Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen skall få rätt att säga upp den europeiska konventionen om adoption av barn. Riksdagen avslår regeringens förslag till

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet

  Motion 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principerna för dimensioneringen av myndigheten

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman

  Motion 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Barnombudsmannen skall kunna verka som pådrivare inte bara gentemot myndigheter, kommuner

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.

  Motion 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. 1 Sammanfattning Ett oenigt riksbanksfullmäktige föreslår för riksdagen att 20 miljarder kronor extra av Riksbankens kapital

  Inlämnad
  2002-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.

  Motion 2001/02:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:A3 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:97. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-03-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001

  Motion 2001/02:Fi18 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi18 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om betydelsen av en struktur- och finanspolitik som främjar en långsiktig tillväxt och prisstabilitet

  Inlämnad
  2002-03-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi16 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi16 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 1 Sammanfattning Regeringen vill med propositionen om tillfälligt sysselsättningsstöd för kommuner och landsting för valåret 2002 öka kommunsektorns resurser med

  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

  Motion 2001/02:K79 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K79 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en värdekommission. Etisk grund För att ett samhälle ska

  Inlämnad
  2002-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna

  Motion 2001/02:K76 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K76 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förhindra en utveckling där departementen övertar uppgifter

  Inlämnad
  2002-02-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K65 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K65 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om subsidiaritetsprincipen i syfte att göra den till en vägledande norm för

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet

  Motion 2001/02:So42 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So42 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet. Motivering De flesta vuxna människor känner en längtan efter att

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.

  Motion 2001/02:So40 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So40 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att systemet med högkostnadsskydd bör utredas. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K73 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K73 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att i radio- och TV-lagen föreskriva undantagsregler för att utjämna antalet reklamminuter vid en angränsande timme under direktsändning

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan

  Motion 2001/02:So35 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So35 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 64 Förslag till riksdagsbeslut 65 En handlingsplan som saknar handling 67 Familjens betydelse i det förebyggande arbetet 67 Stöd till föräldrar

  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående Efterkontroll av förtidspensioner

  Motion 2001/02:Sf20 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf20 av Désirée Pethrus Engström m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående Efterkontroll av förtidspensioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att analysera och beräkna försäkringskassornas

  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om läkemedelskommittéernas betydelse för god läkemedelshantering. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K53 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K53 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om låga kostnader för enskildas utgivningsbevis avseende databaser på Internet. Motivering Kristdemokraterna

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Motion 2001/02:K48 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K48 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 1 kap. 2 första stycket regeringsformen skall ha lydelsen: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K40 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K40 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att restaurangbesökarna och de anställda måste kunna garanteras rökfrihet. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter