Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • förmånsrätt

  Skriftlig fråga 2004/05:2187 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 september Fråga 2004/05:2187 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om förmånsrätt Institutet för tillväxtpolitiska studier har under våren 2005 låtit Sifo genomföra en omfattande undersökning av inte mindre än 3 000 små- och medelstora företag. Frågorna man har ställt till företagsledningarna

  Inlämnad
  2005-09-12
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • besöksvisum

  Skriftlig fråga 2004/05:1755 av Larsson, Maria (kd)

  den 31 maj Fråga 2004/05:1755 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om besöksvisum I dag gäller Schengenavtalets regler för besöksvisum i Sverige. Den som söker besöksvisum måste bland annat ha pengar för uppehället och hemresan, en medicinsk reseförsäkring, en inbjudan från en referensperson samt ett

  Inlämnad
  2005-05-31
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • biometriska passfoton

  Skriftlig fråga 2004/05:1369 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 april Fråga 2004/05:1369 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om biometriska passfoton Regeringen beslutade den 16 oktober 2003 att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förbereda ett eventuellt införande av biometrisk information i pass och andra resehandlingar. RPS redovisade uppdraget i

  Inlämnad
  2005-04-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • tillverkningsindustrins flytt från Sverige

  Skriftlig fråga 2004/05:1096 av Larsson, Maria (kd)

  den 1 mars Fråga 2004/05:1096 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om tillverkningsindustrins flytt från Sverige Omkring 50 000 jobb har, genom utflyttning av tillverkningsföretags verksamhet, försvunnit från Sverige de senaste fem åren. Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland

  Inlämnad
  2005-03-01
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • annonsering på polisbilar

  Skriftlig fråga 2004/05:1068 av Larsson, Maria (kd)

  den 24 februari Fråga 2004/05:1068 av Maria Larsson kd till statsrådet Sven-Erik Österberg om annonsering på polisbilar Kan Kristdemokraterna annonsera på polisbilar I Stockholmsområdet kan man se polisbilar skyltade med www.blaljus.nu vilket är en sajt för Polisförbundets avdelning i Stockholms län. Polisbilen är

  Inlämnad
  2005-02-24
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • asylsökandes möjlighet att arbeta i väntan på avvisning

  Skriftlig fråga 2004/05:1059 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 februari Fråga 2004/05:1059 av Maria Larsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökandes möjlighet att arbeta i väntan på avvisning Sedan några år tillbaka är det möjligt för asylsökande att kunna förvärvsarbeta i Sverige under tiden som asylansökan behandlas. Tiden för behandling av ansökan kan i många

  Inlämnad
  2005-02-23
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • krav på stormdrabbade skogsägare

  Skriftlig fråga 2004/05:727 av Larsson, Maria (kd)

  den 17 januari Fråga 2004/05:727 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om krav på stormdrabbade skogsägare Skogsstyrelsen har i en PM till länsjägmästarna beskrivit de byråkratiska regler som de stormdrabbade skogsägarna nu måste följa när de ska ta hand om sina nedblåsta träd. Skogsägaren måste ansöka

  Inlämnad
  2005-01-17
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • TV-avgift för äldre på äldreboende

  Skriftlig fråga 2004/05:533 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 december Fråga 2004/05:533 av Maria Larsson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om TV-avgift för äldre på äldreboende Radiotjänst har valt att skicka räkningar till varje boende på ett äldreboende i Skillingaryd, trots att man där har betalt grupp-TV-avgift för vårdinrättning. Det innebär att

  Inlämnad
  2004-12-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin

  Skriftlig fråga 2004/05:532 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 december Fråga 2004/05:532 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin Fungerande infrastruktur är nödvändig för ett vitalt näringsliv. Regeringen har beslutat satsa ett antal miljoner på att bygga ut väg 45 mellan Trollhättan och Göteborg för att rädda

  Inlämnad
  2004-12-07
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv

  Skriftlig fråga 2003/04:1310 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 juni Fråga 2003/04:1310 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv Europeiska kommissionen har nyligen presenterat en rapport med förslag till ändringar i det så kallade cirkulationsdirektivet 92/12/EEGDet är en undantagsbestämmelse i detta direktiv

  Inlämnad
  2004-06-04
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • momsfordringar

  Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 maj Fråga 2003/04:1241 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald. Inte mindre än

  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • såddfinansiering

  Skriftlig fråga 2003/04:1211 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1211 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om såddfinansiering Det råder en akut brist på riskkapital i vårt land. Det behövs både statliga satsningar som privat riskkapital. Vad beträffar statliga satsningar kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillföra

  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • rollen som generaldirektör

  Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar

  Skriftlig fråga 2003/04:1176 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1176 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar Riksrevisionen har nyligen riktat kritik mot det sätt på vilket SJ AB och affärsverket Statens järnvägar ASJ har hanterat riksdagens beslut om kapitaltillskott etcetera.

  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • förtroendet för statliga bolag

  Skriftlig fråga 2003/04:1177 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1177 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om förtroendet för statliga bolag Förtroendekommissionen presenterade nyligen sitt betänkande. Där konstaterades att förtroendet för de statliga företagens ledningar är lågt. Endast politiker och börsmäklare ligger ännu sämre till.

  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • kvinnligt företagande

  Skriftlig fråga 2003/04:919 av Larsson, Maria (kd)

  den 16 mars Fråga 2003/04:919 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnligt företagande Det är sedan länge känt att det är svårare för en kvinna än för en man att starta och driva företag. Frågan har aktualiserats i en undersökning som gjorts av ekonomie doktor Eva Javefors Grauers vid ekonomiska

  Inlämnad
  2004-03-16
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • nätnyttomodellen

  Skriftlig fråga 2003/04:874 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 mars Fråga 2003/04:874 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om nätnyttomodellen En trygg och säker elförsörjning är en nödvändighet för hela det svenska samhället och för dess tillväxtmöjligheter. Näringsutskottet höll som bekant nyligen en hearing på detta tema då vi funnit det angeläget att

  Inlämnad
  2004-03-09
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • moms på ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:812 av Larsson, Maria (kd)

  den 24 februari Fråga 2003/04:812 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta

  Inlämnad
  2004-02-24
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • moms på ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:805 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 februari Fråga 2003/04:805 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna en proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta

  Inlämnad
  2004-02-20
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • etik- och tillväxtsamtal

  Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt

  Inlämnad
  2004-02-13
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)

Filter

Valda filter