Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv

  Skriftlig fråga 2003/04:1310 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 juni Fråga 2003/04:1310 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv Europeiska kommissionen har nyligen presenterat en rapport med förslag till ändringar i det så kallade cirkulationsdirektivet 92/12/EEGDet är en undantagsbestämmelse i detta direktiv

  Inlämnad
  2004-06-04
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kraftvärmens förutsättningar

  kraftvärmens förutsättningar

  Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit

  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • momsfordringar

  Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 maj Fråga 2003/04:1241 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald. Inte mindre än

  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • såddfinansiering

  Skriftlig fråga 2003/04:1211 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1211 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om såddfinansiering Det råder en akut brist på riskkapital i vårt land. Det behövs både statliga satsningar som privat riskkapital. Vad beträffar statliga satsningar kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillföra

  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • rollen som generaldirektör

  Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar

  Skriftlig fråga 2003/04:1176 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1176 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar Riksrevisionen har nyligen riktat kritik mot det sätt på vilket SJ AB och affärsverket Statens järnvägar ASJ har hanterat riksdagens beslut om kapitaltillskott etcetera.

  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • förtroendet för statliga bolag

  Skriftlig fråga 2003/04:1177 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1177 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om förtroendet för statliga bolag Förtroendekommissionen presenterade nyligen sitt betänkande. Där konstaterades att förtroendet för de statliga företagens ledningar är lågt. Endast politiker och börsmäklare ligger ännu sämre till.

  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: barnomsorgen

  barnomsorgen

  Interpellation 2003/04:388 av Oscarsson, Mikael (kd)

  den 26 mars Interpellation 2003/04:388 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorgen Sverige var ett var de första länder som ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Därmed har vi åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land.Så skriver Lena

  Inlämnad
  2004-03-26
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tingsrätternas framtida organisation

  tingsrätternas framtida organisation

  Interpellation 2003/04:332 av Hägg, Carina (s)

  den 9 mars Interpellation 2003/04:332 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas framtida organisation Människor ska i ett välfärdssamhälle känna trygghet vid till exempel sjukdom och arbetslöshet. Men det gäller också trygghet mot brott. Vid riksdagens partiledardebatt den 21 januari

  Inlämnad
  2004-03-09
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: avtal med IUC-bolagen

  avtal med IUC-bolagen

  Interpellation 2003/04:345 av Lundgren, Kerstin (c)

  den 11 mars Interpellation 2003/04:345 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om avtal med IUC-bolagen Sedan 1997 har regeringen givit uppdrag till landets industriella utvecklingscentra att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Det unika med dessa centra är att där

  Inlämnad
  2004-03-11
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: småföretagen och jobben

  småföretagen och jobben

  Interpellation 2003/04:338 av Larsson, Maria (kd)

  den 10 mars Interpellation 2003/04:338 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut att

  Inlämnad
  2004-03-10
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • kvinnligt företagande

  Skriftlig fråga 2003/04:919 av Larsson, Maria (kd)

  den 16 mars Fråga 2003/04:919 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnligt företagande Det är sedan länge känt att det är svårare för en kvinna än för en man att starta och driva företag. Frågan har aktualiserats i en undersökning som gjorts av ekonomie doktor Eva Javefors Grauers vid ekonomiska

  Inlämnad
  2004-03-16
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • nätnyttomodellen

  Skriftlig fråga 2003/04:874 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 mars Fråga 2003/04:874 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om nätnyttomodellen En trygg och säker elförsörjning är en nödvändighet för hela det svenska samhället och för dess tillväxtmöjligheter. Näringsutskottet höll som bekant nyligen en hearing på detta tema då vi funnit det angeläget att

  Inlämnad
  2004-03-09
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • småföretagen och jobben

  Interpellation 2003/04:321 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 februari Interpellation 2003/04:321 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut

  Inlämnad
  2004-02-26
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • moms på ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:812 av Larsson, Maria (kd)

  den 24 februari Fråga 2003/04:812 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta

  Inlämnad
  2004-02-24
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • moms på ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:805 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 februari Fråga 2003/04:805 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna en proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta

  Inlämnad
  2004-02-20
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • etik- och tillväxtsamtal

  Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt

  Inlämnad
  2004-02-13
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • vårdnadsfrågan vid sexuella övergrepp mot barn

  Skriftlig fråga 2003/04:680 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 februari Fråga 2003/04:680 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om vårdnadsfrågan vid sexuella övergrepp mot barn Enligt svensk lagstiftning ska vårdnaden om ett barn anförtros åt en av föräldrarna ensam endast när det framkommer särskilda omständigheter som talar emot gemensam vårdnad eller

  Inlämnad
  2004-02-04
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: fortsatt verksamhet för IUC

  fortsatt verksamhet för IUC

  Interpellation 2003/04:226 av Lundgren, Kerstin (c)

  den 13 januari Interpellation 2003/04:226 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om fortsatt verksamhet för IUC Landets industriella utvecklingscentra IUC har som en försöksverksamhet sedan 1997 haft regeringens uppdrag att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Den särskilda

  Inlämnad
  2004-01-13
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vin & Sprits marknadsföring

  Vin & Sprits marknadsföring

  Interpellation 2003/04:216 av Billström, Tobias (m)

  den 30 december Interpellation 2003/04:216 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om Vin Sprits marknadsföring Näringsministern skrev tisdagen den 16 december en artikel i Dagens Nyheter som bland annat tog upp frågan om statliga Vin Sprits marknadsföring och försäljning. I artikeln skriver näringsministern

  Inlämnad
  2003-12-30
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)

Filter

Valda filter