Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv

  Skriftlig fråga 2003/04:1310 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 juni Fråga 2003/04:1310 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv Europeiska kommissionen har nyligen presenterat en rapport med förslag till ändringar i det så kallade cirkulationsdirektivet 92/12/EEGDet är en undantagsbestämmelse i detta direktiv
  Inlämnad
  2004-06-04
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • momsfordringar

  Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 maj Fråga 2003/04:1241 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald. Inte mindre än
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • såddfinansiering

  Skriftlig fråga 2003/04:1211 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1211 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om såddfinansiering Det råder en akut brist på riskkapital i vårt land. Det behövs både statliga satsningar som privat riskkapital. Vad beträffar statliga satsningar kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillföra
  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • rollen som generaldirektör

  Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han
  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar

  Skriftlig fråga 2003/04:1176 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1176 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar Riksrevisionen har nyligen riktat kritik mot det sätt på vilket SJ AB och affärsverket Statens järnvägar ASJ har hanterat riksdagens beslut om kapitaltillskott etcetera.
  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • förtroendet för statliga bolag

  Skriftlig fråga 2003/04:1177 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1177 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om förtroendet för statliga bolag Förtroendekommissionen presenterade nyligen sitt betänkande. Där konstaterades att förtroendet för de statliga företagens ledningar är lågt. Endast politiker och börsmäklare ligger ännu sämre till.
  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • kvinnligt företagande

  Skriftlig fråga 2003/04:919 av Larsson, Maria (kd)

  den 16 mars Fråga 2003/04:919 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnligt företagande Det är sedan länge känt att det är svårare för en kvinna än för en man att starta och driva företag. Frågan har aktualiserats i en undersökning som gjorts av ekonomie doktor Eva Javefors Grauers vid ekonomiska
  Inlämnad
  2004-03-16
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • nätnyttomodellen

  Skriftlig fråga 2003/04:874 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 mars Fråga 2003/04:874 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om nätnyttomodellen En trygg och säker elförsörjning är en nödvändighet för hela det svenska samhället och för dess tillväxtmöjligheter. Näringsutskottet höll som bekant nyligen en hearing på detta tema då vi funnit det angeläget att
  Inlämnad
  2004-03-09
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • moms på ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:812 av Larsson, Maria (kd)

  den 24 februari Fråga 2003/04:812 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta
  Inlämnad
  2004-02-24
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • moms på ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:805 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 februari Fråga 2003/04:805 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna en proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta
  Inlämnad
  2004-02-20
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • etik- och tillväxtsamtal

  Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt
  Inlämnad
  2004-02-13
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • vårdnadsfrågan vid sexuella övergrepp mot barn

  Skriftlig fråga 2003/04:680 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 februari Fråga 2003/04:680 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om vårdnadsfrågan vid sexuella övergrepp mot barn Enligt svensk lagstiftning ska vårdnaden om ett barn anförtros åt en av föräldrarna ensam endast när det framkommer särskilda omständigheter som talar emot gemensam vårdnad eller
  Inlämnad
  2004-02-04
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • domstolars möjlighet att hemlighålla adresser

  Skriftlig fråga 2003/04:649 av Larsson, Maria (kd)

  den 29 januari Fråga 2003/04:649 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om domstolars möjlighet att hemlighålla adresser I många fall är en målsägande i ett brottmål i behov av att hans eller hennes adress hålls hemlig för den tilltalade. Detta gäller inte minst vid kvinnomisshandel. Om någon utsatts
  Inlämnad
  2004-01-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • fjärrvärme

  Skriftlig fråga 2003/04:515 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 december Fråga 2003/04:515 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om fjärrvärme Den 3 december överlämnade den statliga fjärrvärmeutredningen ett delbetänkande. Bland annat föreslås att ett fjärrvärmeverk inte ska få bedriva elproduktion, elnät eller handel med el. Man föreslår också att majoriteten
  Inlämnad
  2003-12-22
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • konsekvenser av ändrade skatteregler

  Skriftlig fråga 2003/04:512 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 december Fråga 2003/04:512 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om konsekvenser av ändrade skatteregler Enligt förslag i proposition 2003/04:21 och riksdagsbeslut om ändrade skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser kommer det i praktiken bli svårare i framtiden att som
  Inlämnad
  2003-12-22
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • ändrade skatteregler

  Skriftlig fråga 2003/04:511 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 december Fråga 2003/04:511 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om ändrade skatteregler Riksdagen har beslutat att den anställde själv ska betala avkastningsskatt på arbetsgivares pensionskapital om den består av en panträtt som förvaltas av ett utländskt företag. Det ska ankomma på den enskilde
  Inlämnad
  2003-12-22
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Värnamo och Eksjö tingsrätter

  Skriftlig fråga 2003/04:431 av Larsson, Maria (kd)

  den 10 december Fråga 2003/04:431 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om Värnamo och Eksjö tingsrätter Ett rättssamhälle kräver fungerande domstolar. De ska handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt och avkunna dom inom rimlig tid. Regeringens tingsrättsreform har hittills
  Inlämnad
  2003-12-10
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • bedömningar av folkomröstningar

  Skriftlig fråga 2003/04:3 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 september Fråga 2003/04:3 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om bedömningar av folkomröstningar Vid samma tidpunkt som EMU-valet har en hel del folkomröstningar med kommunal förankring skett runt om i landet. Det har varit omröstning beträffande trängselavgifter och på andra håll omröstningar vad
  Inlämnad
  2003-09-18
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • utbildningskrav på zooaffärsägare

  Skriftlig fråga 2001/02:1619 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 september Fråga 2001/02:1619 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildningskrav på zooaffärsägare Enligt Jordbruksverkets föreskrifter, SJV Fs1999:110, om sällskapsdjur föreligger ett strikt krav på utbildning för alla som yrkesmässigt driver handel med sällskapsdjur. Det innebär
  Inlämnad
  2002-09-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • gymnasieskola utan högskolebehörighet

  Skriftlig fråga 2001/02:1532 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 augusti Fråga 2001/02:1532 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieskola utan högskolebehörighet År 2001 lämnade 23 av eleverna gymnasieskolan utan att ha uppnått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att erhålla högskolebehörighet. Jag anser att alla elevers begåvning ska
  Inlämnad
  2002-08-20
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)

Filter

Valda filter