Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Sammanfattning Regeringen har försummat ytterligare ett tillfälle att förbättra lagen om offentlig upphandling. Därmed har regeringen också försummat en oerhörd potential till

  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: maxtaxans effekter

  maxtaxans effekter

  Interpellation 2001/02:354 av Larsson, Maria (kd)

  den 5 april Interpellation 2001/02:354 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om maxtaxans effekter Enligt uppgifter från olika håll har maxtaxan ökat behovet av förskollärare. Redan nu uppger hälften av landets kommuner, i undersökning gjord av Kommunförbundet, att det råder brist på förskollärare.

  Inlämnad
  2002-04-05
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 24 Förslag till riksdagsbeslut 25 Propositionens innehåll 25 Riktlinjer för energipolitiken 26 Dagens energiproduktion 27

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetsförsämringarna

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 första stycket lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall ha den lydelse som

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kommunkontosystemet 2 Brister i nuvarande system 2 Problematiserande istället för förslag 3 Alternativa lösningar på bristerna 4 Utvidga

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen får möjlighet att granska arbetslöshetskassornas handläggning

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:AU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsliv

  Arbetsliv

  Betänkande 2001/02:AU4

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999, 2000 och 2001 om ohälsa i arbetslivet, arbetsmiljö, företagshälsovård och andra arbetslivsfrågor. I motionerna lämnas bl.a. förslag till åtgärder för att minska en tilltagande ohälsa i arbetslivet, inte minst med anledning av det ökande ohälsotal som har samband med stress och psykiska faktorer. Motionerna avslås bl.a. med hänvisning till ett av regeringen initerat program för ökad hälsa i arbetslivet.

  Behandlade dokument
  79
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  41, 28 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utvärdering bör göras av DO:s och Arbetsmarknadsverkets samarbete. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om först till kvarnsystemet. Riksdagen avslår propositionens förslag om att rekryteringsbidraget

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen skall få rätt att säga upp den europeiska konventionen om adoption av barn. Riksdagen avslår regeringens förslag till

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor

  Skriftlig fråga 2001/02:931 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 mars Fråga 2001/02:931 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet

  Motion 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principerna för dimensioneringen av myndigheten

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman

  Motion 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Barnombudsmannen skall kunna verka som pådrivare inte bara gentemot myndigheter, kommuner

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • sjukförsäkringen

  Skriftlig fråga 2001/02:915 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 mars Fråga 2001/02:915 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingela Thalén om sjukförsäkringen Dagens sjukförsäkringssystem innebär att man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning. Problematiken med dessa fasta steg aktualiseras då och då genom människor som hamnar i kläm. En människas

  Inlämnad
  2002-03-18
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • Samhall AB

  Skriftlig fråga 2001/02:914 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 mars Fråga 2001/02:914 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Samhall AB Samhall AB är ett statligt företag vars syfte är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp. För merkostnader ska man få ersättning från staten. Från många håll kommer nu kritik mot

  Inlämnad
  2002-03-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • infrastruktursatsningar i Gislaved

  Skriftlig fråga 2001/02:873 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 mars Fråga 2001/02:873 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Gislaved Turerna kring Continentals nedläggning av däckfabriken i Gislaved har varit många. Beslutet om nedläggning är nu ett faktum. Det medför självfallet en stor oro för var och en av de 700 som nu

  Inlämnad
  2002-03-11
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter