Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:169 i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition Regeringen föreslår i föreliggande

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionens förslag i sammanfattning 2 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 5 Kristdemokraternas

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

  Motion 2003/04:Fi41 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi41 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på propositionens förslag i denna del, om ändring i 10 kap. 8 kommunallagen enligt följande: Nuvarande lydelse Föreslagen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Under det gångna året har den statliga bolagssfären fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete

  Motion 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att tillträda avtalet mellan Sverige och Norge om ändring av protokoll om upprättande av

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 2003/04:Sk44 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk44 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en skattereduktion för hushållens köp av tjänster.

  Inlämnad
  2004-06-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg är prioriterade områden för Kristdemokraterna. Merparten av dessa uppgifter sköts av kommuner och landsting. Men vi menar att

  Inlämnad
  2004-05-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3 2004/05:FiU7 2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk36 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk36 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riksdagsbeslut med anledning av vad som anförs i motionen. 2 Regeringens proposition Regeringen föreslår i proposition 2003/04:145 Trängselskatter

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar

  Motion 2003/04:N17 av Maria Larsson (kd) och Åsa Torstensson (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:N17 av Maria Larsson kd och Åsa Torstensson c med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar 1 Sammanfattning Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkar avslag på regeringens proposition. Vi ser ingen anledning till att ge regeringen ett carte

  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:NU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003

  Motion 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka begränsningsbelopp eller andra utgiftsbegränsande åtgärder som den beslutat om i

  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa ett nytt bidrag för installation av hissar förslag nummer 25 och 26Riksdagen avslår regeringens förslag om att

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi24 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi24 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Sverige kan mycket bättre Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under de senaste nio åren. Under denna period kan man konstatera att välfärden på många områden

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk34 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk34 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag i enlighet med vad som anförs i

  Inlämnad
  2004-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

  Motion 2003/04:T7 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:T7 av Bengt-Anders Johansson m.fl. m, fp, kd med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en framtida långsiktig planeringsinriktning

  Inlämnad
  2004-04-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift

  Motion 2003/04:Sk33 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk33 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att tillföra skattelagstiftningen en definition

  Inlämnad
  2004-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten

  Motion 2003/04:Fi17 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi17 av Olle Sandahl m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2003/04:128. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bruttoredovisning

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

  Motion 2003/04:Sk30 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk30 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa förmögenhetsskatten. Regeringens proposition I proposition

  Inlämnad
  2004-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

  Motion 2003/04:A6 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:A6 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation

  Motion 2003/04:N12 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N12 av Per Bill m.fl. m, fp, kd med anledning av prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen, i enlighet med vad som anförs i motionen, noga följer upp att kostnaderna för företagen inte ökar till följd av den

  Inlämnad
  2003-12-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:NU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat

  Motion 2003/04:N7 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N7 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att elräkningarna skall kunna bli överskådliga för konsumenterna. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2003-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter