Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

  Motion 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handläggningstid i domstol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner

  Motion 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specifik beloppsgräns för vad som kan anses vara mindre värde. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Kristdemokraterna har under året arbetat aktivt med att ytterligare fördjupa vår kunskap om samt analysera den statliga företagssfären. De företag som varit särskilt

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:NU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket

  Motion 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kronofogdemyndigheternas ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-06-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit

  Motion 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit 1 Inledning Kristdemokraterna är ytterst tveksamma till den affärsuppgörelse mellan staten och ABB Structured Finance Investment AB ABB som regeringen föreslår i proposition

  Inlämnad
  2003-06-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

  Motion 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 5 Avslag på propositionen 4

  Inlämnad
  2003-05-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:NU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Vård, skola och omsorg är kärnverksamheterna i kommunsektorn. Trots återkommande löften från den socialdemokratiska regeringen om att säkra dessa viktiga välfärdsområden

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om efterlevnaden av budgetlagen. Riksdagen beslutar att i övergångsbestämmelserna till

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20 2002/03:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Socialdemokraterna har tappat greppet Åtta förlorade år med socialdemokratiskt styre har urholkat välfärden. Sjukskrivningar och förtidspensioner har ökat dramatiskt,

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

  Motion 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Diskrimineringskommitténs uppdrag. Motivering Enligt direktiven för den så

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB

  Motion 2002/03:Kr6 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr6 av Dan Kihlström m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB. Riksdagen begär att regeringen utarbetar ett förslag för att förstärka Teracom

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

  Motion 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av energipolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag

  Motion 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mindre, ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till undantag från tillämpning

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

  Motion 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattningen på företagsägda kapitalplaceringsandelar.

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Rapportens bakgrund och innehåll 6 4 Kristdemokraternas

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar

  Motion 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen med kraft skall verka för att EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv ändras så att Sverige

  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik

  Motion 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppgiftsskyldighet för vakanser och obligatorisk platsanmälan. Riksdagen beslutar att upphäva lagen

  Inlämnad
  2003-03-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks

  Motion 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning I denna motion redogör vi kristdemokrater för vår syn på regeringens förslag till förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen gör en bred och mycket självkritisk analys

  Inlämnad
  2003-03-24
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor

  Motion 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:40 om att införa elcertifikat för att främja förnybara energikällor. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:NU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB

  Motion 2002/03:N4 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N4 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas principiella syn på statligt ägande 4 5 Propositionens

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag

Filter

Valda filter