Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:169 i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition Regeringen föreslår i föreliggande
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionens förslag i sammanfattning 2 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 5 Kristdemokraternas
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

  Motion 2003/04:Fi41 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi41 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på propositionens förslag i denna del, om ändring i 10 kap. 8 kommunallagen enligt följande: Nuvarande lydelse Föreslagen
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Under det gångna året har den statliga bolagssfären fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete

  Motion 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att tillträda avtalet mellan Sverige och Norge om ändring av protokoll om upprättande av
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett  stärkt  Green  Cargo  AB  för  hållbaratransportlösningar

  Ett stärkt Green Cargo AB för hållbaratransportlösningar

  Betänkande 2003/04:NU15

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om åtgärder i Green Cargo för att utveckla företaget till ett lönsamt och framgångsrikt logistikföretag. Riksdagen bemyndigade regeringen att kunna vidta ett antal åtgärder. Till exempel att regeringen under 2004 och 2005 får avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i Green Cargo, att regeringen får förvärva aktier eller andra former av andelar i det företag som förvärvar Green Cargo eller att regeringen får tillskjuta kapital till Green Cargo.
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 1 minuter
  Justering
  2004-05-28
  Debatt
  2004-06-18
  Beslut
  2004-06-19
 • med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 2003/04:Sk44 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk44 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en skattereduktion för hushållens köp av tjänster.
  Inlämnad
  2004-06-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv

  Skriftlig fråga 2003/04:1310 av Larsson, Maria (kd)

  den 4 juni Fråga 2003/04:1310 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv Europeiska kommissionen har nyligen presenterat en rapport med förslag till ändringar i det så kallade cirkulationsdirektivet 92/12/EEGDet är en undantagsbestämmelse i detta direktiv
  Inlämnad
  2004-06-04
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kraftvärmens förutsättningar

  kraftvärmens förutsättningar

  Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Statsministerns
  Datum
  2004-05-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av Systembolaget AB och Vin & Sprit AB

  Granskning av Systembolaget AB och Vin & Sprit AB

  Betänkande 2003/04:NU14

  Riksdagen sade nej till två motioner om granskning av Systembolaget AB och Vin & Sprit AB. Skälet är de olika undersökningar och granskningar som redan genomförts eller som fortfarande pågår.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 1 minuter
  Beredning
  2004-04-20
  Justering
  2004-05-11
  Debatt
  2004-05-27
  Beslut
  2004-05-27
 • momsfordringar

  Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 maj Fråga 2003/04:1241 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald. Inte mindre än
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg är prioriterade områden för Kristdemokraterna. Merparten av dessa uppgifter sköts av kommuner och landsting. Men vi menar att
  Inlämnad
  2004-05-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3 2004/05:FiU7 2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • såddfinansiering

  Skriftlig fråga 2003/04:1211 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1211 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om såddfinansiering Det råder en akut brist på riskkapital i vårt land. Det behövs både statliga satsningar som privat riskkapital. Vad beträffar statliga satsningar kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillföra
  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • rollen som generaldirektör

  Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han
  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk36 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk36 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riksdagsbeslut med anledning av vad som anförs i motionen. 2 Regeringens proposition Regeringen föreslår i proposition 2003/04:145 Trängselskatter
  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar

  Skriftlig fråga 2003/04:1176 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1176 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar Riksrevisionen har nyligen riktat kritik mot det sätt på vilket SJ AB och affärsverket Statens järnvägar ASJ har hanterat riksdagens beslut om kapitaltillskott etcetera.
  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • förtroendet för statliga bolag

  Skriftlig fråga 2003/04:1177 av Larsson, Maria (kd)

  den 7 maj Fråga 2003/04:1177 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om förtroendet för statliga bolag Förtroendekommissionen presenterade nyligen sitt betänkande. Där konstaterades att förtroendet för de statliga företagens ledningar är lågt. Endast politiker och börsmäklare ligger ännu sämre till.
  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar

  Motion 2003/04:N17 av Maria Larsson (kd) och Åsa Torstensson (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:N17 av Maria Larsson kd och Åsa Torstensson c med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar 1 Sammanfattning Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkar avslag på regeringens proposition. Vi ser ingen anledning till att ge regeringen ett carte
  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:NU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003

  Motion 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka begränsningsbelopp eller andra utgiftsbegränsande åtgärder som den beslutat om i
  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter