, föreläggas riksdagen i slutet av mars. Det är fortfarande
  Inlämnad
  2005-02-28
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • biometriska passfoton

  Skriftlig fråga 2004/05:1369 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 april Fråga 2004/05:1369 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om biometriska passfoton Regeringen beslutade den 16 oktober 2003 att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förbereda ett eventuellt införande av biometrisk information i pass och andra resehandlingar. RPS redovisade uppdraget i
  Inlämnad
  2005-04-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag

  Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga
  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005

  Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93
  Inlämnad
  2005-03-30
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den
  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sexualbrotten

  Sexualbrotten

  Betänkande 2004/05:JUU16

  Fler gärningar kommer att bedömas som våldtäkt. Det är ett av förslagen i regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning som riksdagen sade ja till. Den nya lagen ska ännu mer än tidigare förstärka varje människas rätt till absolut personlig och sexuell integritet. Den tydliggör också ännu mer
  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  64, 1 minuter
  Justering
  2005-02-15
  Debatt
  2005-03-02
  Beslut
  2005-03-02

Filter

Valda filter